แนวทางการบำบัดแบบองค์รวม

หลักสูตรการบำบัดที่เดอะดอว์น เชียงใหม่

เดอะดอว์น ภูมิใจเสนอวิธีการรักษาที่ครอบคลุมรอบด้าน (Full Circle Treatment Philosophy) เพื่อการฟื้นฟูสุขภาวะทางจิตและบำบัดยาเสพติด และในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างทักษะในการรับมือกับปัญหาซึ่งผู้เข้ารับการรักษาสามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต เพื่อความสำเร็จในการรักษา เรามุ่งแก้พฤติกรรมด้านลบที่เป็นรากฐานของปัญหา ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวก โดยเราจะช่วยคุณเรียนรู้ทักษะสำหรับการฟื้นฟูสุขภาวะ และมอบเครื่องมือที่จำเป็นต่อความสำเร็จในการดูแลตนเองให้คุณนำติดตัวไปใช้ในอนาคต หลักสูตรการรักษาของ เดอะดอว์น ซึ่งดำเนินงานโดยทีมงานสหวิชาชีพที่เชี่ยวชาญด้านการบำบัดผู้ติดยาเสพติดและผู้มีปัญหาสุขภาพจิต มีจุดเด่นดังต่อไปนี้

 • บูรณาการการบำบัดรักษาภาวะเสพติดและสุขภาพจิตแบบลงลึกถึงต้นตอ เสริมด้วยกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ
 • จัดแผนการบำบัดตามผลการประเมินแรกรับ เพื่อสอดคล้องกับภาวะของแต่ละบุคคล และเป้าหมายที่วางร่วมกัน มีการปรับเปลี่ยนแผนการรักษาไปตามความก้าวหน้าของแต่ละบุคคล 
 • ครอบครัวมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือผู้เข้ารับการบำบัดหายดีและกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ
 • ผู้เข้ารับการบำบัดเสร็จสิ้นการรักษา เราจะทำแผนป้องกันการกลับไปติดซ้ำรายบุคคล เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมติดตามผล

เป้าหมายในการบำบัดและผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้ารับการบำบัดสามารถหันหลังให้สารเสพติดหรือพฤติกรรมเสพติดได้อย่างยั่งยืน ด้วยแนวทางการรักษาที่ลงลึกถึงปัญหาสุขภาพจิตที่นำไปสู่การใช้ยาเสพติด และวิธีการบำบัดที่ช่วยให้ผู้เข้ารับการบำบัดมีกลไกสำหรับใช้รับมือกับปัจจัยกระตุ้นในชีวิตประจำวันอย่างได้ผล
 • มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น และสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่น
 • คุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึ้น

หลักสูตรการบำบัด​

การบำบัดตามหลักสูตรของเดอะดอว์น เชียงใหม่ ซึ่งจะถูกปรับตามผลการประเมินของแต่ละบุคคล มีด้วยกัน 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1

การเตรียมตัวก่อนการบำบัด

ก่อนที่คุณจะเดินทางมายังศูนย์บำบัดยาเสพติด เดอะดอว์น ทีมงานจะทำการประเมินเพื่อวางเป้าหมายในการรักษาร่วมกับคุณและครอบครัว รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา

ในวันแรกรับ คุณจะได้พบนักจิตวิทยาคลินิกประจำตัวเพื่อทบทวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน โดยนักจิตฯ จะทำการประเมินแรกรับและวางแผนการบำบัดสำหรับคุณโดยเฉพาะ

2

การถอนพิษยา (ดีท็อกซ์)

ในกรณีที่คุณมาหาเราด้วยปัญหาติดยาเสพติด หรือ ติดสุราเรื้อรัง ขั้นตอนแรกของการรักษาจะเป็นการดีท็อกซ์เพื่อบำบัดอาการทางกายที่เกิดจากการใช้สารเสพติด หรือสุราโดยมีบุคลาการทางการแพทย์เป็นผู้ดูแล จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการบำบัดภาวะเสพติด ทั้งนี้ก็เพราะการขาดสารที่คุณเสพจนติดนั้นอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งสร้างความอึดอัดไม่สบาย อันเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้ผู้ติดยาเสพติดหวนกลับไปเสพซ้ำอีก แต่เมื่อคุณมารักษาที่ศูนย์บำบัดยาเสพติดของเรา ทีมงานทางการแพทย์จะติดตามดูแลกระบวนการถอนพิษยา หรือ ถอนพิษสุราของคุณอย่างใกล้ชิดและใส่ใจ เพื่อรับประกันความปลอดภัย ให้กำลังใจ และช่วยให้คุณรู้สึกสบายตลอดกระบวนการ

3

การรักษาด้วยจิตบำบัด

การรักษาด้วยจิตบำบัดเป็นแนวทางที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลดีในระดับสากล สำหรับวิธีการรักษาหลักที่เดอะดอว์นเลือกใช้ ประกอบด้วย การบำบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioural Therapy) การบำบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivational Interviewing) และครอบครัวบำบัดแนวซาเทียร์ (Satir Family Therapy Model)

แผนการบำบัดของแต่ละท่านอาจแตกต่างกันไปในรายละเอียด แต่จะประกอบด้วย 5 ส่วนต่อไปนี้

 • จิตบำบัดรายบุคคล 2 ครั้งต่อสัปดาห์
  การพูดคุยกับนักจิตบำบัดประจำตัว แบบต่อต่อตัว ในระหว่างการปรึกษา นักจิตบำบัดจะใช้เทคนิคการบำบัด เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงทางความคิดและพฤติกรรม พร้อมทั้งเสริมสร้างแรงจูงใจ ซึ่งเน้นการสำรวจความรู้สึกของผู้รับการบำบัด เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตัวเอง
 • จิตบำบัดแบบกลุ่ม - 5 ครั้งต่อสัปดาห์
  การให้สุขภาพจิตศึกษาและการทำจิตบำบัดรายกลุ่ม ซึ่งผู้เข้ารับการบำบัดจะได้ประโยชน์จากการรับฟังปัญหาของผู้อื่น แล้วสามารถสะท้อนถึงปัญหาของตัวเอง และค้นพบทางออกของปัญหาจากการสนับสนุนของเพื่อนร่วมกลุ่ม 
 • การให้ความรู้ด้านสุขภาพ โดยทีมพยาบาลมืออาชีพ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยจะให้ความรู้ทั้งทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต ในหัวข้อต่างๆ เช่น
   • อาการถอนยาเป็นอย่างไร
   • การกินยา การหยุดยาเองก่อนกำหนดเพราะคิดว่าไม่ได้ผล
   • ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ เช่น โรควิตกกังวล, ซึมเศร้า
   • การรักษาสุขภาพกาย การนอนหลับ ผลเสียของการสูบบุหรี่
 • การให้คำปรึกษาครอบครัว เดอะดอว์นใช้แนวทางจิตบำบัดแบบซาเทียร์ในการให้คำปรึกษาครอบครัว เพื่อปรับปรุงการสื่อสารระหว่างสมาชิก ลดความขัดแย้ง และช่วยให้ครอบครัวสามารถสนับสนุนผู้เข้ารับการบำบัดให้เลิกพฤติกรรมเสพติดได้อย่างยั่งยืน
 • จิตบำบัดทางเลือก เช่น ศิลปะบำบัด ดนตรีบำบัด ภาพยนตร์บำบัด
4

แผนการป้องกันการกลับไปเสพติดซ้ำ

ในระหว่างการรักษา คุณจะได้ร่วมกิจกรรมบำบัดที่หลากหลายเพื่อเรียนรู้ทักษะการสังเกตสัญญาณเตือนล่วงหน้าของการกลับไปเสพซ้ำและวิธีในการรับมือกับปัญหาเหล่านั้น ก่อนออกจากศูนย์กลับไปอยู่ที่บ้าน คุณกับนักจิตบำบัดประจำตัวจะร่วมกันทำแผนป้องกันการกลับไปติดซ้ำ ซึ่งเป็นการจัดตารางกิจกรรมที่คุณจะทำในแต่ละวันเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงทั้งกายใจ และทำให้ผลดีของการรักษาคงอยู่อย่างยั่งยืน

5

การดูแลหลังการรักษา

เมื่อคุณรักษาครบตามหลักสูตรและกลับไปอยู่ที่บ้าน นักจิตบำบัดประจำตัวคุณจะติดต่อคุณทางโทรศัพท์เพื่อติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเดือนแรกหลังการบำบัด ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้สำเร็จการบำบัดเปราะบางต่อปัจจัยกระตุ้นในสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

ต้องการเข้ารับการรักษาแบบอยู่ประจำ

ผู้เข้ารับการรักษาจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการกำกับอารมณ์

ผสานศาสตร์การรักษาแบบตะวันตกและตะวันออก

ทีมงานของเราให้การรักษาตามศาสตร์ตะวันตกและตะวันออกผสมผสานกัน เพื่อความมั่นใจว่าผู้เข้ารับการรักษาจะมีเครื่องมือที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตอย่างผาสุกต่อไป

ผู้เข้ารับการบำบัดกำลังอ่านหนังสือในระหว่างที่เข้ารับการรักษาที่เดอะดอว์น

ปรับการรักษาตามความต้องการเฉพาะบุคคล

เราช่วยคุณเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์อย่างรอบด้านด้วยแผนการรักษาที่ปรับให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในการรักษาของคุณ

ทีมสนับสนุนทางการแพทย์คอยดูแลผู้เข้ารับการบำบัดตลอด 24 ชั่วโมง

เราดูแลทุกท่านอย่างทั่วถึง​

เพราะเราจำกัดจำนวนผู้เข้ารับการรักษาไว้ที่ 20 ท่าน ทีมงานของเราจึงสามารถดูแลทุกท่านด้วยความเอาใจใส่อย่างทั่วถึง

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

ประกาศ

ณ ปัจจุบัน ศูนย์ของเรา ได้ยุติการให้บริการบำบัดภาคภาษาไทย 

เดอะดอว์นขอขอบคุณทุกความไว้วางใจมา ณ ที่นี้

ประกาศ

ณ ปัจจุบัน ศูนย์ของเรา ได้ยุติการให้บริการบำบัดภาคภาษาไทย

เดอะดอว์นขอขอบคุณทุกความไว้วางใจมา ณ ที่นี้

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

โทร: 083 204 8384