แนวทางรักษาสุขภาพจิตแบบผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์

สองเสาหลักในการรักษา

หลักสูตรการรักษาปัญหาสุขภาพจิตและภาวะเสพติดของเรา มุ่งเน้นความสมดุลระหว่างจิตบำบัดกับการพัฒนาสุขภาวะและการผ่อนคลาย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญของศูนย์นำวิธีการรักษาแบบตะวันตกและตะวันออกมาประสมประสานจนเกิดเป็นแนวทางที่เรียกว่า สองเสาหลักเพื่อสุขภาวะที่ดี (Twin Pillar Approach) เมื่อผู้เข้ารับการรักษาปฏิบัติตนตามหลักการในแผนการรักษา  ก็มีโอกาสหายจากปัญหาสุขภาพจิตหรือเลิกเหล้า เลิกยา ได้อย่างเด็ดขาดและยั่งยืน สามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล

เดอะ ดอว์น ภูมิใจเสนอวิธีการรักษาที่ครอบคลุมรอบด้าน เพื่อการฟื้นฟูสุขภาวะทางจิตและบำบัดยาเสพติด และในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างทักษะในการรับมือกับปัญหาซึ่งผู้เข้ารับการรักษาสามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต เพื่อความสำเร็จในการรักษา เรามุ่งแก้พฤติกรรมด้านลบที่เป็นรากฐานของปัญหา ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวก โดยทีมงานมืออาชีพของเราจะช่วยคุณเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับการฟื้นฟูสุขภาวะ และมอบเครื่องมือที่จำเป็นต่อความสำเร็จในการดูแลตนเองให้คุณนำติดตัวไปใช้ในอนาคต

เสาหลักเสาแรก

จิตบำบัดแบบตะวันตกที่มีหลักฐานรองรับ

เสาหลักเสาแรกในการรักษาที่เดอะดอว์น มุ่งเน้นการฟื้นฟูจิตใจและให้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการหยุดพฤติกรรมด้านลบ  เพื่อให้คุณกลับมาพึ่งตัวเองได้อีกครั้ง เราโฟกัสที่การหาจุดสมดุล ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการเดินหน้าสู่ความเจริญเติบโตและพัฒนาตนเอง กุญแจสำคัญในหลักสูตรจิตบำบัดของเรา คือการผสมผสานการบำบัดความคิดและพฤติกรรมโดยใช้สติเป็นที่ตั้ง จากการได้รับคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ ผนวกกับการฝึกเจริญสติผ่านลมหายใจเข้าออก การทำแบบฝึกหัดการเจริญสติ และเขียนบันทึกเชิงสะท้อนคิด

วิธีการรักษาหลักประกอบด้วย

ต้องการปรึกษาแนวทางรักษาสุขภาพจิตแบบผสมผสาน

เสาหลักที่ 2

ศาสตร์การเยียวยาแบบองค์รวมของชาวตะวันออก

เสาหลักที่ 2 ในการรักษาแบบองค์รวมที่เดอะดอว์น คือ หลักสูตรพัฒนาสุขภาวะ ซึ่งสร้างชื่อให้เราเป็นอย่างมาก หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความรู้สึกของการมีสุขภาวะที่ดี และเพิ่มความยืดหยุ่นทางใจด้วยการปฏิบัติตามเทคนิคสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมของชาวตะวันออก ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้เดอะดอว์น แตกต่างจากศูนย์รักษาสุขภาพจิตแห่งอื่น เทคนิคแต่ละอย่างเมื่อปฏิบัติจนชำนาญจะช่วยลดระดับความเครียดให้ผู้ปฏิบัติ พร้อมกับช่วยพัฒนาสมาธิ ความตระหนักในตัวเอง ตลอดจนความมีวินัย จึงเป็นการเสริมสร้างทั้งด้านสุขภาพและสุขภาวะควบคู่กัน

หลักสูตรพัฒนาสุขภาวะของเรามีองค์ประกอบหลากหลาย และแต่ละองค์ประกอบก็ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะให้แก่ผู้ปฏิบัติในแบบองค์รวม ไม่ว่าจะเป็น

  • โยคะ
  • การฝึกสมาธิเพื่อเจริญสติ
  • หัตถศาสตร์บำบัด
  • การฝึกความฟิตของร่างกาย
  • ศิลปะบำบัด

เหตุผลที่คุณควรเลือกเดอะดอว์น

ทีมงานสหสาขาวิชาของเราประกอบด้วยบุคลากรมืออาชีพด้านการดูแลสุขภาพจิตที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง และมีประสบการณ์สูงด้านการรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและภาวะเสพติด เดอะดอว์น เป็นศูนย์รักษาสุขภาพจิตแห่งเดียวในเอเชียที่แยกหลักสูตรการรักษาปัญหาสุขภาพจิตและภาวะเสพติดออกจากกัน และมีการปรับแผนการรักษาให้ตรงตามความต้องการของผู้เข้ารับการรักษาแต่ละคน นอกจากนี้ศูนย์ของเรายังมีทีมพยาบาลมืออาชีพมากประสบการณ์อยู่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง และพร้อมให้การดูแลการดีท็อกซ์ ในเคสระดับปานกลาง และอาการด้านสุขภาพจิตต่างๆ

อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เดอะดอว์นแตกต่างจากศูนย์บำบัดรักษาปัญหาสุขภาพจิตแห่งอื่น คือการที่เรามองเห็นจุดแข็งและความสามารถของผู้เข้ารับการรักษาแต่ละคน และให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ แทนที่จะมุ่งมองแต่ปัญหาสุขภาพจิตหรือภาวะเสพติดเพียงอย่างเดียว เมื่อผู้เข้ารับการรักษาปฏิบัติตนตามหลักสูตรการรักษาของเราจนชำนาญทุกองค์ประกอบแล้ว แนวโน้มที่จะกลับไปมีพฤติกรรมเป็นโทษต่อตนเองก็ลดน้อยลง สามารถตั้งสมาธิกับการดำเนินชีวิตอย่างผาสุก และมีสุขภาวะที่ดี

ผู้เข้ารับการรักษาจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการกำกับอารมณ์

ผสานศาสตร์การรักษาแบบตะวันตกและตะวันออก

ทีมงานของเราให้การรักษาตามศาสตร์ตะวันตกและตะวันออกผสมผสานกัน เพื่อความมั่นใจว่าผู้เข้ารับการรักษาจะมีเครื่องมือที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตอย่างผาสุกต่อไป

ผู้เข้ารับการบำบัดกำลังอ่านหนังสือในระหว่างที่เข้ารับการรักษาที่เดอะดอว์น

ปรับการรักษาตามความต้องการเฉพาะบุคคล

เราช่วยคุณเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์อย่างรอบด้านด้วยแผนการรักษาที่ปรับให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในการรักษาของคุณ

ทีมสนับสนุนทางการแพทย์คอยดูแลผู้เข้ารับการบำบัดตลอด 24 ชั่วโมง

เราดูแลทุกท่านอย่างทั่วถึง​

เพราะเราจำกัดจำนวนผู้เข้ารับการรักษาไว้ที่ 20 ท่าน ทีมงานของเราจึงสามารถดูแลทุกท่านด้วยความเอาใจใส่อย่างทั่วถึง

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

Scroll to Top

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

โทร: 083 204 8384