หญิงสาวทุกข์ทรมานกับโรคซึมเศร้าและพยายามหาทางออก

โรคซึมเศร้าส่งผลร้ายแรงแค่ไหน ทำไมเราจึงต้องเข้ารับการรักษาโรคซึมเศร้า?

คนที่เป็นโรคซึมเศร้า แต่อาการไม่หนัก มักคิดว่าตนเองสามารถรับมือกับมันได้ แต่การปล่อยทิ้งไว้อาจส่งผลรุนแรงจนถึงขั้นฆ่าตัวตาย ดังนั้นควรรีบเข้ารับการรักษา

โรคซึมเศร้า เป็นปัญหาสุขภาพจิตที่พบได้จำนวนมากในปัจจุบัน เปรียบเสมือน โรคไข้หวัดที่พบได้ทั่วไป จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO พบว่า มีจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้ากว่า 350 ล้านคนทั่วโลก ในขณะที่ผู้ป่วยโรคไข้หวัดสามารถพักผ่อนโดยอาการดื่มน้ำอุ่นๆ พักผ่อนอย่างเพียงพอ ก็จะสามารถหายจากอาการไข้หวัดได้ ต่างจากโรคซึมเศร้าผู้ป่วยจะต้องทนทุกข์กับอาการของโรคซึมเศร้า และความรู้สึกสิ้นหวัง ยาวนานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน ซึ่งการรักษาทำได้โดยการพูดคุยกับนักจิตบำบัด ซึ่งอาจจะใช้วิธีการบำบัดในรูปแบบของการปรับพฤติกรรมและความคิด หรือ CBT ร่วมกับการทานยาต้านโรคซึมเศร้า นอกจากนี้ การเยียวยาโรคซึมเศร้าก็สามารถทำได้โดยการที่ผู้ป่วยเปลี่ยนรูปแบบหรือพฤติกรรมการใช้ชีวิต ซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้ามาอย่างยาวนาน ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้พวกเขากลับมาใช้ชีวิตปกติได้ ดังนั้น วันนี้เรามาชวนคิดว่า เพราะเหตุใดการพิจารณาเข้ารับการรักษาในศูนย์สุขภาพจิตจึงเป็นทางเลือกที่ดี

การรักษาโรคซึมเศร้าแบบที่คุณทำอยู่ในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอ

โดยทั่วไปแล้ว การรักษาโรคซึมเศร้าจะต้องอาศัยระยะเวลา การบำบัดโดยใช้เทคนิคจิตบำบัด CBT เป็นเวลาอย่างน้อย 8 – 10 สัปดาห์ ร่วมกับการทานยารักษาโรคซึมเศร้า ซึ่งจะต้องกินต่อเนื่องเป็นเวลา 4-6 สัปดาห์เพื่อที่จะเริ่มเห็นผลของการรักษา ซึ่งผู้ป่วยจะต้องเข้าใจว่า การใช้เวลา 2-3 เดือน เพื่อติดตามผลการรักษาเป็นสิ่งที่จำเป็น ก่อนที่จะพิจารณาเปลี่ยนวิธีการรักษา หากคุณสังเกตว่าใช้เวลาในการรักษาผ่านไป 2-3 เดือนแล้ว การรักษาไม่ได้ผล การเปลี่ยนยาก็อาจส่งผลกระทบข้างเคียงต่างๆ ได้ เพราะผู้ป่วยแต่ละรายมีการตอบสนองต่อการรักษาและยาแต่ละประเภทไม่เท่ากัน เราไม่สามารถรู้ได้อย่างแน่นอนว่ายาตัวไหนจะตอบสนองได้ดีกับผู้ป่วยแต่ละรายมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม หากคุณได้รอดูผลการรักษาแล้ว 2-3 เดือน และรู้สึกว่า การรักษาในปัจจุบันที่คุณรับการรักษาอยู่ไม่ได้ส่งผลดี หรือ ไม่ได้ทำให้อาการของโรคซึมเศร้าของคุณดีขึ้น การพิจารณาเข้ารับการรักษาที่ศูนย์สุขภาพจิต หรือ การรักษาแบบใหม่อาจเป็นอีกทางเลือกที่คุณควรพิจารณา 

มีการรักษาด้วยนวัตกรรมแบบใหม่ที่ช่วยส่งเสริมผลลัพท์ของจิตบำบัด

วิธีการบำบัดรักษาอาการของโรคซึมเศร้าอีกวิธีหนึ่งก็คือ การรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT) แต่การรักษาด้วยไฟฟ้าจะต้องมีการใช้ยาเพื่อทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะสงบ ซึ่งการรักษารูปแบบนี้อาจให้เกิดอาการหรือผลข้างเคียงต่างๆคือ อาการสับสน หรือ โอกาสในการสูญเสียความทรงจำ 

การรักษาด้วยนวัตกรรมเครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS) เป็นวิธีการรักษาแบบไม่พึ่งการผ่าตัดหรือการฉีดยาเข้าร่างกาย (non-invasive procedure) แต่เป็นเพียงการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอ่อนๆเพื่อเข้ากระตุ้น นิวรอน (neuron) ในสมอง เพื่อช่วยลดอาการซึมเศร้าให้ผู้ป่วย การกระตุ้นด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าแบบ TMS จะมุ่งเน้นไปที่สมองในส่วนที่ต้องการรักษาโดยเฉพาะ ดังนั้น จึงไม่มีผลข้างเคียง แต่ข้อเสียก็คือ การรักษาด้วย TMS จะต้องใช้เวลา 5 วันต่อสัปดาห์ และทำติดต่อกันเป็นเวลา 6 สัปดาห์เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งบ่อยครั้งความถี่และยาวนานในการรักษาเป็นอุปสรรคต่อผู้ป่วยเพื่อที่จะเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องจนจบโปรแกรม หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความสนใจที่จะรักษาด้วยวิธีการ TMS การเข้ารักษาในศูนย์สุขภาพจิตที่มีรักษาด้วย TMS ให้บริการ ก็เป็นอีกช่องทางที่จะช่วยให้คุณได้รับการรักษาอย่างสะดวกและต่อเนื่อง 

คุณจะได้รับการบำบัดรักษาแบบใกล้ชิด

โดยส่วนมากแล้ว การบำบัดโรคซึมเศร้าจะเป็นการรักษารายสัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาแบบใช้ยาร่วมด้วยหรือไม่ก็ตาม อุปสรรคที่พบมากในผู้ป่วยที่พยายามรักษาโรคซึมเศร้าก็คือ การเลิกล้มความพยายามในการรักษาโรคซึมเศร้าของพวกเขาให้หายดี กับ ภาวะความเครียดที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน บ่อยครั้งที่ภารกิจที่รัดตัวในชีวิตประจำวัน ทำให้การจัดสรรเวลาเพื่อเข้ารับการบำบัดโรคซึมเศร้านั้นทำได้ยาก นั้นคือเหตุที่ส่งผลให้อาการของโรคซึมเศร้ารุนแรงขึ้น 

การเข้ารับการบำบัดรักษาในศูนย์รักษาโรคซึมเศร้าจะช่วยทำให้คุณสามารถโฟกัสในการรักษาโรคซึมเศร้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลีกหนีจากภาวะกระตุ้นความเครียดต่างๆ จากโลกภายนอกที่วุ่นวาย และทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น การบำบัดพฤติกรรมแบบวิภาษวิธี หรือ DBT 

ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างกระบวนการของการยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงเข้าด้วยกัน มีทั้งในรูปแบบของ การบำบัดตัวต่อตัว และ การบำบัดแบบกลุ่ม ซึ่งจัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ การบำบัดด้วยวิธีนี้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่บ่อยครั้งมีความคิดในการฆ่าตัวตาย ซึ่งการเข้ารักษาในศูนย์สุขภาพจิตจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงการรักษาอย่างต่อเนื่อง และ ได้ทำแบบทบทวนความคิดหลังการเข้ารับการพูดคุยกับนักจิตบำบัด อีกหนึ่งข้อดีของการเข้ารักษาในศูนย์สุขภาพจิตก็คือ คุณได้ลดเวลาที่จะต้องใช้ในการเดินทาง ทำให้คุณสามารถรับคำปรึกษาได้บ่อยขึ้น และยังสามารถติดต่อนักบำบัด รวมไปถึงสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือปรึกษากับผู้เข้าร่วมการรักษาได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

การเปลี่ยนบรรยากาศส่งผลต่อความก้าวหน้าในการรักษา

การเปลี่ยนบรรยากาศมีผลดีอย่างยิ่งต่อสุขภาพจิต เนื่องจาก การที่เราจะต้องทำกิจกรรมแบบเดิมๆ ในสถานที่เดิมๆ ทุกวัน ทำให้เรารู้สึกซึมเศร้า และเบื่อหน่ายกับชีวิตได้ นอกจากนี้ การต้องอยู่ในบรรยากาศเดิมๆ เป็นเวลานานๆ ทำให้เรารู้สึกว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ยากและน่ากลัว การได้เข้าไปอยู่ในสถานที่ใหม่ๆ บรรยากาศใหม่ๆ ทำให้สมองสามารถทำงานได้ดีขึ้น ทำให้เราสามารถพร้อมเปิดรับและมองเห็นโอกาสใหม่ๆ 

การเปลี่ยนบรรยากาศสามารถช่วยได้มากในผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้ามาเป็นระยะเวลานาน แม้จะไม่ได้ทำให้หายขาดจากอาการของโรคซึมเศร้าก็ตาม การอยู่ในบรรยากาศใหม่ จะช่วยทำให้เราสร้างอุปนิสัยใหม่ๆ ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพจิต และสามารถละเลิกอุปนิสัยเก่าๆ ที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพจิตได้ง่ายขึ้น 

ดังนั้น การเข้ารับการรักษาในศูนย์สุขภาพจิตจึงเป็นการเข้ามาอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ที่จะช่วยให้คุณกลับออกไปเป็นคนใหม่ที่สดใส มีความสุขได้อีกครั้ง

เป็ยผลจากเข้ารับการบำบัด และเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ นอกจากนี้ การที่คุณได้เข้ามาอยู่ในสถานที่ที่รายล้อมไปด้วยสิ่งสวยงาม และธรรมชาติ จะทำให้คุณรู้สึกสบายใจ ลดความเครียด ความกังวล รวมไปถึงอาการของโรคซึมเศร้า การได้อยู่กับธรรมชาติ ออกกำลังกาย และสูดอากาศบริสุทธิ์ ส่งผลดีต่อคุณทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ 

สำหรับผู้มีปัญหาเรื่องการเสพติดร่วมด้วย

คนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ากว่าครึ่งมีพฤติกรรมในการใช้ยาเสพติดร่วมด้วย เนื่องจากพวกเขาใช้แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดเพื่อจัดการกับอาการซึมเศร้าของตัวเอง ซึ่งอาจจะมีภาวะติดหรือไม่ติดก็ได้ อย่างไรก็ตามการใช้ยา หรือสารเสพติดมากเกินไป ส่งผลให้อาการของโรคซึมเศร้าแย่ลง ดังนั้นไม่เพียงแต่ผู้ป่วยจะต้องบำบัดโรคซึมเศร้าแล้ว ผู้ป่วยยังต้องรับการบำบัดอาการเสพติดร่วมด้วยเพื่อผลลัพท์ของการรักษาที่ดีที่สุด

ก้าวข้ามผ่านโรคซึมเศร้าไปกับเรา ที่ ศูนย์สุขภาพจิต เดอะดอว์น เชียงใหม่

ศูนย์รักษาโรคซึมเศร้า เดอะดอว์น เชียงใหม่ ให้การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หายดีแล้วกว่า 300 คนใน 3 ปี

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเข้ารับการบำบัดรักษาอาการของโรคซึมเศร้า หรือมีคนที่คุณรัก ที่คุณอยากให้ความช่วยเหลือ ศูนย์สุขภาพจิต เดอะดอว์น เชียงใหม่ พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่คุณ ศูนย์ของเราเป็นศูนย์สุขภาพจิต ที่ได้รับการยอมรับอันดับต้นๆของประเทศไทย เราได้รับการอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข และมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญสามารถให้การดูแลคุณโดยเฉพาะด้วยวิธีการบำบัดรักษาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น CBT, DBT รวมไปถึงเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยอื่นๆ อย่างเช่น TMS

ติดต่อ เดอะดอว์น เชียงใหม่วันนี้เพื่อขอรับคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญของเรา

ประกาศ

ณ ปัจจุบัน ศูนย์ของเรา ได้ยุติการให้บริการบำบัดภาคภาษาไทย

เดอะดอว์นขอขอบคุณทุกความไว้วางใจมา ณ ที่นี้

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

โทร: 083 204 8384