เดอะดอว์นในสื่อ

Play Video about เสนอประเมินมาตรฐานศูนย์บำบัดยาเสพติด จ.เชียงใหม่, Thai PBS News

เสนอประเมินมาตรฐานศูนย์บำบัดยาเสพติด จ.เชียงใหม่

ศูนย์บำบัดเดอะดอว์น เชียงใหม่พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานบำบัดอื่นๆ ในการร่วมกันยกระดับมาตรฐานของการบำบัดให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพแก่ผู้เข้ารับการบำบัด

รายการ ข่าวค่ำมิติใหม่ Thai PBS News

ออกอากาศวันที่ 24 กันยายน 64 เวลา 19.00 น.

Play Video

"จิตบำบัด" แก้ปัญหาผู้เสพติดการพนัน

การสัมภาษณ์นักจิตบำบัดของศูนย์บำบัดยาเสพติด เดอะดอว์น เชียงใหม่ เกี่ยวกับการติดพนัน

รายการ จับตาสถานการณ์ Thai PBS North

ออกอากาศวันที่ 22 มกราคม 64 เวลา 11.00 น.

ประกาศ

ณ ปัจจุบัน ศูนย์ของเรา ได้ยุติการให้บริการบำบัดภาคภาษาไทย

เดอะดอว์นขอขอบคุณทุกความไว้วางใจมา ณ ที่นี้

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

โทร: 083 204 8384