การเสพติดในผู้หญิงมักมีความซับซ้อนที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เรียนรู้รูปแบบการเสพติดที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงโดยไม่รู้ตัว และผลกระทบของมัน

“ผู้หญิง” กับ “การเสพติด” ไม่ใช่เรื่องไกลตัว

ปัญหาการเสพติดไม่ว่าจะเกิดกับใครก็ให้ผลลัพท์ที่เลวร้ายไม่ต่างกัน แต่สำหรับผู้หญิงแล้วการเสพติดของพวกเธอมีความซับซ้อนที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะด้วยความหลงผิดที่ว่าสารเสพติดบางอย่างจะช่วยให้ผอมสวยหรือผิวขาวใส หรือช่วยให้มีพลังวังชาในการรับมือกับสารพัดภารกิจที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตไปจนถึงการรับมือกับความเจ็บปวดที่ผู้หญิงมีแนวโน้มจะต้องเจอมากกว่าอีกทั้งการเสพติดของผู้หญิงยังส่งผลอันตรายต่อร่างกายของพวกเธอมากกว่าผู้ชาย

ขณะที่ผู้หญิงกลับไม่ค่อยกล้าเข้ารับการบำบัดรักษา ไม่ว่าจะด้วยความกลัวการถูกตีตราจากสังคมความไม่มั่นใจ หรือความอับอาย การทำความเข้าใจทุกด้านของการเสพติดในผู้หญิงจะช่วยให้เราสามารถช่วยผู้ที่มีปัญหาการเสพติด ไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือคนอันเป็นที่รักได้ดียิ่งขึ้น

อ่านบทความนี้ต่อบนเว็บไซต์ helenathailand.co คลิ๊กลิงค์ตรงนี้

บทความนี้จัดทำขึ้นโดยเดอะดอว์น เชียงใหม่สำหรับการตีบทความลงบนเว็บไซต์ helenathailand.co เราจึงนำบทความนี้มาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเราเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านที่กำลังเผชิญกับปัญหาของการเสพติดซึ่งผู้เข้ารับบำบัดของเราที่เป็นผู้หญิงมักประสบปัญหานี้เช่นกัน

ประกาศ

ณ ปัจจุบัน ศูนย์ของเรา ได้ยุติการให้บริการบำบัดภาคภาษาไทย

เดอะดอว์นขอขอบคุณทุกความไว้วางใจมา ณ ที่นี้

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

โทร: 083 204 8384