ผลสำเร็จที่ยั่งยืนในการบำบัดคือเป้าหมายของเรา

ดูแลต่อเนื่องหลังการบำบัด ป้องกันการกลับไปมีปัญหาเดิมซ้ำ

การบำบัดรักษาปัญหาภาวะเสพติดและสุขภาพจิตจะประสบผลสำเร็จอย่างแท้จริงได้นั้น นอกจากหลักสูตรการบำบัดหลักจะต้องได้ผลจริงแล้ว ยังจำเป็นต้องมีการวางแผนเพื่อป้องกันการกลับไปเสพติดซ้ำและมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องหลังการบำบัด เพื่อติดตามผลและปรับเปลี่ยนแผนป้องกัน พร้อมกับให้คำปรึกษากับผู้สำเร็จการบำบัด ในการเอาชนะอุปสรรคที่เขาอาจพบหลังกลับไปใช้ชีวิตที่บ้าน

เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงแรกหลังการบำบัด เพื่อประคับประคองผู้ที่เสร็จสิ้นกระบวนการบำบัด และอยู่ในช่วงปรับตัวกลับสู่ชีวิตประจำวันตามปกติ เพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ผู้สำเร็จการบำบัดอ่อนไหวมากที่สุด

การป้องกันการกลับไปเสพติดซ้ำ

การเอาชนะภาวะเสพติดเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความมุมานะ การสนับสนุนและชี้แนะแนวทางอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน เพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายและหันหลังให้ยาได้อย่างยั่งยืน ทีมงานของเราจะช่วยคุณค้นหาให้พบว่าอะไรคือกลไกที่จะช่วยรับมือกับปัญหาอย่างได้ผล และช่วยให้คุณจัดการกับปัจจัยกระตุ้นให้เสพที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ตลอดเมื่อกลับไปใช้ชีวิตที่บ้าน เมื่อคุณเข้าใจว่าอะไรคือปัจจัยที่มีส่วนทำให้คุณเสพหรือทำให้ปัญหาทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น คุณจะสามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้ทุกครั้งที่ต้องเผชิญกับมัน

เมื่อคุณมารักษาที่เดอะดอว์น เราจะช่วยคุณทำแผนป้องกันการกลับไปเสพติดซ้ำ โดยคำนึงถึงสถานการณ์เฉพาะตัวของคุณ แผนนี้จะเป็นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการก้าวพ้นปัญหาอย่างเด็ดขาด และช่วยให้คุณได้ฝึกปฏิบัติตนตามแผนที่สร้างไว้ สร้างกิจวัตรใหม่เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างผาสุกและมีสุขภาวะที่ดี
การบำบัดหลักในช่วงที่คุณอยู่ที่ศูนย์ของเรา ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดเข้าใจกระจ่างขึ้นว่าอะไรเป็นสัญญาณเตือน ปัจจัยสร้างความเครียด ตลอดจนปัจจัยกระตุ้นให้ตนเองเสพ และเมื่อมีความเข้าใจก็สามารถจะรับมือได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และหันหลังให้สิ่งเสพติดได้อย่างยั่งยืน

ก่อนออกจากศูนย์บำบัดยาเสพติดเพื่อกลับไปใช้ชีวิตที่บ้าน ผู้สำเร็จการบำบัดจะร่วมกับนักจิตบำบัดประจำตัวซึ่งจะคอยให้คำแนะนำในการสร้างแผนใช้ชีวิตประจำวัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คุณมีสุขภาพกายและใจที่ดี สร้างภูมิคุ้มกันและวิธีรับมือกับปัจจัยกระตุ้นที่อาจพบเจอเมื่อกลับไปใช้ชีวิตที่บ้าน

การดูแลหลังการบำบัด

เมื่อคุณเสร็จสิ้นการบำบัด ทีมงานของเราจะคอยติดตามช่วยเหลือคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะใช้ชีวิตอย่างราบรื่น โดยนักจิตวิทยาคลินิกประจำตัวคุณจะคอยติดตามความคืบหน้าของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำตามแผนที่ตกลงไว้ โดยจะโทรหาคุณอย่างเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนแรกหากมีปัญหาเราพร้อมให้คำปรึกษาตอบคำถามที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปรับตัวกลับสู่การใช้ชีวิตที่บ้าน เราให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษา ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ผลสำเร็จในการบำบัดของคุณคงอยู่อย่างยั่งยืน และช่วยให้คุณเดินหน้าได้อย่างมั่นคงสู่สุขภาพที่ดีและชีวิตที่ผาสุก

หนึ่งวัน ที่เดอะดอว์น​

เราเชื่อในการเยียวยาตัวบุคคลอย่างรอบด้านด้วยหลักสูตรจิตบำบัดอย่างเข้มข้น ควบคู่กับการฝึกสมาธิ การผ่อนคลาย และกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งทุกองค์ประกอบต่างมีบทบาทสำคัญในการบำบัด ตัวอย่างตารางกิจกรรมในหนึ่งวันที่เดอะดอว์น มีดังนี้

07:00-08:00 : โยคะ/เจริญสมาธิ
08:00-09:00 : อาหารเช้า
09:00-09:30 : ตรวจสุขภาพประจำวัน
09:30-11:00 : จิตบำบัดกลุ่ม
11:00-12:00 : ออกกำลังกายกลุ่ม
12:00-13:00 : อาหารเที่ยง
13:00-14:00 : จิตบำบัดกลุ่ม
14:30-17:30 : กิจกรรมและการบำบัดตามตารางรายบุคคล
–  จิตบำบัดเดี่ยว
–  ออกกำลังกาย
–  ออปชั่น TMS
18:00-19:00 : อาหารเย็น
22:00: เข้านอน

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

ประกาศ

ณ ปัจจุบัน ศูนย์ของเรา ได้ยุติการให้บริการบำบัดภาคภาษาไทย 

เดอะดอว์นขอขอบคุณทุกความไว้วางใจมา ณ ที่นี้

ประกาศ

ณ ปัจจุบัน ศูนย์ของเรา ได้ยุติการให้บริการบำบัดภาคภาษาไทย

เดอะดอว์นขอขอบคุณทุกความไว้วางใจมา ณ ที่นี้

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

โทร: 083 204 8384