รักษาภาวะโรคร่วมที่เดอะดอว์นเชียงใหม่

เลิกเหล้า เลิกยา แก้ปัญหาสุขภาพจิตที่ต้นตอ

ปัญหาสุขภาพจิตที่ไม่ได้รับการแก้ไขอาจส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา บางคนทนทรมานกับโรคซึมเศร้าไม่ไหว จึงหันไปพึ่งกัญชา บางคนใช้ยาเบนโซไดอะเซปีนส์ระงับความวิตกกังวลโดยที่หมอไม่ได้สั่ง หรือดื่มเพื่อให้ลืมความเจ็บปวดจากบาดแผลทางใจที่ไม่ได้รับการรักษา แต่ทว่ายาและแอลกอฮอล์ช่วยให้หลีกหนีความจริงได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราว ไม่ใช่ทางออกที่แท้จริง และถ้าใช้บ่อยก็ทำให้ติดได้ โดยที่ปัญหาเดิมก็ยังคงอยู่

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเช่นนี้ เราอยากให้คุณรู้ว่ายังมีคนอีกมากที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกับคุณ ความผิดปกติด้านสุขภาพจิตเป็นสาเหตุสำคัญของการใช้สารเสพติด โดยสถิติจากนานาชาติชี้ว่าผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตบริโภคแอลกอฮอล์มากถึงร้อยละ 38 และเสพโคเคนมากถึงร้อยละ 44 นอกจากนี้ผู้ที่มีภาวะโรคร่วม คือ ติดสารเสพติดและมีความผิดปกติด้านสุขภาพจิตร่วมด้วย ยังมีความเสี่ยงที่จะทำร้ายตัวเองและมีพฤติกรรมทำลายตนเองสูงกว่าคนทั่วไป จึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยบุคลากรมืออาชีพ

ศูนย์สุขภาพจิต เดอะดอว์น เชียงใหม่ มีหลักสูตรการรักษาภาวะเสพติดและความผิดปกติทางจิต หรือที่เรียกว่า ภาวะโรคร่วม อย่างครบวงจร เมื่อคุณมารักษากับเรา ก็จะได้เรียนรู้วิธีจัดการกับภาวะเหล่านี้ สามารถก้าวพ้นปัญหาและดำเนินชีวิตได้อย่างผาสุก

เดอะดอว์น ศูนย์รักษาภาวะโรคร่วมดีที่สุดในไทย

เมื่อคุณมารักษาแบบอยู่ประจำที่เดอะดอว์น คุณจะได้รับการดูแลจากทีมงานด้านคลินิกที่จบการศึกษาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ มีใบรับรองอย่างถูกต้อง และมีประสบการณ์สูงด้านการบำบัดภาวะเสพติดและปัญหาสุขภาพจิต คุณจึงมั่นใจได้ว่าปัญหาของคุณจะได้รับการดูแลอย่างรอบด้าน ศูนย์ของเราจำกัดจำนวนผู้เข้ารับการรักษาไว้ไม่เกิน 20 ท่าน คุณจึงไม่ต้องห่วงว่าจะมีปัญหาคนเปลี่ยนหน้าเข้าออกตลอดเวลาจนเกิดความเครียดและวิตกกังวลเหมือนที่มักจะพบตามศูนย์รักษาขนาดใหญ่ คุณจะมีเวลาทำความรู้จักกับเพื่อนที่มารักษาเหมือนกัน สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้อย่างสนิทใจ โดยตลอด 3 ปีที่ผ่านมาหลายท่านที่มารักษากับเราได้เพื่อนใหม่ระหว่างการรักษา และกลับบ้านโดยมีมิตรภาพที่ดีกลับไปด้วย

ทำไมการรักษาแบบอยู่ประจำจึงได้ผลดี

การรักษาแบบอยู่ประจำเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่อยากเปลี่ยนชีวิตอย่างเห็นผลยั่งยืน เพราะคุณจะได้พักภายในศูนย์และได้รับการเยียวยาอย่างครอบคลุมทุกด้าน มีทีมงานประจำศูนย์คอยช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีกำลังใจจากบุคลากรมืออาชีพและเพื่อนๆ ที่มีหัวอกเดียวกัน ทั้งยังมีกิจกรรมบำบัดหลากหลายแบบให้เลือกทำ นอกจากนี้คุณยังได้อยู่ห่างจากปัจจัยกระตุ้น และสิ่งที่เป็นต้นเหตุของมลภาวะทางจิตที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในชีวิตประจำวัน ช่วยให้คุณมีสมาธิมุ่งมั่นกับการเยียวยาตัวเอง

การรักษาภาวะโรคร่วมที่เดอะดอว์น

ทันทีที่คุณมาถึง ทีมงานของศูนย์จะทำการประเมินแรกรับอย่างละเอียด เพื่อทำแผนการรักษาที่ตรงกับความต้องการของคุณ หลักสูตรการรักษาภาวะโรคร่วมของเราประกอบด้วย การรักษาด้วยจิตบำบัด และการฟื้นฟูสุขภาวะแบบองค์รวม เพื่อเสริมการเยียวยาอย่างลงลึกและรอบด้าน โดยทีมงานจะปรับการรักษาให้ตรงกับปัญหาและความจำเป็นของผู้เข้ารับการรักษาแต่ละท่าน

การบำบัดแบบองค์รวมเพื่อสุขภาวะที่ดี

แนวทางการรักษาแบบครบวงจรของเราผสมผสานวิธีการรักษาที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าได้ผล เช่น การบำบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT) การบำบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivational Interviewing) และครอบครัวบำบัดตามหลักซาเทียร์ (Satir Family Therapy) โดยระหว่างการรักษาคุณจะได้เข้าร่วม
 
  • การให้คำปรึกษารายบุคคลและแบบกลุ่ม
  • การบำบัดเชิงประสบการณ์
  • กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Support Group)
นอกจากนี้คุณยังจะได้ร่วมแรงร่วมใจกับนักจิตประจำตัว จัดทำแผนป้องกันการกลับไปมีปัญหาเดิมซ้ำ โดยออกแบบแผนป้องกันให้สอดคล้องสภาพการณ์ของคุณโดยเฉพาะ หลังการรักษาเสร็จสิ้นคุณสามารถเข้าถึงการดูแลหลังการรักษาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้การปรับตัวกลับสู่ชีวิตประจำวันเดิมเป็นไปอย่างราบรื่น

การฟื้นฟูสุขภาวะแบบองค์รวม

เราจัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูตามแนวทางตะวันออกเพื่อเสริมการรักษาด้วยจิตบำบัด และช่วยคุณสร้างกิจวัตรการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืน สามารถนำกลับไปใช้ในการดำเนินชีวิตหลังการรักษาโดยไม่พึ่งพาสิ่งเสพติด กิจกรรมฟื้นฟูสุขภาวะที่เราจัดให้ ได้แก่

  • การฝึกสมาธิตามหลักสติปัฏฐาน
  • การออกกำลังกาย
  • การฝึกโยคะ
  • ศิลปะบำบัด

ตลอดเวลาที่อยู่กับเรา คุณสามารถเข้าใช้ห้องออกกำลังกาย และ สระว่ายน้ำ ภายในศูนย์ เพื่อผ่อนคลายความเครียดและปรับกายใจให้เป็นสุขได้ทุกวัน

เยียวยาในบรรยากาศแสนสุขที่เชียงใหม่

ศูนย์สุขภาพจิต เดอะดอว์น ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีบริเวณเป็นสัดส่วน ล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่งดงาม ช่วยให้คุณมีสมาธิกับการรักษาอย่างเต็มที่ นอกจากนี้คุณยังจะได้รับประทานอาหารที่อร่อยและดีต่อสุขภาพจากครัวของศูนย์ และมีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับการพักผ่อนฟื้นฟูกายใจให้กลับคืนสู่ความสมดุล

หนึ่งวัน ที่เดอะดอว์น​

เราเชื่อในการเยียวยาตัวบุคคลอย่างรอบด้านด้วยหลักสูตรจิตบำบัดอย่างเข้มข้น ควบคู่กับการฝึกสมาธิ การผ่อนคลาย และกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งทุกองค์ประกอบต่างมีบทบาทสำคัญในการบำบัด ตัวอย่างตารางกิจกรรมในหนึ่งวันที่เดอะดอว์น มีดังนี้

07:00-08:00 : โยคะ/เจริญสมาธิ
08:00-09:00 : อาหารเช้า
09:00-09:30 : ตรวจสุขภาพประจำวัน
09:30-11:00 : จิตบำบัดกลุ่ม
11:00-12:00 : ออกกำลังกายกลุ่ม
12:00-13:00 : อาหารเที่ยง
13:00-14:00 : จิตบำบัดกลุ่ม
14:30-17:30 : กิจกรรมและการบำบัดตามตารางรายบุคคล
–  จิตบำบัดเดี่ยว
–  ออกกำลังกาย
–  ออปชั่น TMS
18:00-19:00 : อาหารเย็น
22:00: เข้านอน

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

ประกาศ

ณ ปัจจุบัน ศูนย์ของเรา ได้ยุติการให้บริการบำบัดภาคภาษาไทย 

เดอะดอว์นขอขอบคุณทุกความไว้วางใจมา ณ ที่นี้

ประกาศ

ณ ปัจจุบัน ศูนย์ของเรา ได้ยุติการให้บริการบำบัดภาคภาษาไทย

เดอะดอว์นขอขอบคุณทุกความไว้วางใจมา ณ ที่นี้

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

โทร: 083 204 8384