ศูนย์สุขภาพจิตรักษาความผิดปกติทางอารมณ์อันดับหนึ่งในไทย

ช่วยคุณแก้ปัญหา เพื่อชีวิตที่ผาสุก

คงไม่มีใครไม่เคยมีความผันผวนทางอารมณ์ เพราะชีวิตมนุษย์มีขึ้นมีลง และเป็นธรรมดาที่ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะส่งผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึก ถ้าคุณมีสมดุลทางอารมณ์ แม้จะพบกับความผิดหวังหรือปัญหาอุปสรรค เมื่อเวลาผ่านไปก็จะสามารถทำใจได้ แต่การทำเช่นนั้นอาจเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับผู้ที่มีความผิดปกติทางอารมณ์

ความผิดปกติทางอารมณ์ ไม่ได้เป็นแค่อารมณ์ไม่สุนทรีย์ชั่วครั้งชั่วคราว แต่เป็นภาวะผิดปกติเรื้อรังที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยบุคลากรมืออาชีพ หากคุณกำลังประสบปัญหาความผิดปกติทางอารมณ์เช่น ภาวะซึมเศร้าเรื้อรัง โรคไบโพล่าร์ ความเครียดหลังเหตุกระทบกระเทือนใจ (PTSD) ศูนย์รักษาสุขภาพจิตเดอะดอว์นมีวิธีรักษาที่ได้ผลดี ช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีจัดการกับอารมณ์จนคุณรู้สึกว่าสามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้อีกครั้ง

ความผิดปกติทางอารมณ์ประเภทต่างๆ

ความผิดปกติทางอารมณ์อาจเกิดจากสารเคมีในสมองไม่สมดุล ซึ่งเป็นความผิดปกติที่มักสืบทอดทางพันธุกรรม และยังอาจเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์กระตุ้น เช่น การหย่าร้าง หรือการเสียชีวิตของคนในครอบครัว ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตอย่างรุนแรง

“ความผิดปกติทางอารมณ์” มีความหมายครอบคลุมถึงภาวะซึมเศร้าและความผิดปกติที่เกิดจากความเครียดทุกประเภท รวมทั้ง

โรคซึมเศร้า (Major Depressive Disorder)

ลักษณะเด่นของโรคซึมเศร้า คือการมีความรู้สึกเศร้าอย่างเรื้อรัง แม้เวลาผ่านไปก็ไม่หาย มีช่วงอารมณ์ซึมเศร้าเกิดขึ้นซ้ำๆ

ภาวะซึมเศร้าเรื้อรัง (Persistent Depressive Disorder)

ผู้มีความผิดปกติประเภทนี้จะมีอาการซึมเศร้าอย่างต่อเนื่องนานหลายปี

โรคไบโพล่าร์-วันและไบโพล่าร์-ทู

ผู้เป็นโรคไบโพล่าร์-วัน (Bipolar I) จะมีช่วงเมเนีย (Mania) คือ คึกคัก มีกิจกรรมมากมายทั้งการคิด การพูด การทำ ส่วนโรคไบโพล่าร์-ทู (Bipolar II) มีการดำเนินโรค 2 ระยะ คือ ระยะซึมเศร้า กับระยะไฮโปเมเนีย (Hypomania) ซึ่งอาการคล้ายกับเมเนียแต่ไม่รุนแรงเท่า

ภาวะการปรับตัวผิดปกติ (Adjustment Disorder)

ภาวะการปรับตัวผิดปกติเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลเปลี่ยนแปลงชีวิต (การหย่าร้าง การสูญเสีย การเจ็บป่วย) แต่เป็นปฏิกิริยาที่แรงเกินกว่าเหตุและมีผลต่อเนื่องยาวนาน สัญญาณบ่งบอกถึงภาวะนี้ ได้แก่ อาการซึมเศร้า วิตกกังวล และเก็บตัวไม่ทำกิจกรรมที่เคยทำเป็นปกติ

ภาวะวิตกกังวล (Anxiety)

ความวิตกกังวลเป็นสิ่งที่มนุษย์หนีไม่พ้น แต่ถ้าคุณมีภาวะวิตกกังวลเรื้อรังหรือรุนแรง ก็อาจพัฒนาไปเป็นความผิดปกติ และลุกลามต่อไปจนเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตได้

ความเครียดหลังเหตุกระทบกระเทือนใจ (Post-Traumatic Stress Disorder – PTSD)

เหตุการณ์สะเทือนขวัญมักกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาด้านลบ และอาจพัฒนาไปเป็น PTSD ซึ่งพบได้มากในกลุ่มผู้ที่เคยมีประสบการ์ณที่เลวร้ายในวัยเด็ก ถูกทำร้ายทางเพศ ผู้ที่เคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงหรือพบเห็นการใช้ความรุนแรง และเป็นความผิดปกติที่บั่นทอนจิตใจเป็นอย่างมาก

โรคแพนิค (Panic Disorder)

ลักษณะเด่นของโรคแพนิค คือ มีอาการตกใจกลัวอย่างท่วมท้น (Panic attacks) บ่อยๆ เช่น หายใจไม่ทัน เจ็บหน้าอก การเต้นของหัวใจผิดปกติ ในที่สุดก็ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาว

ความคิดฆ่าตัวตาย

ตามข้อมูลของกรมสุขภาพจิต คนไทยฆ่าตัวตายมากถึง 6.34 คนต่อประชากร 1 แสนคน โดยปัจจัยที่บ่งชี้ว่าบุคคลนั้นจะฆ่าตัวตาย ได้แก่ การมีประวัติทำร้ายตัวเอง และมีแนวโน้มที่จะทำตามความรู้สึกอยากฆ่าตัวตาย แต่สาเหตุที่แท้จริงของการฆ่าตัวตายคือการมีความผิดปกติทางจิต เช่น ภาวะซึมเศร้า ติดสารเสพติด บาดแผลทางใจ หรือความผิดปกติทางอารมณ์ ดังนั้นการเยียวยาปัญหาเหล่านี้ก่อนที่จะลุกลามไปถึงขั้นวิกฤติจึงมีความสำคัญมาก

ก้าวออกจากความทุกข์ทรมาณของความผิดปกติทางอารมณ์วันนี้

สัญญาณและอาการบ่งบอกว่าคุณอาจเป็นโรคไบโพล่าร์

หนึ่งในความผิดปกติทางอารมณ์ที่พบได้บ่อยแต่ไม่ได้ถูกวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องคือ โรคไบโพล่าร์ ในคนไทยโรคไบโพล่าร์อาจทำให้คุณมีอารมณ์แปรปรวนกลับไปกลับมา จากซึมเศร้าไปเป็นคิดเร็ว พูดเร็ว ทำเร็ว ที่เรียกว่าเมเนีย แล้วกลับมาซึมเศร้าอีก ผู้มีความผิดปกติทางอารมณ์มักต้องคอยจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น จนบางคนหมดสมาธิที่จะทำงานหรือภาระหน้าที่อื่นที่สำคัญในชีวิต

อาการในระยะเมเนีย

 • อารมณ์หงุดหงิด
 • มั่นใจในความสามารถของตนเองเกินกว่าเหตุ
 • พูดเร็วกว่าเดิม
 • ความคิดไม่ปะติดปะต่อ
 • ไม่สามารถโฟกัสกับการคิดเรื่องเดียวหรือทำงานอย่างเดียวให้เสร็จ
 • มีพฤติกรรมประมาท (หมายรวมถึงการเล่นพนันและพฤติกรรมทางเพศ)

อาการในระยะซึมเศร้า

 • เจ็บปวดทางกายโดยหาสาเหตุไม่ได้ เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง
 • หมดความสนใจในสิ่งที่เคยชอบ
 • ไม่รู้สึกอยากอาหาร หรือ กินเพื่อปลอบตัวเองอย่างผิดปกติ
 • นอนมากเกินไปและง่วงซึม
 • กระสับกระส่ายหรือมีความผิดปกติด้านการนอน
 • ร้องไห้มากเกินควร
 • อย่างรุนแรง
 • รู้สึกสิ้นหวัง
 • ความนับถือตัวเองลดต่ำ
 • สมาธิแย่
 • การตัดสินใจบกพร่อง
 • รู้สึกผิดและละอาย

การใช้สารเสพติด และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมก็อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติทางอารมณ์หรือทำให้เป็นหนักยิ่งขึ้น หากคุณมีพฤติกรรมใช้สารเสพติดเพื่อระงับความเจ็บปวดหรือซื้อยามาใช้เอง พฤติกรรมนี้อาจพัฒนากลายเป็นการเสพติดได้ ถ้าคุณมีความผิดปกติทางอารมณ์ ควรเข้ารับการรักษาโดยบุคลากรมืออาชีพก่อนที่อาการจะรุนแรงถึงขั้นอันตราย

เดอะดอว์น ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความผิดปกติทางอารมณ์

ศูนย์รักษาสุขภาพจิตของเราเป็นศูนย์ขนาดเล็ก จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการรักษาไว้ไม่เกิน 20 ท่าน จึงมีบรรยากาศของความเป็นชุมชนเดียวกัน ผู้เข้ารับการรักษารู้สึกว่าตนเองเป็นที่ยอมรับ จึงสบายใจและสามารถแชร์ประสบการณ์กับผู้อื่นได้โดยไม่ตะขิดตะขวงใจ บุคลากรของศูนย์และผู้ที่มารักษาเปรียบเหมือนครอบครัวเดียวกัน เมื่อคุณมารักษากับเรา คุณจะรู้จักทุกคนในศูนย์ เมื่อใดที่คุณต้องการกำลังใจ เราก็พร้อมจะช่วย และเพราะที่ศูนย์ของเราไม่มีใครตัดสินคุณจากอาการหรือสิ่งที่คุณเป็น คุณจึงเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ และสร้างสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้อย่างสนิทใจ

การรักษาแบบอยู่ประจำ ทางเลือกที่ได้ผลจริงสำหรับรักษาไบโพล่าร์

ในการรักษาแบบไปกลับ คุณจะได้พบนักจิตบำบัดเฉพาะในเวลานัดและไม่มีทีมสนับสนุนเวลาคุณต้องการกำลังใจ แต่ถ้าคุณเลือกการรักษาแบบอยู่ประจำ คุณจะได้พักภายในศูนย์ ห่างไกลจากปัจจัยก่อความเครียดเดิมๆ จึงมีเวลาและพื้นที่เพียงพอที่จะโฟกัสกับตัวเอง นอกจากนี้ชีวิตในแต่ละวันยังมีตารางที่แน่นอน มีกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาวะหลากหลายประเภทให้ทำ จึงเป็นโอกาสที่คุณจะได้เดินหน้าพัฒนาตัวเอง ไม่ต้องเสียเวลากับการคิดวนเวียนในแง่ลบอีกต่อไป

หากคุณอยากรู้ว่า โรคไบโพลาร์รักษาที่ไหน ให้ได้ผลแบบยั่งยืน

เยียวยาความผิดปกติทางอารมณ์แบบองค์รวม

ทีมงานของเราเป็นบุคลากรมืออาชีพที่ชำนาญด้านการรักษาสุขภาพเชิงพฤติกรรมและมีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง หลักสูตรฟื้นฟูสุขภาพจิตที่เราใช้ก็มีการปรับให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เข้ารับการรักษาแต่ละราย โดยบูรณาการวิธีรักษาที่หลากหลาย ทั้งการบำบัดรายบุคคล การบำบัดกลุ่ม และการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ เพื่อการเยียวยาอย่างครบวงจร

การบำบัดทางความคิดแบบเข้มข้น

การรักษาแบบครบวงจรของเราผสมผสานวิธีรักษาที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ เช่น การบำบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioural Therapy – CBT) และการบำบัดความคิดและพฤติกรรมตามหลักสติปัฏฐาน (Mindfulness-based Cognitive Behavioural Therapy – MCBT) เพื่อช่วยคุณเปลี่ยนการคิดเชิงลบ และสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับจัดการปัญหาสุขภาพจิตของตัวเองในชีวิตประจำวัน ถ้าคุณใช้ยาตามใบสั่งแพทย์ ทีมงานทางการแพทย์ของศูนย์จะเป็นผู้ดูแลและให้ยานั้นกับคุณ เพื่อช่วยคุณลดการพึ่งพายาระหว่างที่การบำบัดเริ่มส่งผล

นอกจากนี้เรายังให้การรักษาแบบครบวงจรแก่ผู้ที่มีปัญหาติดสารเสพติดร่วมกับปัญหาสุขภาพจิตอีกด้วย

ฟื้นฟูสุขภาวะแบบองค์รวมตามวิถีตะวันออก

นอกจากการให้คำปรึกษาโดยนักจิตบำบัด เรายังจัดการบำบัดเพื่อฟื้นฟูสุขภาวะตามแนวทางตะวันออกซึ่งมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ เพื่อเสริมกระบวนการรักษาของคุณ ช่วยให้คุณรู้สึกแข็งแรงทั้งกายใจ และเตรียมความพร้อมก่อนกลับไปใช้ชีวิตตามปกติหลังการรักษา

การบำบัดทางเลือกที่เราจัดให้ ประกอบด้วย

 • การฝึกสมาธิตามหลักสติปัฏฐาน
 • การฝึกโยคะ
 • การออกกำลังกาย
 • ศิลปะบำบัด

การทำกิจกรรมทางกายและกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมความสามารถของสมองให้คงความสุขและคิดได้อย่างกระจ่าง ตลอดเวลาที่คุณอยู่กับเรา คุณจะได้กินอาหารอร่อย เมื่ออยากออกกำลังกายก็สามารถเข้าไปใช้ห้องฟิตเนสและสระว่ายน้ำของศูนย์ เพื่อพัฒนาร่างกายให้แข็งแรง มีสุขภาพดี ห่างไกลจากความเครียด

โรคไบโพล่าร์รักษาที่ไหน อย่างได้ผล

ถ้าความผิดปกติทางอารมณ์ทำให้คุณเครียด ไม่มีสมาธิ ทางเลือกที่ดีที่สุดคือเข้ารับการรักษาในสิ่งแวดล้อมที่สร้างความสบายใจและมีสิ่งรบกวนน้อยที่สุด ศูนย์ของเราตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิงนอกตัวเมืองเชียงใหม่ ภายในศูนย์มีห้องส่วนตัวที่สะดวกสบายไว้ให้คุณพัก บรรยากาศเงียบสงบ อากาศแจ่มใส แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ช่วยให้ใจสงบและปลอดโปร่ง

หนึ่งวัน ที่เดอะดอว์น​

เราเชื่อว่าการรักษาจะได้ผลก็ต่อเมื่อตัวบุคคลได้รับการเยียวยาทั้งทางกาย ใจ และอารมณ์ ดังนั้นสิ่งที่คุณจะได้รับเพิ่มเติมจากการบำบัดอย่างเข้มข้น คือ การฝึกสมาธิ ทำกิจกรรมเพื่อการผ่อนคลาย กิจกรรมการเคลื่อนไหว และกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งล้วนแต่มีส่วนสำคัญในการรักษา

ชีวิตในแต่ละวันที่ เดอะ ดอว์น มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ…

07:00-08:00 : โยคะ/เจริญสมาธิ
08:00-09:00 : อาหารเช้า
09:00-09:30 : ตรวจสุขภาพประจำวัน
09:30-11:00 : จิตบำบัดกลุ่ม
11:00-12:00 : ออกกำลังกายกลุ่ม
12:00-13:00 : อาหารเที่ยง
13:00-14:00 : จิตบำบัดกลุ่ม
14:30-17:30 : กิจกรรมและการบำบัดตามตารางรายบุคคล
–  จิตบำบัดเดี่ยว
–  ออกกำลังกาย
–  ออปชั่น TMS
18:00-19:00 : อาหารเย็น
22:00: เข้านอน

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

ประกาศ

ณ ปัจจุบัน ศูนย์ของเรา ได้ยุติการให้บริการบำบัดภาคภาษาไทย 

เดอะดอว์นขอขอบคุณทุกความไว้วางใจมา ณ ที่นี้

ประกาศ

ณ ปัจจุบัน ศูนย์ของเรา ได้ยุติการให้บริการบำบัดภาคภาษาไทย

เดอะดอว์นขอขอบคุณทุกความไว้วางใจมา ณ ที่นี้

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

โทร: 083 204 8384