ความต่างระหว่างภาวะซึมเศร้ากับโรคซึมเศร้า

เศร้าไม่หายสักที: ความต่างระหว่างภาวะซึมเศร้ากับโรคซึมเศร้า

อารมณ์เศร้าเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลา แต่หากความรู้สึกแย่ๆ ไม่หายเป็นเดือน เราจะรู้ได้อย่างไร ว่าภาวะที่เป็นอยู่เกิดจากผลกระทบจากเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกเศร้าเป็นระยะหนึ่ง หรือเรานั้นกำลังเผชิญกับโรคซึมเศร้า

ภาวะซึมเศร้าเนื่องจากสถานการณ์ร้ายแรงเป็นตัวกระตุ้น (Situational depression) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับบุคคลที่เผชิญกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่มากระทบกระเทือนจิตใจของพวกเขาอย่างรุนแรง เช่น การเสียชีวิตของคนใกล้ชิด การตกงาน หรือการหย่าร้าง ซึ่งระยะเวลาของภาวะนี้จะเกิดขึ้นเป็นระยะหนึ่ง อาจเป็นเดือนหรือหลายเดือน และจะค่อยๆหายไป แต่อย่างไรก็ตาม หากภาวะซึมเศร้าเนื่องจากสถานการณ์รุนแรงนี้ ไม่ได้รับการรักษาเยียวยา ก็อาจทวีความรุนแรงขึ้น และส่งผลให้เกิดเป็นโรคซึมเศร้า (Clinical depression) 

วิธีในการรักษาภาวะซึมเศร้าจากสถานการณ์ร้ายแรง และโรคซึมเศร้า มีความแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่เราควรจะมีความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างอาการของภาวะซึมเศร้าจากสถานการณ์ร้ายแรง และอาการของโรคซึมเศร้า

ภาวะซึมเศร้าจากสถานการณ์ร้ายแรงคืออะไร (Situational Depression) 

ภาวะซึมเศร้าจากสถานการณ์ร้ายแรง เป็นความผิดปกติที่เกิดกับจิตใจ หรือบ่อยครั้งเรียกว่า “ภาวะการปรับตัวผิดปกติ หรือ adjustment disorder” เนื่องจากบุคคลนั้นไม่สามารถรับมือกับความเครียดจากสถานการณ์บางอย่างที่มากระทบกระเทือนจิตใจ ซึ่งมีการศึกษาพบว่า ภาวะซึมเศร้าจากสถานการณ์เกิดขึ้นในผู้ใหญ่เป็นอัตราร้อยละ 10% และเกิดขึ้นในเด็กวัยรุ่นถึง 30%

อะไรคือสัญญาณของภาวะซึมเศร้าจากสถานการณ์ร้ายแรง

คนที่มีภาวะซึมเศร้าจากสถานการณ์จะรู้สึกเศร้าอย่างมาก ร้องไห้มากกว่าปกติ และรู้สึกสิ้นหวัง อาการอื่นๆ ที่เป็นสัญญาณของภาวะซึมเศร้าจากสถานการณ์ มีดังต่อไปนี้

 • รู้สึกไม่มีกะจิตกะใจจะทำอะไร
 • ไม่อยากไปโรงเรียน หรือ คนทำงานก็มักจะลาป่วยบ่อยๆ
 • มีอาการทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นอาการ ปวดหัว ปวดท้อง หัวใจเต้นแรง
 • รับประทานมากจนเกินไป หรือ รู้สึกไม่อยากอาหาร
 • ใช้แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดเพื่อหลีกหนีหรือลดความเจ็บปวดทางใจที่เกิดขึ้น

อะไรเป็นสาเหตุของภาวะซึมเศร้าจากสถานการณ์ร้ายแรง

ปัญหาและอุปสรรคในชีวิต เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องพบเจอ แต่อย่างไรก็ตาม ในวันที่เราต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคโดยลำพัง ขาดคนคอยสนับสนุน และคอยให้กำลังใจ หรือมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงที่เรากำลังรู้สึกอ่อนแอ สิ่งเหล่านี้ทำให้ความสามารถในการรับมือและเยียวยาตัวเองเพื่อหายจากอาการเศร้านั้นยากขึ้น

ภาวะซึมเศร้าจากสถานการณ์ร้ายแรงเกิดจากความเครียดและการเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้แก่

 • การเสียชีวิตของคนที่รัก
 • การหย่าร้าง
 • การเจ็บป่วยอย่างรุนแรง (ของตัวเอง หรือคนที่รัก)
 • ประสบอุบัติเหตุทางจักรยานยนต์หรือรถยนต์
 • เป็นเหยื่อของเหตุการณ์รุนแรง
 • มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต (เช่น การมีลูก (postpartum depression), การเกษียณ, การหมดประจำเดือน)
 • การรอดชีวิตจากภัยบัติ (สึนามิ, ไฟไหม้, น้ำท่วม, เฮอริเคน)D

โรคซึมเศร้าคืออะไร (Clinical Depression)

อะไรคือสัญญาณของโรคซึมเศร้า

การสังเกตอาการของผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า จะต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คนที่เป็นโรคซึมเศร้า จะมีอาการของโรคที่มีความรุนแรงอย่างน้อย 5 อาการ หรือมากกว่านั้น เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โรคซึมเศร้าหากปล่อยทิ้งไว้ และไม่รักษา อาจส่งผลทวีความรุนแรงจนทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน หรือ ทำงานได้ตามปกติ คุณสามารถสังเกตอาการของโรคซึมเศร้า ได้ดังนี้

 • รู้สึกซึมเศร้า หรือ รู้สึกหงุดหงิดกับชีวิตอย่างต่อเนื่อง
 • รู้สึกไม่มีความสุข เมื่อทำในสิ่งที่ชอบ
 • น้ำหนักเพิ่มขึ้น หรือ ลดลงอย่างผิดปกติ
 • รู้สึกไม่มีกะจิตกะใจในการทำอะไร
 • นอนไม่หลับ 
 • รู้สึกผิด หรือรู้สึกตัวเองไร้ค่า
 • รู้สึกว่าการตัดสินใจเป็นเรื่องยาก
 • รู้สึกไม่มั่นใจ และตั้งคำถามกับตัวเอง
 • มีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย

อะไรเป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้า

บทความจาก American Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) เปิดเผยข้อมูลว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดโรคซึมเศร้า ได้แก่

 • ปัจจัยทางด้านพันธุกรรม
 • เหตุการณ์สำคัญในชีวิตที่กระตุ้นอารมณ์ทางด้านลบ
 • การพึ่งแอลกอฮอล์ หรือยาเสพติด

เราจะทราบความแตกต่างระหว่างภาวะซึมเศร้าจากสถานการณ์ร้ายแรง และ โรคซึมเศร้าได้อย่างไร

เราจะทราบได้อย่างไร ว่าคุณกำลังเผชิญกับภาวะซึมเศร้าจากสถานการณ์ร้ายแรง หรือ กำลังเป็นโรคซึมเศร้า เนื่องจากบ่อยครั้งอาการของโรคซึมเศร้า ไม่ว่าจะเป็น ความรู้สึกว่าตัวเองไร้คุณค่า รู้สึกสิ้นหวัง เป็นอาการที่เกิดขึ้นกับคนที่มีภาวะซึมเศร้าจากสถานการณ์เช่นกัน 

เราสามารถที่จะแยกแยะความแตกต่างของภาวะซึมเศร้า และ โรคซึมเศร้า ได้โดยสังเกตจากอาการต่างๆ เช่น มักแสดงออกทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น อาการนอนไม่หลับ น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงอย่างผิดปกติ และคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามักมีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย นอกจากนี้ คนที่มีโรคซึมเศร้า แสดงอาการทางจิตร่วมด้วย เช่น หลงผิด และประสาทหลอน ซึ่งอาการเหล่านี้มักไม่พบในคนที่มีภาวะซึมเศร้าจากสถานการณ์

ภาวะซึมเศร้าจากสถานการณ์ร้ายแรง: ออกจากพฤติกรรมเดิมๆเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น

คนที่มีภาวะซึมเศร้าจากสถานการณ์จะค่อยๆ มีอาการดีขึ้นจากอาการซึมเศร้า หลังจากที่คุณเผชิญกับเหตุการณ์ที่ทำให้ตกใจ เสียขวัญหรือเครียด อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันก็ช่วยลดอาการของภาวะซึมเศร้าจากสถานการณ์ได้ ซึ่งกิจกรรมที่คุณสามารถทำเพื่อช่วยลดอาการซึมเศร้า ได้แก่

 • การเข้านอน และตื่นนอนเป็นเวลา
 • การเริ่มทำกิจกรรมอดิเรกใหม่ๆ
 • การทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
 • การออกกำลังกายเป็นประจำ
 • การเปิดใจและพูดคุยกับคนที่รักเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณ

โรคซึมเศร้าหายได้ด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ ที่ เดอะดอว์น เชียงใหม่

รักษาโรคซึมเศร้าแบบยั่งยืนที่ ศูนย์รักษาโรคซึมเศร้า เดอะดอว์น เชียงใหม่ หากคุณหรือคนที่คุณรัก ไม่มีวี่แววว่าจะมีอาการที่ดีขึ้นหลังจากเหตุการณ์ร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อจิตใจและอาการดูเหมือนจะทวีความรุนแรงมากขึ้น จนส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่บ้าน หรือที่ทำงาน สิ่งสำคัญที่คุณต้องทำคือ ขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

ที่ ศูนย์สุขภาพจิต เดอะดอว์น เชียงใหม่ เรามีทีมงานมากประสบการณ์ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น นักจิตวิทยาคลินิกและทีมงานนักจิตบำบัด พร้อมจะช่วยเหลือคุณหรือคนที่คุณรัก ให้สามารถก้าวข้ามและรักษาโรคซึมเศร้าได้ ซึ่งหลักสูตรในการรักษาโรคซึมเศร้าของเราประกอบด้วย

การใช้จิตบำบัดในการรักษาต้นตอของภาวะซึมเศร้า

เป้าหมายหลักในการรักษาโรคซึมเศร้า คือ การรักษาที่ต้นเหตุ โดยผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำงานร่วมกับผู้เข้ารับบำบัดในการพัฒนาทักษะ เพื่อจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเขา วิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยในการบำบัดรักษาอาการซึมเศร้าคือ การบำบัดด้วยการปรับความคิดและพฤติกรรม (CBT) ที่เราใช้อยู่ เป็นวิธีการที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีคิดลบให้เป็นบวก จะส่งผลต่ออารมณ์ และพฤติกรรม ทำให้เกิดผลดีต่อผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

ที่ เดอะดอว์น เราใช้หลักการ CBT ทั้งในการบำบัดแบบกลุ่ม และแบบตัวต่อตัว ร่วมกับวิธีอื่นๆที่มีหลักฐานยืนยันว่าช่วยบำบัดรักษาอาการของโรคซึมเศร้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ หากคุณหรือคนที่คุณรักได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อจิตใจ จากเหตุสะเทือนขวัญร้ายแรง เดอะดอว์น ยังมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการรักษาภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง (PTSD) อีกด้วย

การรักษาโรคซึมเศร้าด้วยนวัตกรรม TMS

เพื่อประสิทธิที่ดียิ่งขึ้นในการรักษาภาวะซึมเศร้า ที่เดอะดอว์น เรามีการรักษาด้วยนวัตกรรมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS) ที่ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาจากสหรัฐอเมริกา TMS มีประสิทธิสูงในการรักษาบุคคลที่ไม่ตอบสนองต่อการใช้ยารักษาซึมเศร้าและไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงเหมือนกับการใช้ยารักษาโรคซึมเศร้าหลายๆ ชนิด 

พบแสงสว่างในความมืด ที่ ศูนย์รักษาโรคซึมเศร้า เดอะดอว์น เชียงใหม่

เดอะดอว์น เราเป็นศูนย์รักษาโรคซึมเศร้าแบบอยู่ประจำสไตล์รีสอร์ท ติดต่อแผนกแรกรับของเราวันนี้ เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนสู่การเข้ารับการรักษา

ประกาศ

ณ ปัจจุบัน ศูนย์ของเรา ได้ยุติการให้บริการบำบัดภาคภาษาไทย

เดอะดอว์นขอขอบคุณทุกความไว้วางใจมา ณ ที่นี้

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

โทร: 083 204 8384