ศูนย์บำบัดยาเสพติดและสุราแบบองค์รวม

บำบัดอย่างได้ผลและยั่งยืนท่ามกลางธรรมชาติเมืองเชียงใหม่

จากข้อมูลของกรมสุขภาพจิต ประเทศไทยมีผู้ใช้สารเสพติดราว 1.4 ล้านคน ซึ่ง 3.2 แสนคนในจำนวนนี้จัดอยู่ในกลุ่มผู้ติดสารเสพติด หลายคนที่ตกอยู่ในสภาพดังกล่าวไม่กล้ายอมรับว่าตัวเองมีปัญหา ทั้งนี้ก็เพราะเมื่อเสพจนติดแล้วก็ยากที่จะมองเห็นว่าการเสพติดทำให้ชีวิตเสียศูนย์เพียงใด แต่เมื่อคุณมาบำบัดที่ศูนย์ของเรา กระบวนการรักษาแบบองค์รวมบวกกับกำลังใจจากทีมงานของศูนย์จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าภาวะเสพติดส่งผลอย่างไรบ้าง ทั้งต่อตัวคุณเอง ชีวิตการทำงาน และคนที่คุณรัก ระหว่างการบำบัดเราจะค้นหาและรักษาต้นตอของสาเหตุที่ทำให้คุณมีปัญหาภาวะเสพติด และมอบเครื่องมือที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการรับมือกับสิ่งกระตุ้นในชีวิตประจำวันเมื่อคุณกลับไปใช้ชีวิตหลังการบำบัด คุณสามารถกลับไปบริหารจัดการชีวิตตัวเองอย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องพึ่งยาและเหล้าอีกต่อไป

เดอะดอว์น ศูนย์บำบัดยาเสพติดและฟื้นฟูสุขภาพจิตอันดับหนึ่งของไทย

เดอะดอว์นต่างจากสถานบำบัดยาเสพติดขนาดใหญ่แห่งอื่นที่รับคนเข้ารักษาทีละมากๆ ที่นี่เราเน้นการอยู่ร่วมเป็นชุมชนเดียวกัน เพราะเราเข้าใจดีว่าแรงสนับสนุนจากชุมชน เดอะดอว์น สำคัญเพียงใดต่อการเยียวยาตัวเอง เรารับผู้เข้าบำบัดครั้งละไม่เกิน 20 ท่าน กลุ่มบำบัดแต่ละกลุ่มจะมีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 8 คน คุณจึงทำความรู้จักเพื่อนในกลุ่มได้ไม่ยาก และเราเชื่อว่าเมื่อคุณได้มาอยู่ท่ามกลางทีมงานและเพื่อนผู้เข้ารับการบำบัดที่ล้วนแต่อยากเห็นคุณประสบความสำเร็จในการรักษา คุณจะรู้สึกสบายใจเหมือนอยู่บ้านของตัวเอง

เลิกภาวะเสพติดวันนี้

เดอะดอว์นรับบำบัดอะไรบ้าง

เพราะเราเข้าใจดีว่าคนเราแต่ละคนมีบุคลิก เรื่องราว และสถานการณ์ในชีวิตไม่เหมือนกัน เราจึงให้การบำบัดแบบองค์รวมโดยปรับให้สอดคล้องกับปัญหาของแต่ละท่าน เมื่อคุณมาถึงศูนย์ ทีมงานจะทำการประเมินอย่างละเอียดเพื่อกำหนดแนวทางการบำบัดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ จากนั้นนักจิตบำบัด ประจำตัวคุณจะทำแผนการรักษาและคอยติดตามความคืบหน้าตลอดจนปรับแผนการรักษาให้สอดคล้องกับพัฒนาการของคุณ ตลอดระยะเวลาที่คุณอยู่กับเรา

การบำบัดภาวะติดสุรา

เพราะสังคมไทยมองว่าการดื่มเหล้าเบียร์เป็นเรื่องปกติ พฤติกรรมการดื่มที่เข้าขั้นเป็นโทษจึงมักไม่ค่อยเป็นที่สังเกต จนเวลาล่วงเลยไปคุณอาจเริ่มสะดุดใจว่าตนเองมีสัญญาณของโรคพิษสุราเรื้อรัง เช่น ดื่มมากกว่าที่ตั้งใจเป็นกิจวัตร พยายามหยุดดื่มแต่ไม่สำเร็จ รู้สึกว่าตัวเองคอแข็งขึ้นเรื่อยๆ ดื่มจนกระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ หรือรู้สึกอึดอัดเวลาไม่สามารถดื่มได้ เป็นต้น หลายคนมีภาวะติดสุราแต่ยังดำเนินชีวิตได้เหมือนปกติ (high-functioning alcoholism) จึงคิดว่าการดื่มของตัวเองไม่เป็นปัญหา แต่การเสพติดสุรานั้นส่งผลเสียต่อสวัสดิภาพและความผาสุกในชีวิตอย่างมาก โดยอาจนำไปสู่การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือปัญหาสุขภาพ รวมถึงปัญหาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

การล้างพิษสุรา

การขาดสุราอาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย และอาจส่งผลรุนแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ติดสุราจึงควรเข้ารับการดีท็อกซ์ (ล้างพิษ) ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อคุณมาบำบัดที่ศูนย์ของเรา ทีมงานจะทำการประเมินแรกรับว่าคุณจำเป็นต้องดีท็อกซ์หรือไม่ การดีท็อกซ์ถือเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการล้างแอลกอฮอล์ออกจากร่างกาย เมื่อเสร็จจากขั้นตอนนี้คุณก็จะพร้อมแล้วที่จะเข้ารับการบำบัดภาวะติดสุรา

การบำบัดยาเสพติด

การติดยาเสพติดจัดว่าเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งที่มีการวนกลับไปติดซ้ำอีก เมื่อติดแล้วก็ต้องคอยเสาะหายามาเสพอยู่เรื่อยๆ แม้การเสพจะส่งผลที่ไม่พึงปรารถนาต่อชีวิตก็ตาม การติดยาเสพติดทำให้โครงสร้างตลอดจนการทำงานของสมองเปลี่ยนไป การหยุดใช้ยาด้วยตัวเองจึงทำได้ยากมาก หลายคนพยายามเลิกยาเอง โดยไม่ได้รับความรู้ การบำบัดและการดูแลหลังการรักษาอย่างเหมาะสม ในที่สุดก็กลับไปติดซ้ำอีก

การถอนพิษยา

สำหรับผู้ที่ติดสารเสพติด หรือใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งมาเป็นเวลานาน หรือกำลังใช้ยากลุ่มโอปิออยด์ หรือเบนโซไดอะซีปิน คุณต้องเลิกยาด้วยวิธีที่ปลอดภัย โดยเข้ารับการดีท็อกซ์ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ก่อนเริ่มบำบัดภาวะเสพติด ทั้งนี้ก็เพราะการขาดสารที่คุณเสพจนติด อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งสร้างความอึดอัดไม่สบาย และเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้กลับไปติดซ้ำอีก เมื่อคุณมารักษาที่เดอะดอว์น ทีมงานทางการแพทย์ของเราจะคอยติดตามดูแลกระบวนการดีท็อกซ์ของคุณอย่างใกล้ชิดและใส่ใจ เพื่อรับประกันความปลอดภัย ให้กำลังใจ และช่วยให้คุณรู้สึกสบายตลอดกระบวนการ

การบำบัดการเสพติดพฤติกรรม

การเสพติดพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็น ติดเซ็กซ์ ติดการพนัน หรือติดอินเทอร์เน็ต อาจส่งผลร้ายแรงไม่น้อยกว่าการติดยาเสพติด โดยพฤติกรรมที่เกิดจากแรงกระตุ้นที่ไม่สามารถควบคุมได้เหล่านี้อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น รวมถึงฐานะทางการเงินและหน้าที่การงานของคุณได้ การทำพฤติกรรมที่เป็นโทษซ้ำๆ ในรูปแบบเดิม ทำให้การทำงานของสมองเปลี่ยนไป การหยุดพฤติกรรมจึงไม่อาจทำได้โดยอาศัยความใจแข็งเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเข้ารับการรักษาโดยเฉพาะกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เพื่อทำความเข้าใจภาวะที่ตนเองเป็น และให้พวกเขาปรับพฤติกรรมของคุณ

การรักษาภาวะโรคร่วม

ภาวะโรคร่วม หมายถึง การมีภาวะเสพติดร่วมกับปัญหาทางจิต เช่น โรควิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้า ผู้ที่มีภาวะโรคร่วมจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษาปัญหาทั้งสองด้านอย่างรอบคอบและรัดกุม เพราะการมุ่งไปที่ด้านใดด้านหนึ่งโดยละเลยปัญหาอีกด้านจะทำให้ผู้เข้ารับการบำบัดมีโอกาสกลับไปติดซ้ำ

ทำไมการรักษาแบบอยู่ประจำจึงได้ผลดีที่สุด

การเลิกพฤติกรรมที่ทำมานานอย่างการดื่มเหล้าหรือใช้สารเสพติดเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการเข้ารักษาที่ศูนย์บำบัดแบบอยู่ประจำ เพราะคุณจะได้แยกตัวออกห่างจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆ ที่มีปัจจัยกระตุ้นหรือยั่วยุให้เสพ ต่างกับการบำบัดแบบไปกลับ ที่เมื่อเสร็จจากการบำบัดแต่ละครั้งก็ต้องกลับบ้านไปพบสิ่งเดิมๆ ยังเจอเหล้าเจอยาเหมือนเดิม ทำให้ตบะแตกได้ง่าย ในการรักษาแบบอยู่ประจำ คุณจะได้รับการบำบัดเยียวยาตามหลักวิชาอย่างเข้มข้น มีผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดสิ่งเสพติดและทีมงานสนับสนุนที่มีประสบการณ์ในการฟื้นฟูประคับประคองผู้ที่มาเลิกเหล้าเลิกยา คอยให้กำลังใจตลอดระยะเวลาของการรักษา และคุณยังได้อยู่ในหมู่เพื่อนที่ตั้งใจมาเลิกเหล้าเลิกยาเหมือนกัน ต้องต่อสู้กับปัญหาคล้ายๆ กัน และพร้อมจะฟังคุณด้วยใจที่เปิดกว้าง รวมทั้งยื่นมือเข้ามาช่วยในยามที่คุณต้องการอีกด้วย

การรับประกันกรณีกลับไปเสพติดซ้ำ

เรามั่นใจว่าด้วยคุณภาพของการรักษาที่เรามอบให้ บวกกับการพัฒนาตัวเองของคุณ และทักษะการรับมือกับปัญหาที่คุณพัฒนาขึ้นระหว่างการรักษา จะช่วยให้คุณพร้อมดำเนินชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งเสพติด ในฐานะที่เดอะ ดอว์นเป็นศูนย์บำบัดรักษาผู้เสพติดยาและแอลกอฮอล์อันดับ 1 ของไทย เรากล้าออกนโยบายรับประกันการกลับไปติดซ้ำ โดยทุกท่านที่เข้ารับการบำบัดภาวะเสพติดที่ศูนย์ของเราครบ 12 สัปดาห์ แล้วกลับไปมีปัญหาเดิมภายใน 1 ปี สามารถกลับมาบำบัดแบบอยู่ประจำกับเราเป็นเวลา 28 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ทิ้งวิถีชีวิตเดิมๆ สู่การเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนที่เชียงใหม่

ศูนย์บำบัดเหล้าและยาเสพติดเดอะดอว์น ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำปิงนอกตัวเมืองเชียงใหม่ อากาศสะอาดสดชื่น มีเสียงน้ำไหลขับกล่อม แวดล้อมด้วยความเขียวขจีของผืนนาและชุมชนท้องถิ่น บรรยากาศที่เงียบสงบร่มรื่นท่ามกลางความงามของธรรมชาตินี้ เอื้ออำนวยต่อการฟื้นฟูจิตใจและการเลิกทำตามความเคยชินเดิมๆ ตลอดจนรูปแบบพฤติกรรมเดิมที่สร้างปัญหาให้กับคุณ

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

ประกาศ

ณ ปัจจุบัน ศูนย์ของเรา ได้ยุติการให้บริการบำบัดภาคภาษาไทย 

เดอะดอว์นขอขอบคุณทุกความไว้วางใจมา ณ ที่นี้

ประกาศ

ณ ปัจจุบัน ศูนย์ของเรา ได้ยุติการให้บริการบำบัดภาคภาษาไทย

เดอะดอว์นขอขอบคุณทุกความไว้วางใจมา ณ ที่นี้

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

โทร: 083 204 8384