เลิกยาอย่างได้ผล

เยียวยาครบวงจรเพื่อการเริ่มต้นใหม่

หลายคนที่ใช้ยาหรือสารเสพติด มีความตั้งใจอยากเลิกแต่พบว่ามันไม่ง่าย เพราะถ้าเสพยาอย่างหนักหรือเสพต่อเนื่องมานาน ระบบประสาทส่วนกลางจะเกิดความเคยชินกับการมียาอยู่ในร่างกาย เมื่อหยุดใช้กะทันหันอาจเกิดอาการต่างๆ ที่เรียกรวมกันว่าภาวะถอนยา (Withdrawal) ทำให้มีโอกาสสูงที่จะตบะแตก หวนกลับไปเสพยาอีกเพื่อบรรเทาอาการเหล่านั้น นอกจากนี้การเลิกยาด้วยตัวเองนอกจากจะไม่น่าสัมฤทธิ์ผลในระยะยาวแล้วยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกด้วย

ภาวะติดยาในทางกายภาพ หมายถึง การที่สมองและร่างกายของคุณเกิดความทนทานต่อยาบางประเภท ที่พบมากได้แก่ยากลุ่มเบนโซไดอะเซปีน เช่น อัลปราโซแลม ไดอะซีแพม และยากลุ่มโอปิออยด์ เช่น ยาระงับปวดตามใบสั่งแพทย์ และเฮโรอีน การถอนพิษยาอาจมีความเสี่ยงสูงหลายประการ จึงไม่ควรทำด้วยตัวเองโดยไม่มีบุคลากรมืออาชีพคอยดูแล

อาการถอนยา

สัญญาณและอาการบ่งบอกการถอนยา การเลิกใช้ยาเกือบทุกประเภทจะทำให้อารมณ์แปรปรวน นอนไม่หลับ เหนื่อยล้า หงุดหงิด และเกิดความอยากเสพยาอย่างรุนแรง นอกจากนี้การเลิกยาแต่ละชนิดยังทำให้เกิดอาการที่จำเพาะเจาะจงกับยาชนิดนั้น โดยอาการถอนแอลกอฮอล์ อาการถอนยากลุ่มเบนโซไดอะเซปีนและโอปิออยด์ มักมีความรุนแรงสูงสุด อาการที่พบบ่อย ได้แก่
 • วิตกกังวล
 • ตื่นตระหนก
 • สั่น
 • นอนไม่หลับ
 • คลื่นไส้
 • อาเจียน
 • ปวดศีรษะ
 • ปวดกล้ามเนื้อ
 • สับสน
 • ภาวะรู้คิดบกพร่อง
 • อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
 • กล้ามเนื้อปวดเกร็ง
 • คลื่นไส้อาเจียน
 • เหงื่อออก

นอกจากนี้ภาวะขาดน้ำเนื่องจากอาเจียนและท้องเสียไม่หยุด อาจทำให้ปริมาณโซเดียมในเลือดสูงจนหัวใจวายได้

ความทรมานจากอาการเหล่านี้อาจทำให้บางคนเลิกล้มความตั้งใจที่จะเลิกยา แต่ถ้าคุณมีผู้รู้คอยดูแลก็จะสามารถจัดการกับอาการเหล่านี้ได้ รวมทั้งช่วยให้คุณทรมานน้อยที่สุดตลอดกระบวนการ และเมื่อมีบุคลาการทางการแพทย์เป็นผู้ให้การบำบัดโดยค่อยๆ ลดขนาดยา (medication taper) ร่วมกับการให้ยาช่วย และตามด้วยการบำบัดภาวะเสพติดแบบองค์รวม ก็สามารถป้องกันไม่ให้เกิดอาการถอนยารุนแรงจนเป็นอันตราย และป้องกันไม่ให้คุณกลับไปใช้ยาอีกครั้ง

เดอะดอว์น ศูนย์บำบัดยาเสพติด เอกชน ที่ดีที่สุดในไทย สำหรับผู้ต้องการเลิกยา

เพราะเราเข้าใจดีว่าการเลิกยามีความท้าทายเพียงใด เราจึงทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อให้คุณเลิกยาได้โดยไม่ทรมาน ศูนย์ของเรามีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญด้านการเลิกยาและมีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง มีทีมงานมืออาชีพดูแลคุณด้วยความเอาใจใส่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ทุกขั้นตอนของการบำบัดดำเนินไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้เรายังจัดห้องพักที่เป็นสัดส่วน สะดวกสบาย และเป็นส่วนตัวไว้ให้คุณพักตลอดการบำบัดอีกด้วย

ตรวจสุขภาพก่อนทำดีท๊อกซ์

ถอนพิษยาภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์

เมื่อคุณมาถึงศูนย์ของเรา ทีมงานเดอะดอว์นจะทำการประเมินแรกรับอย่างละเอียด โดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัญหาสุขภาพ ประวัติการใช้ยา อายุ ตลอดจนภาวะทางกาย จิต พฤติกรรม และทำการตรวจเลือดเพื่อวัดระดับการติดสารที่คุณใช้เป็นประจำ

การดีท็อกซ์ระยะแรกมุ่งทำให้ร่างกายเสถียรระหว่างที่อวัยวะภายในขจัดสารพิษออกไป ในระยะนี้คุณอาจรู้สึกโหยยาอย่างรุนแรง อารมณ์เปลี่ยนแปลง และมีอาการทางกาย เช่น ความดันโลหิตเปลี่ยน คลื่นไส้ สั่น เหงื่อออก และมีไข้ต่ำๆ อาการเหล่านี้อาจทำนายล่วงหน้าไม่ได้ และอาจเป็นๆ หายๆ ในช่วงไม่กี่วันแรก ด้วยเหตุนี้การเลิกยาจึงควรกระทำภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อความมั่นใจว่าคุณจะปลอดภัยและทรมานน้อยที่สุดตลอดกระบวนการ

การบำบัดยาเสพติดหลังเลิกยา

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการถอนพิษยา ขั้นตอนต่อไปคือการแก้ปัญหาที่เป็นต้นตอของการเสพติด เพื่อให้คุณเลิกยาได้อย่างเด็ดขาด และลดความเสี่ยงที่จะกลับไปเสพซ้ำ เดอะดอว์นมีหลักสูตรบำบัดยาเสพติดแบบองค์รวม ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเลิกยาและเปลี่ยนชีวิตได้อย่างเห็นผลและสมดุล มีสุขภาวะที่ดีทั้งทางกายและทางใจ แผนการบำบัดของเราประกอบด้วยการให้คำปรึกษารายบุคคล การบำบัดกลุ่ม การออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูกายใจ นักจิตวิทยาคลินิกประจำตัวคุณจะเป็นผู้ดูแลการบำบัดตลอดกระบวนการ พร้อมกับทำแผนป้องกันการกลับไปเสพติดซ้ำ และการดูแลหลังการบำบัด เพื่อให้คุณเลิกยาได้อย่างยั่งยืน

เลิกยาแบบองค์รวมที่เชียงใหม่

เยียวยากายใจแบบองค์รวมและได้ผลจริง

การเลิกยามีความท้าทายหลายประการ จึงควรเลือกสถานที่ที่จะช่วยให้กระบวนการนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและเครียดน้อยที่สุด ศูนย์บำบัดยาเสพติด เอกชน เดอะดอว์น ตั้งอยู่นอกตัวเมืองเชียงใหม่ ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ทุ่งนา และหมู่บ้านชนบทที่ยังดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม บรรยากาศเงียบสงบและเป็นกันเองภายในศูนย์จะช่วยให้การเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพื่อเริ่มต้นใหม่โดยไม่พึ่งยาของคุณเป็นไปตามความตั้งใจ

หนึ่งวัน ที่เดอะดอว์น​

เราเชื่อในการเยียวยาตัวบุคคลอย่างรอบด้านด้วยหลักสูตรจิตบำบัดอย่างเข้มข้น ควบคู่กับการฝึกสมาธิ การผ่อนคลาย และกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งทุกองค์ประกอบต่างมีบทบาทสำคัญในการบำบัด ตัวอย่างตารางกิจกรรมในหนึ่งวันที่เดอะดอว์น มีดังนี้

07:00-08:00 : โยคะ/เจริญสมาธิ
08:00-09:00 : อาหารเช้า
09:00-09:30 : ตรวจสุขภาพประจำวัน
09:30-11:00 : จิตบำบัดกลุ่ม
11:00-12:00 : ออกกำลังกายกลุ่ม
12:00-13:00 : อาหารเที่ยง
13:00-14:00 : จิตบำบัดกลุ่ม
14:30-17:30 : กิจกรรมและการบำบัดตามตารางรายบุคคล
–  จิตบำบัดเดี่ยว
–  ออกกำลังกาย
–  ออปชั่น TMS
18:00-19:00 : อาหารเย็น
22:00: เข้านอน

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

ประกาศ

ณ ปัจจุบัน ศูนย์ของเรา ได้ยุติการให้บริการบำบัดภาคภาษาไทย 

เดอะดอว์นขอขอบคุณทุกความไว้วางใจมา ณ ที่นี้

ประกาศ

ณ ปัจจุบัน ศูนย์ของเรา ได้ยุติการให้บริการบำบัดภาคภาษาไทย

เดอะดอว์นขอขอบคุณทุกความไว้วางใจมา ณ ที่นี้

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

โทร: 083 204 8384