ความเครียดหลังเหตุสะเทือนขวัญ-บาดแผลทางใจ

เยียวยาได้ครบวงจรที่ศูนย์สุขภาพจิตเดอะดอว์น เชียงใหม่

ผู้ที่มีปัญหาเครียดหลังเหตุสะเทือนขวัญ (Post-Traumatic Stress Disorder – PTSD) หรือเคยผ่านเรื่องราวที่สร้างบาดแผลทางใจ (Trauma) อาจไม่ได้มีประสบการณ์เหมือนกันทุกคน แต่คำบอกเล่าของหลายๆ คนมีความคล้ายกัน เช่น 

“ต้องคอยเหลียวดูข้างหลังตลอด รู้สึกว่ายากที่จะไว้ใจใคร”

“รู้สึกหวั่นใจอยู่ตลอดเวลา เหมือนอะไรต่ออะไรมันถาโถมเข้ามาจนรับไม่ไหว”

“รู้สึกเหมือนเราอยู่ในโหมดสโลว์โมชั่น แต่พอเรามองรอบข้าง เหมือนโลกเคลื่อนไหวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว”

ถ้าคุณรู้สึกว่าคำบอกเล่าของเขาเหล่านี้มีส่วนคล้ายกับอาการที่คุณประสบอยู่ เราขอบอกว่ายังมีคนอีกมากที่ตกที่นั่งเดียวกับคุณ โดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าร้อยละ 70 ของคนในโลกเคยผ่านประสบการณ์ที่สร้างบาดแผลทางใจในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตและในบางกรณีความกระทบกระเทือนจากเหตุการณ์หรือประสบการณ์นั้นๆ ยังส่งผลต่อมาอีกยาวนาน จนเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ

แต่คุณไม่จำเป็นต้องปล่อยให้ความเครียดและความบอบช้ำจากเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วมาสร้างความทุกข์ให้คุณไปตลอดชีวิต เมื่อได้เรียนรู้วิธีรับมือกับบาดแผลทางใจและ PTSD รวมถึงมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยสนับสนุนให้กำลังใจ คุณก็สามารถปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากอาการที่บั่นทอนจิตใจ กลับมารู้สึกว่าตัวเองแข็งแรง มีความสุข และเป็นปกติเหมือนคนอื่นได้เช่นกัน

สัญญาณและอาการบ่งบอกว่าคุณมีบาดแผลทางใจ

เหตุการณ์ที่สร้างความทุกข์อย่างสาหัสหรือเป็นอันตรายเกือบถึงชีวิต เช่น อุบัติเหตุทางรถยนต์ ความรุนแรง และการทำร้ายทางเพศ ล้วนทำให้เกิดบาดแผลทางใจได้ทั้งสิ้นตัวอย่างอาการบาดแผลทางใจ

 • ช็อกหรือไม่ยอมรับความจริงหลังเกิดเหตุ
 • วิตกกังวล
 • โกรธ
 • ซึมเศร้า
 • มีปัญหาความสัมพันธ์
 • ทำงานบกพร่อง
 • เห็นคุณค่าในตัวเองต่ำ

เมื่อเวลาผ่านไป ผลจากบาดแผลทางใจอาจหายไปเอง แต่บางครั้งก็ไม่หายเอง จำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยบุคลากรมืออาชีพ และบางคนที่ผ่านเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจยังอาจเกิด PTSD ตามมาอีกด้วย

สัญญาณและอาการของ PTSD

PTSD เป็นปัญหาสุขภาพจิตที่มีต้นตอจากบาดแผลทางใจ โดยผู้ที่เคยถูกทำร้ายทางเพศจนกระทบกระเทือนจิตใจ มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิด PTSD มากกว่าคนทั่วไป ตัวอย่างอาการของ PTSD ได้แก่

 • ตื่นตัวต่อสิ่งเร้ามากกว่าปกติและระแวดระวังเกินเหตุ
 • มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับ
 • การรับรู้สิ่งที่เป็นภัยคุกคามผิดไปจากความเป็นจริง
 • ขี้กลัวมากกว่าปกติ
 • อารมณ์ด้านบวกลดลง
 • หงุดหงิด อารมณ์แปรปรวน
 • รู้สึกเศร้า มึนชา ถูกตัดขาดจากสิ่งรอบตัว
 • แยกตัวจากสังคม
 • ไม่สามารถ ตั้งสมาธิจดจ่อได้
 • ละอายใจและรู้สึกผิด
 • อ่อนล้าไม่มีแรง
ชิงช้านั่งเล่นในสวน

เดอะดอว์น ทางเลือกที่ดีที่สุดในการรักษา PTSD และบาดแผลทางใจ

ศูนย์ของเรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการรักษาบาดแผลทางใจ ทีมงานสุขภาพจิต มีความชำนาญเฉพาะด้านในสาขานี้ และ ศูนย์ของเราตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำปิง บรรยากาศสงบเงียบไร้สิ่งรบกวน เมื่อมาอยู่กับเราคุณจะรู้สึกปลอดภัย สบายใจ สามารถเอาชนะสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้คุณมาตลอด และพร้อมที่เยียวยาตนเองโดยมีทีมงานของเราคอยดูแลด้วยความเอาใจใส่

ให้เดอะดอว์น รักษา PTSD และ บาดแผลทางใจ ของคุณ

ภาวะโรคร่วม: บาดแผลทางใจและการติดสารเสพติด

ผู้มีภาวะเครียดหลังเหตุกระทบกระเทือนใจมีแนวโน้มสูงที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ติดสุรา ใช้สารเสพติด ติดเซ็กซ์ ติดการกิน หลายคนที่มีอาการเกี่ยวเนื่องจากบาดแผลทางใจมักจะหันไปใช้สุราหรือยาเสพติดเป็นเครื่องบำบัด โดยจากสถิติพบว่าผู้ที่มีภาวะ PTSD ร้อยละ 40 เคยมีปัญหาติดสุราในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต และร้อยละ 31 เคยใช้ยาเสพติด ภาวะ PTSD มักเกิดร่วมกับภาวะเสพติด ดังจะเห็นได้จากตัวเลขผู้เข้ารับการรักษาภาวะเสพติด ซึ่งกว่าครึ่งมีปัญหาสุขภาพจิตจากบาดแผลทางใจ

ทำไมการรักษาแบบอยู่ประจำจึงได้ผลดี

การเยียวยาตัวเองจากบาดแผลทางใจควรทำในพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันการกลับไปมีบาดแผลซ้ำอีก ศูนย์รักษาสุขภาพจิต เดอะดอว์น ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิง ในจังหวัดเชียงใหม่ บรรยากาศสงบเงียบและเป็นส่วนตัว ภายในศูนย์มีสวนและสนามหญ้าเขียวขจี เหมาะแก่การเดินเล่นพักผ่อน และมีพื้นที่สำหรับนั่งสมาธิริมแม่น้ำ เพื่อให้คุณฟื้นฟูร่างกายและจิตใจควบคู่ไปกับการรักษาด้วยวิธีทางจิตสังคม

เมื่อคุณได้อยู่ห่างจากปัจจัยกระตุ้นให้เกิดความเครียด ได้เข้ากลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมบำบัดที่มีความเห็นอกเห็นใจและพร้อมที่จะให้กำลังใจกัน ก็จะส่งผลดีต่อกระบวนการเยียวยา คุณจะว้าเหว่น้อยลงและรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจที่จะเปลี่ยนสิ่งที่สร้างบาดแผลทางใจให้คุณมาตลอด

หลักสูตรการรักษา PTSD และบาดแผลทางใจที่ เดอะดอว์น เชียงใหม่

ภายในศูนย์ของเรา อยู่ร่วมกันอย่างเป็นกันเอง ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ตลอดเวลาที่คุณพักอยู่กับเรา คุณจะรู้สึกปลอดภัยและพร้อมแก้ไขประเด็นที่เป็นปัญหา โดยมีทีมงานและเพื่อนผู้เข้ารับการบำบัดคอยช่วยเหลือให้กำลังใจ นอกจากนี้เรายังจำกัดการรับผู้เข้ารักษาไม่เกิน 20 ท่านต่อครั้ง ทีมงานสุขภาพจิตจึงสามารถดูแลแต่ละท่านด้วยความใส่ใจเป็นรายบุคคล นักจิตทุกคนมีคุณวุฒิด้านเทคนิคการบำบัดที่ได้รับการรับรองให้ใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยหลักสูตรการรักษาบาดแผลทางใจของเรามีองค์ประกอบดังนี้

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้

การบำบัดความคิดและพฤติกรรมสำหรับผู้มีบาดแผลทางใจ

ตลอดช่วงของการรักษา คุณจะได้พบกับนักจิตที่มีคุณวุฒิด้านการรักษาบาดแผลทางใจ เพื่อรับคำปรึกษาเป็นรายบุคคล โดยในแต่ละครั้งจะมีการใช้เทคนิคบำบัดความคิดและพฤติกรรมสำหรับผู้มีบาดแผลทางใจโดยเฉพาะ เพื่อแก้การคิดปรับตัวแบบผิดๆ (Maladaptive thinking) เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สร้างบาดแผล และปรับการคิดเสียใหม่

การสร้างทักษะเพื่อความยืดหยุ่นตามโมเดล TRM

TRM เป็นการบำบัดฟื้นฟูร่างกายเพื่อปรับระบบประสาทที่ได้รับความกระทบกระเทือน โดยคุณจะได้ฝึกสังเกตและติดตามการตอบสนองของระบบประสาทในขณะที่คุณรู้สึกเครียด กระวนกระวาย หรือซึมเศร้า นอกจากนี้เรายังสอนทักษะการเจริญสติให้คุณนำไปใช้ปรับสมดุลให้ตัวเองได้ทุกครั้งที่ต้องการ

จิตบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์ (EMDR)

จิตบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์เป็นการเยียวยาอาการที่เชื่อมโยงกับความทรงจำที่กระทบกระเทือนจิตใจ โดยผ่านกระบวนการทางสรีระที่ช่วยให้คุณมองเหตุการณ์ในอดีตได้โดยไม่สร้างความบอบช้ำอย่างที่เคยเป็น เทคนิคนี้ใช้การเคลื่อนไหวของลูกตาเข้ามาช่วยในการย้ายความทรงจำที่เจ็บปวดจากจิตส่วนหน้าสุดเข้าไปอยู่ในความจำระยะยาว จากผลการรักษาพบว่าการบำบัดด้วยเทคนิคนี้เพียง 8 ครั้ง ทำให้อาการ PTSD ลดลงอย่างมาก

โยคะบำบัดผ่อนคลายความเครียด TRAUMA/TENSION RELEASING EXERCISE (TRE) YOGA

การฝึกโยคะแบบ TRE ช่วยผ่อนคลายความเครียดที่เกี่ยวเนื่องกับบาดแผลทางใจและ PTSD โดยเป็นการฝึกคลายกล้ามเนื้อที่ถูกกระตุ้นจากปฏิกิริยา “หนีหรือสู้” ของร่างกาย และมักจะเกร็งค้างอยู่ การฝึกลักษณะนี้ช่วยให้ความกระทบกระเทือนใจที่ทำให้เกิดปฏิกริยาดังกล่าวได้รับการคลี่คลาย

การฟื้นฟูสุขภาวะแบบองค์รวม

การฝึกโยคะแบบ TRE ช่วยผ่อนคลายความเครียดที่เกี่ยวเนื่องกับบาดแผลทางใจและ PTSD โดยเป็นการฝึกคลายกล้ามเนื้อที่ถูกกระตุ้นจากปฏิกิริยา “หนีหรือสู้” ของร่างกาย และมักจะเกร็งค้างอยู่ การฝึกลักษณะนี้ช่วยให้ความกระทบกระเทือนใจที่ทำให้เกิดปฏิกริยาดังกล่าวได้รับการคลี่คลาย

เยียวยาปัญหาซับซ้อนอย่างครบวงจร

ในศูนย์รักษาแบบอยู่ประจำ บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง

เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวพักผ่อน ผู้คนมีน้ำใจไมตรี  ธรรมชาติงดงาม มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ เหมาะแก่การฟื้นฟูกายใจให้พร้อมรับการบำบัดความคิด เพื่อก้าวพ้นจากวังวนของบาดแผลทางใจ นอกจากนี้การรักษาแบบอยู่ประจำยังช่วยให้คุณได้อยู่ห่างจากสถานที่และปัจจัยที่คอยกระตุ้นให้รู้สึกเหมือนได้เจอเหตุการณ์ที่สร้างบาดแผลอีกครั้ง คุณจึงเริ่มกระบวนการเยียวยาได้อย่างปลอดภัย

หนึ่งวัน ที่เดอะดอว์น​

เราเชื่อว่าการรักษาจะได้ผลก็ต่อเมื่อตัวบุคคลได้รับการเยียวยาทั้งทางกาย ใจ และอารมณ์ ดังนั้นสิ่งที่คุณจะได้รับเพิ่มเติมจากการบำบัดอย่างเข้มข้น คือ การฝึกสมาธิ ทำกิจกรรมเพื่อการผ่อนคลาย กิจกรรมการเคลื่อนไหว และกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งล้วนแต่มีส่วนสำคัญในการรักษา

ชีวิตในแต่ละวันที่ เดอะ ดอว์น มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ…

07:00-08:00 : โยคะ/เจริญสมาธิ
08:00-09:00 : อาหารเช้า
09:00-09:30 : ตรวจสุขภาพประจำวัน
09:30-11:00 : จิตบำบัดกลุ่ม
11:00-12:00 : ออกกำลังกายกลุ่ม
12:00-13:00 : อาหารเที่ยง
13:00-14:00 : จิตบำบัดกลุ่ม
14:30-17:30 : กิจกรรมและการบำบัดตามตารางรายบุคคล
–  จิตบำบัดเดี่ยว
–  ออกกำลังกาย
–  ออปชั่น TMS
18:00-19:00 : อาหารเย็น
22:00: เข้านอน

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

ประกาศ

ณ ปัจจุบัน ศูนย์ของเรา ได้ยุติการให้บริการบำบัดภาคภาษาไทย 

เดอะดอว์นขอขอบคุณทุกความไว้วางใจมา ณ ที่นี้

ประกาศ

ณ ปัจจุบัน ศูนย์ของเรา ได้ยุติการให้บริการบำบัดภาคภาษาไทย

เดอะดอว์นขอขอบคุณทุกความไว้วางใจมา ณ ที่นี้

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

โทร: 083 204 8384