ทำความรู้จักกับกลุ่มบำบัด หนึ่งในวิธีการรักษาที่จะช่วยให้คุณเลิกยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รู้จักกับ “กลุ่มบำบัด” การรักษาภาวะเสพติดที่ทรงประสิทธิภาพกว่าที่คุณคิด

แนวทางการบำบัดภาวะเสพติดในศูนย์บำบัด มีอยู่ 2 วิธีที่มักจะใช้ควบคู่กัน คือ การรับคำปรึกษารายบุคคลจากนักจิตวิทยา (Individual Counselling) และการทำกลุ่มบำบัด (Group Therapy) ซึ่งการศึกษาในระดับสากลแสดงให้เห็นว่า “กลุ่มบำบัด” เป็นการบำบัดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการรักษาภาวะเสพติด แม้มันจะทำให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกหวั่นเกรงในช่วงต้น 

การเปิดใจต่อสาธารณะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนส่วนใหญ่ แต่เป็นหัวใจของกลุ่มบำบัด และเมื่อผู้ที่รับการรักษาทำความเข้าใจว่ากลุ่มบำบัดเป็นอย่างไรแล้ว การบำบัดแบบนี้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทรงอิทธิพลที่สุดในการเอาชนะการเสพติดของตนเอง

ในการเข้าร่วมกลุ่มบำบัด คุณจะได้เชื่อมโยงกับเพื่อนร่วมกลุ่มที่ผ่านประสบการณ์คล้ายๆ กัน ซึ่งช่วยผู้ติดยาเสพติดได้อย่างมากในเรื่องของความรู้สึกโดดเดี่ยว การแยกตัวจากสังคม และความรู้สึกละอาย ซึ่งเป็นผลลัพท์ที่ได้มาจากการเสพติด และทำให้คุณระลึกได้ว่าไม่ใช่คุณเพียงคนเดียวที่มีปัญหาเช่นนี้ คุณจะเห็นภาพสะท้อนของตัวเองในตัวของคนอื่น และคนอื่นก็เห็นในแบบเดียวกันกับคุณ คุณจะสามารถก้าวผ่านปัญหาต่างๆ และเรียนรู้ทักษะการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลรวมถึงวิธีการสื่อสารที่ดีขึ้น กลุ่มบำบัด ยังช่วยเสริมการบำบัดแบบรายบุคคล ครอบครัวบำบัด (Family Therapy) และองค์ประกอบอื่นๆ ในการรักษาการเสพติดของคุณด้วย

กลุ่มบำบัดคืออะไร

ในการรักษาแบบกลุ่มบำบัด จะมีนักจิตบำบัดหนึ่งหรือสองคนเป็นผู้นำการพูดคุยในกลุ่มเพื่อพูดคุยถึงการใช้สารเสพติดและปัญหาสุขภาพจิต โดยจำนวนของผู้เข้าร่วมกลุ่มที่เหมาะสมที่สุดจะอยู่ที่ราว 10 คนต่อกลุ่ม โดยทั่วไปแล้วผู้รับการรักษากลุ่มเดียวกันจะได้พบกับนักจิตบำบัดคนเดิมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนี่จะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยบ่มเพาะให้เกิดความไว้วางใจภายในกลุ่ม แต่โดยทั่วไปแล้ว ผู้เข้ารับการบำบัดควรจะเข้าร่วมกับกลุ่มบำบัดตลอดช่วงระยะเวลาการรักษาในศูนย์บำบัดยาเสพติด

รูปแบบของกลุ่มบำบัดแต่ละครั้งแตกต่างกันไปตามหัวข้อของการพูดคุยที่นำโดยนักจิตบำบัด และประเภทของกลุ่มบำบัด โดยส่วนใหญ่นักจิตบำบัดจะเน้นที่หัวข้อเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดเป็นพิเศษ และให้โอกาสคุณในการพูดคุยถึงการต่อสู้กับการเสพติดของแต่ละคน นักจิตบำบัดบางคนจะใช้รูปแบบการพูดคุยแบบเปิดกว้าง ขณะที่บางคนก็อาจพูดคุยเฉพาะเจาะจงลงไปในบางประเด็น

ประเภทของกลุ่มบำบัด

กลุ่มบำบัดมีอยู่หลายรูปแบบและหลายประเภท สำหรับการรักษาการใช้สารเสพติด กลุ่มบำบัดประเภทที่พบกันบ่อยที่สุดก็คือ

 • กลุ่มจิตศึกษา (Psychoeducational groups) 

คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเสพติดและปัญหาสุขภาพจิตต่างๆ อย่างเช่นโรคจากการใช้สารเสพติด การใช้ยา ภาวะต่างๆ ปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพใจ บาดแผลทางจิตใจ การป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ และองค์ประกอบของชีวิตที่สุขภาพดี คุณจะได้รับการสนับสนุนให้เชื่อมโยงหัวข้อของกลุ่มบำบัดเรื่องการใช้สารเสพติดกับปัญหาของคุณเอง

 • กลุ่มสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal process groups) 

กลุ่มรูปแบบนี้จะดำเนินไปตามปัญหาของสมาชิกกลุ่ม การแก้ปัญหา และความสัมพันธ์ของกลุ่ม คุณจะได้พูดคุยถึงปัญหาและได้รับฟังปฏิกิริยาและสิ่งที่อาจเป็นคำตอบจากเพื่อนร่วมกลุ่ม โดยปกติแล้วกลุ่มสัมพันธภาพระหว่างบุคคลมักจะทำหน้าที่เป็นเสมือน “โลกใบเล็ก” ของคุณเมื่อออกจากการบำบัด คุณอาจสนิทสนมกับสมาชิกกลุ่มในแบบเดียวกับที่คุณรู้สึกกับครอบครัวและคนคุณที่รัก นี่จึงเป็นวิธีในการก้าวผ่านและเผชิญหน้ากับสถานการณ์ ความสัมพันธ์ต่างๆ และเรียนรู้วิธีการสื่อสารที่ดีขึ้น

 • กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต (Skills development groups)

กลุ่มประเภทนี้จะสอนกระบวนการและวิธีการป้องกันการกลับมาเสพซ้ำ รวมถึงทักษะที่ใช้ได้ดีสำหรับชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่น คุณจะได้เรียนรู้วิธีการปฏิเสธการเสพยาเสพติดเมื่อถูกชักชวนอีกครั้ง วิธีการสื่อสารที่ดีกว่าเดิม การจัดการกับความโกรธ เทคนิคการผ่อนคลาย และวิธีการรับมือกับความอยากและแรงกระตุ้น คุณจะได้รื้อฟื้นทักษะเก่าๆ ที่เคยเรียนรู้แต่ถูกครอบงำโดยการเสพติด และพัฒนาทักษะใหม่ๆ

 • กลุ่มปรับพฤติกรรมและความคิด/ การแก้ไขปัญหา (Cognitive–behavioral/ problem-solving groups)

กลุ่มนี้จะดึงเอาเทคนิคต่างๆ เข้ามาเพื่อช่วยให้สมาชิกกลุ่มตระหนักถึงรูปแบบความคิดและความสัมพันธ์ ที่สามารถทำให้เกิดพฤติกรรมที่ทำลายตัวเอง คุณจะได้พัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหา ตั้งเป้าหมาย และเรียนรู้ที่จะแยกแยะพฤติกรรมและอารมณ์ที่อาจผลักดันให้เกิดการใช้สารเสพติด

ประโยชน์ของการเข้าร่วมกลุ่มบำบัด

การติดยาเสพติดมักจะทำให้คนเรารู้สึกแปลกแยกและโดดเดี่ยว ในกลุ่มบำบัด คุณจะได้เชื่อมโยงกับผู้คนที่ผ่านประสบการณ์แบบเดียวกันกับคุณ ซึ่งทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยและสบายใจที่จะแชร์ความคิดและความรู้สึกของตัวเองกับเพื่อนที่มีความเข้าใจสิ่งเดียวกัน

 • กลุ่มบำบัดเป็นพื้นที่ปลอดภัยของคุณ

การสนับสนุนของคนรอบข้างเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในการฟื้นคืนสติในระยะยาว ความมั่นใจของคุณจะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณได้พบกับผู้คนเดิมๆ ทุกครั้ง ซึ่งพวกเขาจะอยู่ตรงนั้นเพื่อช่วยคุณก้าวผ่านประสบการณ์ในแง่ลบที่กระตุ้นให้คุณใช้สารเสพติดก่อนที่คุณจะมารับการบำบัด และยังช่วยคุณก้าวผ่านความอยากที่จะใช้ยาซึ่งคุณอาจต้องพบในระหว่างการบำบัด คุณจะสามารถพูดคุยถึงเรื่องนี้ได้กับกลุ่มที่จะอยู่เคียงข้างเพื่อสนับสนุนคุณ ซึ่งเป็นความรู้สึกอบอุ่นใจที่ได้รับรู้ว่ากลุ่มบำบัดเป็นพื้นที่อันปลอดภัย ที่คุณจะได้รับการสนับสนุนในระหว่างความท้าทายของการฟื้นฟูตัวเอง

 • คุณจะกล้าพูดถึงความรู้สึกของตัวเอง

กลุ่มบำบัดสามารถช่วยให้คุณตระหนักถึงความรู้สึกของตัวเองมากขึ้น และทำให้คุณมีความกล้าที่จะพูดถึงความรู้สึกเหล่านี้กับคนอื่น ที่ปรึกษาของคุณจะสนับสนุนให้คุณพูดความรู้สึกของคุณออกมาจนกระทั่งคุณเกิดความมั่นใจ

 • คุณจะเป็นทั้งผู้ให้และผู้ได้รับการสนับสนุน

ไม่เพียงแต่คุณจะได้รับการสนับสนุนจากที่ปรึกษาของคุณ แต่คุณยังเป็นผู้ให้การสนับสนุนเพื่อนร่วมกลุ่มด้วย ทุกคนจะมีโอกาสแบ่งปันและพูดคุยเกี่ยวกับปัญหา ซึ่งแทนที่จะได้รับการสนับสนุนจากเพียงแค่ที่ปรึกษาในการบำบัดแบบรายบุคลล กลุ่มบำบัดจะสร้างความรู้สึกในด้านของการมีพรรคพวกเพื่อนพ้องและทำให้เกิดความมั่นใจในตัวเอง

 • คุณจะเชื่อมโยงตัวเองกับคนอื่นในแบบที่ไม่ทำให้เสียสุขภาพจิต

กลุ่มบำบัดช่วยให้คุณเห็นว่าคุณมีความสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างไร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับสมาชิกกลุ่มคนอื่นๆ มักสะท้อนให้เห็นถึงวิธีที่คุณปฏิบัติต่อเพื่อนๆ และครอบครัวที่อยู่นอกการบำบัด ซึ่งก็จะช่วยให้คุณพัฒนาความสัมพันธ์ของตัวเองกับผู้อื่นให้ดีขึ้นได้ด้วย

วิธีที่จะช่วยให้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุ่มบำบัดให้มากที่สุด

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆ 5 ประการที่จะช่วยให้คุณได้ประโยชน์สูงสุดจากเข้าร่วมกลุ่มบำบัดแต่ละกลุ่มและทุกๆ กลุ่มที่คุณเข้าร่วม

 • จงเปิดใจ

สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณควรทำในการเข้ากลุ่มบำบัดก็คือ การเปิดใจและความยินยอมพร้อมใจ ทั้งสองอย่างนี้ช่วยให้คุณก้าวเข้ามาแบบเต็มตัว และกลายเป็นสมาชิกกลุ่มที่มีความกระตือรือร้นที่จะถามคำถามและจริงใจกับสมาชิกทุกคนในกลุ่มของคุณ ถึงแม้นี่จะหมายถึงการจะต้องเปิดเผยเรื่องความลับในชีวิตของคุณ ซึ่งปกติคุณจะปิดบังเอาไว้ สมาชิกทุกคนก็พร้อมที่จะรับฟังและให้กำลังใจคุณ กลุ่มบำบัดเป็นพื้นที่อันปลอดภัย ที่ซึ่งคุณสามารถเป็นตัวเองและไม่ต้องรู้สึกราวกับว่าคุณต้องขอโทษที่ตัวเองเป็นแบบนั้น

 • ให้ความคิดเห็น

เมื่อมีคนในกลุ่มแชร์เรื่องส่วนตัวหรือเปิดเผยถึงสิ่งที่พวกเขากำลังรับมืออยู่ จงพร้อมใจที่จะแสดงความรู้สึกของตัวเองเกี่ยวกับสถานการณ์นั้น ด้วยความตรงไปตรงมา จริงใจ และเจาะจงในสิ่งที่คุณกำลังพูดถึงอยู่ (เช่น การตั้งข้อสังเกตบางเรื่อง และอารมณ์ของคนอื่น เป็นต้น) รวมถึงคุณควรให้ข้อคิดเห็นเหล่านี้ในทันทีเพื่อให้สัมพันธ์กับเรื่องที่กำลังพูดคุยกันในกลุ่ม

 • เรียนรู้ที่จะยอมรับความคิดเห็น

นี่อาจเป็นหนึ่งในส่วนที่ยากที่สุดของกลุ่มบำบัด เมื่อสมาชิกอื่นของกลุ่มให้ความคิดเห็นต่อสิ่งที่คุณพูดหรือแสดงความรู้สึก จงพยายามอย่าป้องกันตัวเองและเปิดใจรับฟังโดยไม่ตัดสินก่อน และหากข้อคิดเห็นนี้ทำให้คุณรู้สึกไม่ดี ก็ยอมรับความรู้สึกของตัวเอง และบอกออกไปตามตรง การยอมรับความรู้สึกของตัวเองยังอาจช่วยคุณให้ได้รับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมสมาชิกกลุ่ม และการพูดความรู้สึกของตัวเองออกมาตามตรงเพื่อที่จะพยายามหาทางออก สามารถทำให้รู้สึกเป็นอิสระได้อย่างอัศจรรย์

 • หลีกเลี่ยงการพูดคนเดียว

การสนทนากับคนอื่นไม่ใช่เพียงการเล่าเรื่องของตัวเองแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่มีการโต้ตอบกัน แต่บางครั้งเราก็มักใช้การเล่าเรื่องเพื่อหลีกเลี่ยงการโต้ตอบและการสร้างความใกล้ชิดสนิทสนมกับคนอื่น ดังนั้น ในขณะที่แบ่งปันแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวกับกลุ่มของคุณ อย่าเล่าแต่เรื่องเดิมๆ ที่คุณเคยใช้ แต่ตั้งเป้าที่จะมองย้อนกลับไปที่ช่วงเวลาในชีวิตเหล่านั้น ในแบบที่จะช่วยให้คุณเข้าใจมันได้ดีขึ้น

 • เน้นที่ความสัมพันธ์ของกลุ่ม

มองดูความสัมพันธ์ที่คุณมีกับผู้นำกลุ่ม สมาชิก และกลุ่มทั้งหมดโดยรวม ทำไมคุณจึงรู้สึกใกล้ชิดกับบางคนมากกว่า แต่ห่างเหินกับคนบางคน ลองสำรวจความคิดเหล่านี้กับกลุ่ม คุณอาจประหลาดใจที่จะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ดึงดูดคุณต่อคนบางคน และสิ่งที่ผลักไสคุณไปจากบางคน

บำบัดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบำบัดที่เดอะดอว์น เชียงใหม่

ศูนย์บำบัดยาเสพติด เดอะดอว์น เชียงใหม่ เรามีกลุ่มบำบัดที่จะช่วยให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้คลี่คลายปัญหาเสพติดและก้าวไปสู่เส้นทางเลิกยาเสพติดไปพร้อมกันกับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม

ศูนย์บำบัดยาเสพติด เอกชน เดอะดอว์น มีหลักสูตรการรักษาที่ใช้กลุ่มบำบัดร่วมกับการบำบัดแบบองค์รวม เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการบำบัดเลิกยา เลิกเหล้า เลิกการพนันและ เลิกพฤติกรรมเสพติดอื่นๆได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งการสนับสนุนจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เงียบสงบ ปลอดภัยทำให้คุณอยู่ห่างไกลจากสิ่งกระตุ้นที่เคยเจอ และมีสมาธิจดจ่อกับการรักษาได้ เดอะดอว์นจำกัดจำนวนผู้เข้ารับการบำบัดไว้ให้ไม่เกิน 15 คนในแต่ละครั้ง คุณจึงมั่นใจได้ว่าเมื่อเข้ารับการบำบัดที่ศูนย์ของเรา คุณจะได้รับการดูแลที่เข้าถึง และกลุ่มบำบัดที่คุณจะได้เข้าร่วม จะส่งเสริมความก้าวหน้าทางการรักษาภาวะเสพติดของคุณอย่างดียิ่ง

หากคุณสนใจเกี่ยวกับการบำบัดแบบอยู่ประจำ ติดต่อเราตอนนี้ โดยเจ้าหน้าที่ของเราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆในการเข้าบำบัด รวมถึงการบำบัดกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ ให้เราช่วยคุณหรือคนที่คุณรัก หลุดพ้นจากเส้นทางของการเสพติดแล้วกลับมามีชีวิตปกติอีกครั้ง

ประกาศ

ณ ปัจจุบัน ศูนย์ของเรา ได้ยุติการให้บริการบำบัดภาคภาษาไทย

เดอะดอว์นขอขอบคุณทุกความไว้วางใจมา ณ ที่นี้

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

โทร: 083 204 8384