ทีมงานเดอะดอว์น

เมื่อมาที่เดอะ ดอว์น คุณสบายใจได้ว่าจะได้รับการดูแลจากทีมงานมือหนึ่งที่ผ่านการเลือกสรรแล้วว่าโดดเด่นทั้งความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ มีความเอาใจใส่ และอุทิศตนเพื่อช่วยผู้เข้ารับการบำบัด

ทีมงานด้านคลินิกของศูนย์สุขภาพจิตของเราเป็นทีมสหสาขาวิชา ประกอบด้วยนักจิตวิทยา นักจิตบำบัด ที่มีความชำนาญการด้านการรักษาทั้งสุขภาพจิตและภาวะเสพติด ทุกคนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ และผ่านการฝึกอบรมในสาขาวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับประกันผลลัพธ์สูงสุดในการรักษา ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรคทางสุขภาพจิต หรือภาวะเสพติด ผู้เชี่ยวชาญด้านคลินิกของเรามีทีมงานทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลผู้เข้ารับการบำบัดคอยเสริมทัพตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความมั่นใจว่าคุณจะได้รับความสะดวกสบายและประสบความสำเร็จในการรักษาตลอดเวลาที่อยู่กับเรา ในขณะเดียวกัน ทีมงานด้านเวลเนสจะคอยแนะ แนวทางการปฏิบัติแบบองค์รวมตามศาสตร์การบำบัดแบบตะวันออก รวมทั้งการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมการรักษาและฟื้นฟูกายใจให้ได้ผลสูงสุด

ทางศูนย์ของเรามีจุดเด่นที่ จำกัดผู้เข้ารับการบำบัด เพื่อที่จะให้ทีมงานมืออาชีพของเราสามารถดูแลการบำบัดฟื้นฟูและเอาใจใส่รายบุคคลได้อย่างเต็มที่

ทีมนักจิตวิทยาคลินิก

อาจารย์จินตนา สิงขรอาจ

ที่ปรึกษาอาวุโสด้านจิตวิทยาคลินิก

ธนาลักษณ์ เอี่ยมสอาด (หม่อม)

ธนาลักษณ์ เอี่ยมสอาด (หม่อม)

นักจิตวิทยาคลินิกอาวุโส

ทีมงานด้านการแพทย์​​

นพ. ภาณุ คูวุฒยากร

จิตแพทย์ที่ปรึกษา

วิชุดา ปาวิน (ปุ้ย)

หัวหน้าพยาบาล

ผู้ผ่านการอบรมการใช้เครื่อง TMS

ธัญวลัย ชุมภูศรี (แจง)

พยาบาล

ผู้ผ่านการอบรมการใช้เครื่อง TMS

กรวัฒน์ จันทิมา (เปรม)

พยาบาล

ผู้ผ่านการอบรมการใช้เครื่อง TMS

พิมพ์พิสุทธิ์ ศรีวงศ์ (พิมพ์)

พยาบาล

ผู้ผ่านการอบรมการใช้เครื่อง TMS

เอกอาทิตย์ ศรีหล้า (ปิงปอง)

พยาบาล

ผู้ผ่านการอบรมการใช้เครื่อง TMS

ทีมงานสนับสนุนดูแลผู้เข้ารับการบำบัด

จอห์น พอล (เจพี)

เจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลผู้เข้ารับการบำบัด

นิสารัตน์ จ่าช้าง (ซาร่า)

นิสารัตน์ จ่าช้าง (ซาร่า)

เจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลผู้เข้ารับการบำบัด

เทอร์รี่ พาสตั้น สุรินทร์ (เทอร์รี่)

เจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลผู้เข้ารับการบำบัด

ทีมเวลเนส​

พิรุฬห์ จรรยา (บาส)

ครูสอนฟิตเนส

นลินี นีละไพจิตร (แอปเปิ้ล)

นลินี นีละไพจิตร (แอปเปิ้ล)

ครูสอนโยคะ

แผนกแรกรับ (แอดมิท)

นเรศ วีเดนมันน์ (มาร์ค) ผู้จัดการแผนกแรกรับ

นเรศ วีเดนมันน์ (มาร์ค)

ผู้จัดการแผนกแรกรับ

ชฎาภรณ์ วงษ์สี (ปุย)

ฝ่ายแรกรับ

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

Scroll to Top

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

โทร: 083 204 8384