การพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม

องค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญมากในหลักสูตรการรักษาของศูนย์สุขภาพจิตเดอะดอว์นคือแผนการพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม ซึ่งเป็นแผนการที่จะช่วยสร้างสภาวะเชิงบวกของการมีสุขภาพที่ดีผ่านทางการพัฒนาหรือการบำบัดแบบองค์รวมและการฝึกฝนร่างกาย กิจกรรมพัฒนาสุขภาวะเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการรักษาปัญหาด้านสุขภาพจิต ได้พัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจและร่างกาย พร้อมกับพัฒนาการจัดการกับอารมณ์และความเครียดเพื่อที่พวกเขาจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตได้ในอนาคต เมื่อผู้เข้ารับการบำบัดได้รู้จักและเรียนรู้ในการใช้เครื่องมือหรือแนวทางที่ถูกต้องสำหรับสร้างความก้าวหน้าและการเติบโตในจิตใจของพวกเขา สิ่งเหล่านั้นจะสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อด้านอื่นๆ ในชีวิตของพวกเขา และสำหรับผู้ที่เคยประสบปัญหาภาวะเสพติด สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มพูนระยะเวลาของการหยุดยา การเลิกดื่มเหล้า ให้คงอยู่ได้นานมากขึ้น

การออกกำลังกาย

การฝึกฝนร่างกายด้วยการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ล้วนเป็นแนวทางการพัฒนาที่สำคัญและจำเป็นสำหรับทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้มีสุขภาวะที่ดี  การสร้างลักษณะนิสัยเชิงบวกที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีจะช่วยลดความเครียด และพัฒนาความมั่นคงทางอารมณ์  แนวทางการฝึกฝนร่างกายที่ศูนย์ได้จัดเตรียมให้กับผู้เข้ารับการรักษาประกอบด้วย โปรแกรมการออกกำลังส่วนตัว การออกกำลังกายแนวบอดี้เวทผสมกับคาร์ดิโอแบบกลุ่ม และแอโรบิคในน้ำสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดข้อต่อหรือหัวเข่า

ศิลปะบำบัด

ศิลปะบำบัดจะช่วยให้ผู้เข้ารับการรักษาได้แสดงออกถึงตัวตนผ่านกิจกรรมด้านศิลปะซึ่งเป็นเทคนิคการบำบัดอย่างหนึ่งที่สร้างความเพลิดเพลินใจและเกิดประโยชน์​ต่อทุกคน เมื่อเข้าสู่กระบวนการเชิงสร้างสรรค์ผ่านทางการทำศิลปะ ผู้เข้ารับการรักษาจะรับรู้ได้ถึงอิสระเสรีภาพแห่งการแสดงออกของตนเอง กิจกรรมทางศิลปะจะช่วยเพิ่มพูนการตระหนักรู้ในตน (Self-awareness) ส่งเสริมการเคารพนับถือตนเอง (Self-esteem) และการลดความเครียดในจิตใจ  ศิลปะบำบัดเป็นหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้ผู้เข้ารับการรักษาได้เริ่มต้นกระบวนการสะท้อนตัวตน (Self-reflection) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยารักษา ศิลปะบำบัดประกอบด้วยการระบายสี การวาดรูป ดนตรี และการแสดง

ดนตรีบำบัด

ดนตรีบำบัด มีส่วนช่วยให้ผู้เข้ารับการบำบัดให้มีสมาธิในการสำรวจตัวเองในหลายแง่มุม เพิ่มความสามารถในการโฟกัสกับสิ่งต่างๆที่ผู้เข้ารับการบำบัดต้องการทำ ส่งเสริมทักษะการเข้าสังคม อีกทั้งยังช่วยลดความเครียด ความวิตกกังวล และช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น ซึ่งวิธีการต่างๆ ของดนตรีบำบัดสามารถทำได้โดย การร้องเพลง ฟังเพลง แต่งเพลง การเต้น หรือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับดนตรี ทั้งหมดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับบำบัดบรรลุผลของการบำบัดรักษา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบำบัดแบบองค์รวม

โยคะ

การทำโยคะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างร่างกายและจิตใจ นอกเหนือจากประโยชน์ที่มีต่อร่างกายแล้ว การทำโยคะยังช่วยรื้อฟื้นความเชื่อมโยงระหว่างจิตใจและร่างกายให้กลับคืนสู่ความสมดุล และจากการรื้อฟื้นที่เกิดขึ้น จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการรักษาสามารถเลือกสิ่งที่ดีให้กับตนเองทั้งในขณะที่ฝึกโยคะและเมื่อการฝึกเสร็จสิ้น การทำโยคะยังเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมอย่างมากสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการออกกำลังกายหรือผู้ที่ไม่สามารถออกกำลังกายที่ต้องใช้กำลังอย่างหนักได้ การทำโยคะเป็นกิจกรรมที่ช่วยลดความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้าและความเครียดทั่วไปได้อีกด้วย

การฝึกเจริญสติหรือการทำสมาธิวิปัสสนา

การฝึกเจริญสติหรือการทำสมาธิวิปัสสนาคือหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลกเพื่อใช้ในการรักษาโรคสุขภาพจิตและถูกใช้ในกระบวนการเพื่อบำบัดภาวะเสพติด ที่ศูนย์สุขภาพจิตเดอะดอว์น ในชั่วโมงของการทำสมาธิวิปัสสนาหรือการฝึกเจริญสติ ผู้เข้ารับการบำบัดจะเกิดความเข้าใจเชิงบวกต่อร่างกายของตนเองและเกิดความชัดเจนขึ้นในความคิดของพวกเขา การฝึกเจริญสติจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อจัดการกับความคิดด้านลบ และเมื่อผู้มีภาวะเสพติดได้ฝึกศาสตร์นี้จะช่วยลดความอยากเสพสิ่งเสพติด และในขณะเดียวกันจะช่วยพัฒนาความรู้สึกผ่อนคลายจากส่วนลึกของจิตใจและความสงบร่มเย็นเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ตึงเครียดที่เกิดขึ้น

หัตถศาสตร์บำบัด (การนวดผ่อนคลายร่างกาย)

ร่างกายของเราจะตกอยู่ในภาวะตึงเครียดอย่างมากเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตและอาการติดสิ่งเสพติด ที่ศูนย์สุขภาพจิตเดอะดอว์น เราได้จัดเตรียมศิลปะแห่งการบำบัดผ่านทางการนวดผ่อนคลายเพื่อช่วยให้สถานการณ์ที่ผู้เข้ารับการบำบัดกำลังเผชิญอยู่ ถูกบรรเทาลงและผ่อนคลายมากขึ้น  หัตถศาสตร์บำบัดได้รับการพิสูจน์และสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ว่าสามารถช่วยลดระดับความเครียดของฮอร์โมนคอร์ติซอล (ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต) ช่วยคลายความหดเกร็งและความตึงของกล้ามเนื้อ และยังมีประโยชน์ช่วยให้นอนหลับลึกมากขึ้นด้วย ผู้เข้ารับการบำบัดของศูนย์จะได้รับการบำบัดด้วยการนวดผ่อนคลายร่างกายสัปดาห์ละสองครั้ง

มวยไทย

มวยไทยหรือศิลปะการต่อสู้ที่เคยถูกเรียกในอีกชื่อว่า “ศาสตร์แห่งอาวุธทั้งเก้า” เป็นการพัฒนาสุขภาวะที่ต้องใช้ร่างกายทุกส่วน  ประโยชน์และคุณลักษณะที่เหมาะสมสำหรับการเยียวยารักษาของมวยไทยนั้นได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และเราล้วนเชื่อว่าการออกกำลังกายนั้นเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการฟื้นฟูจิตใจ ครูฝึกมวยไทยของศูนย์จะช่วยผู้เข้ารับการรักษา มีประสบการณ์ที่สนุกสนานและได้รับการเยียวยารักษาผ่านทางการฝึกฝนร่างกาย มวยไทยเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างวินัย เสริมสร้างความมั่นใจและเผาผลาญพลังงาน ทั้งยังมีส่วนช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสมส่วนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ทั้งร่างกายและจิตใจ

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

ประกาศ

ณ ปัจจุบัน ศูนย์ของเรา ได้ยุติการให้บริการบำบัดภาคภาษาไทย 

เดอะดอว์นขอขอบคุณทุกความไว้วางใจมา ณ ที่นี้

ประกาศ

ณ ปัจจุบัน ศูนย์ของเรา ได้ยุติการให้บริการบำบัดภาคภาษาไทย

เดอะดอว์นขอขอบคุณทุกความไว้วางใจมา ณ ที่นี้

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

โทร: 083 204 8384