ประกาศ

เดอะดอว์นขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ศูนย์ของเราจะงดรับลูกค้าใหม่ภาคภาษาไทย เป็นระยะเวลาชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 

หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เราจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งผ่านเว็บไซต์นี้และช่องทางเฟสบุ๊ค

หากท่านมีความประสงค์เข้ารับการบำบัดในภาคภาษาอังกฤษ กรุณาติดต่อที่นี่

เดอะดอว์นขอขอบคุณทุกความไว้วางใจมา ณ ที่นี้

Scroll to Top

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

โทร: 083 204 8384