เดอะดอว์นในสื่อ

Play Video

"จิตบำบัด" แก้ปัญหาผู้เสพติดการพนัน

การสัมภาษณ์นักจิตบำบัดของศูนย์บำบัดยาเสพติด เดอะดอว์น เชียงใหม่ เกี่ยวกับการติดพนัน

รายการ จับตาสถานการณ์ Thai PBS North

ออกอากาศวันที่ 22 มกราคม 64 เวลา 11.00 น.

Scroll to Top

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

โทร: 083 204 8384