การบำบัดที่ศูนย์บำบัดยาเสพติดและเหล้าที่เดอะดอว์น

การบำบัดที่ศูนย์บำบัดยาเสพติดและเหล้าได้ผลดีอย่างไร

เมื่อคุณมีชีวิตอยู่ในวงจรสิ่งเสพติด คุณอาจรู้สึกว่ามันยากที่จะหลุดพ้นออกมา แต่อย่างไรก็ตาม การเลิกสิ่งเสพติดเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ ก้าวแรกที่สำคัญในการเลิกเหล้าเลิกยา คือการเข้ารับการบำบัดรักษา ซึ่งคุณอาจรู้สึกกังวลใจ อับอาย และเต็มไปด้วยคำถามว่า ศูนย์บำบัดเหล้าและยาเสพติดจะสามารถช่วยคุณได้จริงหรือไม่ บทความนี้มีคำตอบให้กับคุณ

ที่ศูนย์บำบัดแบบอยู่ประจำ คุณจะมีพื้นที่ส่วนตัว และเวลาเพื่อที่จะเยียวยาตัวเอง

การบำบัดแบบอยู่ประจำมีโอกาสในสำเร็จมากกว่าการบำบัดแบบไป-กลับ เนื่องจากคุณจะได้แยกตัวออกจากปัจจัยกระตุ้นต่างๆ ที่คุณพบในชีวิตประจำวัน สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการบำบัดรักษาการเสพติดนั้นคือ การมีพื้นที่ เวลาในการโฟกัสกับตัวเอง และจดจ่อการบำบัดรักษาเพื่อที่จะเลิกยาเสพติด รวมไปถึงการมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้การดูแล จะส่งผลให้การบำบัดนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่ศูนย์บำบัด คุณจะได้รับการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้คุณสามารถที่จะโฟกัสในการบำบัดรักษา ผู้เข้ารับการบำบัดแต่ละท่านจะได้รับการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับอาการของคุณโดยเฉพาะ ซึ่งแผนการรักษาในศูนย์บำบัดเอกชน จะประกอบไปด้วย การถอนพิษ การบำบัดโดยการพูดคุยและรับคำปรึกษาจากนักจิตบำบัด รวมไปถึงได้รับคำแนะนำและเรียนรู้เครื่องมือในการจัดการกับตนเองเพื่อไม่ให้คุณกลับไปใช้สารเสพติดอีกครั้งด้วย

นอกจากนี้ ในการบำบัดรักษาที่ศูนย์บำบัดแบบอยู่ประจำ จะเปิดโอกาสให้คุณได้สร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย กับผู้เข้ารับการบำบัดที่กำลังเดินไปในเส้นทางการเลิกเสพติดกับคุณ อีกด้วย

ที่ศูนย์บำบัดมีการบำบัดรักษาภาวะเสพติดแบบใดบ้าง?

ศุนย์บำบัดรักษาผู้ติดแอลกอฮอล์และยาเสพติดส่วนมาก ทำการบำบัดรักษาผู้เข้าบำบัดในภาวะดังต่อไปนี้

  • การติดยาเสพติด
  • การติดสุรา (ติดเหล้า)
  • การมีพฤติกรรมเสพติด (เสพติดการพนันหรือเสพติดเซ็กซ์)

โดยหลักสูตรการรักษาส่วนมากใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือน และผู้เข้ารับการบำบัดสามารถขอขยายเวลาการรักษาได้ หากต้องการ

โดยส่วนใหญ่แล้วพบว่าผู้ติดยาเสพติดจำนวนมากมักมีอาการผิดปกติทางจิตร่วมด้วย เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล หรือ โรคความผิดปกติทางจิตหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ (PTSD) อย่างไรก็ตาม ผู้เสพติดที่มีภาวะทางจิตร่วมด้วย จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยนักจิตวิทยาคลินิก เพื่อจะรักษาอาการทางจิตไปพร้อมกันกับภาวะเสพติด ผู้เสพติดจึงจะมีโอกาสเลิกยาเสพติดได้แบบยั่งยืน

การถอนพิษสุราและยาเสพติด

การถอนพิษหรือดีท็อกเป็นเรื่องยาก และ มีอันตรายถึงชีวิตหากทำด้วยตัวเอง 

เลยจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ เพราะผู้เข้าบำบัดอาจมีความเครียด และรู้สึกไม่สบายตัว ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์สามารถทำการจ่ายยาเพื่อที่จะบรรเทาอาการเหล่านี้ได้

ข้อที่สอง การถอนพิษจากยาเสพติดบางประเภท เช่นสุรา เฮโรอีนและกลุ่มยา

โอปิออยด์ อาจต้องใช้ยาเพื่อลดอาการอยากยา โดยยาที่ใช้จะมีฤทธิ์ตอบสนองต่อร่างกายคล้ายคลึงกับสุราและยาเสพติด เพื่อให้ร่างกายและสมองของผู้เสพติด สามารถปรับปริมาณการใช้สารเสพติดลงได้อย่างช้าๆ พร้อมทั้งสามารถจัดการกับอาการอยากยาได้ดีขึ้น ผู้เข้ารับการบำบัดจะรู้สึกสงบ และผ่อนคลายมากขึ้น ซึ่งยาที่ใช้ได้แก่ Naltrexone, Disulfiram, Methadone และ Buprenorphine เป็นต้น

การถอนพิษสุรา

การติดสุรา ถูกบัญญัติในเป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง ที่ส่งผลกระทบกับคนจำนวนนับล้านทั่วโลก ไม่เพียงเท่านี้การติดสุรายังนำมาซึ่งโรคร้าย และพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอันตราย อย่างไรก็ตามขั้นตอนการถอนพิษสุราส่วนมาก มักถูกใช้ในกรณีของผู้เข้าบำบัดที่ดื่มเหล้าอย่างหนักมาเป็นระยะเวลานาน

อาการถอนเหล้ามีตั้งแต่ อาการสั่น นอนไม่หลับ และมีภาวะวิตกกังวลจนทำให้เกิดอาการสั่นที่ไม่สามารถควบคุมได้ ไปจนถึง มีอาการหลอน ความดันโลหิตสูง มีอาการเพ้อเนื่องจากพิษสุรา (DTs) ในกรณีที่มีอาการรุนแรงมากๆ ผู้ป่วยจะมีอาการสั่น ขาดสติ จนถึงเสียชีวิตได้ การบำบัดเหล้าที่ศูนย์บำบัดใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน จึงเป็นวิธีที่ปลอดภัย และง่ายที่สุดเพื่อให้คุณสามารถเลิกเหล้าได้อย่างได้ผล

การถอนพิษยาเสพติด

ขั้นตอนในการถอนพิษยาเสพติด จะขึ้นอยู่กับอายุของผู้เสพ ประวัติในการใช้สารเสพติด และเงื่อนไขด้านสุขภาพ การถอนพิษยาเสพติด เป็นขั้นตอนที่จะต้องทำก่อนเริ่มโปรแกรมบำบัดพูดคุยกับนักจิตบำบัด โดยผู้เชี่ยวชาญจะทำการวินิจฉัยเพื่อพิจารณาวิธีการที่เหมาะสำหรับคุณ ซึ่งโดยส่วนมากแล้ว ผู้ที่เสพติดและมีอาการทางด้านร่างกายจะได้รับการแนะนำให้ทำการถอนพิษ

สารเสพติดส่งผลกระทบต่อร่างกาย โดย ระบบประสาทส่วนกลางจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อใช้สารเสพติด ยิ่งถ้าคุณเสพสารเสพติดในปริมาณที่มากเท่าไร ระยะเวลานานแค่ไหน และเริ่มใช้ตั้งแต่อายุน้อยเท่าไร ภาวะที่ร่างกายต้องพึ่งพาสารเสพติดก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น และทำให้อาการอยากยาของคุณมีความรุนแรงอีกด้วย

อาการอยากยามีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของสารเสพติด โดยส่วนมากแล้วพิษของยาเสพติดจะทำให้คุณรู้สึกไม่สบาย อารมณ์แปรปรวน รู้สึกวิตกกังวล และ มีความต้องการใช้ยาเสพติดอย่างรุนแรง การได้รับการแนะนำก่อนทำการถอนพิษ benzodiazepines หรือ สารเสพติดอื่นๆ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจาก การถอนพิษที่ไม่ได้รับการดูแล อาจส่งผลต่อชีวิตได้ 

จากที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่า การถอนพิษเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญ ซึ่งระยะเวลาในการถอนพิษมีผลจากปัจจัยหลายๆ อย่าง ที่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นจะสามารถระบุระยะเวลาที่ชัดเจนได้

การบำบัดยาเสพติดและรักษาอาการทางสุขภาพจิต

ผู้เสพติดที่มีภาวะทางจิตร่วมด้วย ส่งผลกระทบต่อการบำบัดเพื่อที่จะเลิกสิ่งเสพติด เนื่องจาก ผู้เข้าบำบัดที่มีอาการทางจิตเวชร่วมด้วย มักรู้สึกหมดแรงจูงใจ และล้มเลิกการบำบัดตั้งแต่ช่วงต้นๆ รวมทั้งมีโอกาสในการกลับไปเสพติดอีกครั้งสูงมาก

การใช้สารเสพติดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ส่งผลกระทบต่อสารเคมีที่ช่วยให้ร่างกาย และ สมองทำงานได้อย่างปกติ ด้วยเหตุนี้ การเสพสารเสพติดเป็นเวลานานๆ จึงมีผลเสียทั้งต่อร่างกาย และสุขภาพจิตด้วย

ตัวอย่างเช่น ผู้ที่เสพติดโคเคน มักมี อาการวิตกกังวล และหงุดหงิด ในขณะที่ผู้เสพติดยาไอซ์ มักเป็นโรคซึมเศร้า เนื่องจาก ยาไอซ์ส่งผลต่อสมองในส่วนที่สร้างความสุข และ ความรู้สึกพึงพอใจ นั่นเอง

นอกจากนี้ ในผู้ป่วยที่มีอาการทางสุขภาพจิตอยู่ก่อนแล้ว ก็อาจมีแนวโน้มกลายมาเป็นผู้เสพติด โดยการใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ด้วยตัวเอง เช่นกัน

ที่ศูนย์บำบัดยาเสพติด คุณจะได้รับการประเมินว่า คุณมีปัญหาด้านสุขภาพจิตร่วมด้วยหรือไม่ เพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับคุณต่อไป 

วิธีการบำบัดมีกี่ประเภท

วิธีที่ใช้ในการบำบัดที่ศูนย์บำบัดมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การบำบัดด้วยความคิด และพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy – CBT) และการบำบัดด้วยการรู้อาศัยสติ (Mindfulness-Based Cognitive Therapy – MBCT)

ทั้ง CBT และ MBCT เป็นการบำบัดด้วยรูปแบบการพูดคุย เพื่อช่วยให้ผู้เสพติดเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งศูนย์บำบัดโดยส่วนมากใช้วิธีนี้ในการบำบัดผู้เสพติด และ ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อความสำเร็จในการบำบัดรักษา ผู้ป่วยจะไม่กลับมาเสพยาอีก

การบำบัดจะถูกทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถรู้ทัน และระบุความคิดด้านลบที่ส่งผลต่อความรู้สึก และการแสดงออกด้านพฤติกรรมต่างๆ ผู้เสพติดจะสามารถจัดการกับความเครียด ความกดดันจากการทำงาน ความรู้สึกเหนื่อย หิว หรือ เหงา รวมไปถึงหลีกเลี่ยงการใช้เวลากับเพื่อนบางคน ซึ่งนำไปสู่การเสพติดอีกครั้งได้ 

จิตบำบัด – การบำบัดพูดคุยให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม

คุณสามารถที่จะเริ่มหลักสูตรการบำบัดแบบพูดคุยได้ทันทีหลังจากจบกระบวนการถอนพิษ ในกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้คุณทำการถอนพิษก่อนการบำบัด วิธีการบำบัดโดยการพูดคุยรับคำปรึกษาเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้ในศูนย์บำบัดเพื่อช่วยผู้เสพติดได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักจิตบำบัดจะพูดคุยโดยไม่ตัดสินและจะพยายามช่วยเหลือให้ผู้เสพติดเข้าใจถึงสาเหตุของการหันไปใช้ยาเสพติดของพวกเขา เมื่อเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา ก็ทำให้พวกเขาสามารถที่จะเลิกยาเสพติดได้ง่ายขึ้น ไม่เพียงเท่านี้ ด้วยวิธีการพูดคุยให้คำปรึกษา ยังช่วยปรับความคิดและพฤติกรรมให้พวกเขามองโลกในแง่ดี มีความหวังมากขึ้น รวมไปถึงช่วยในการวางแผนวิธีการที่จะจัดการกับตัวเองเมื่อมีความต้องการอยากใช้ยา หรือ เมื่อเจอกับสิ่งกระตุ้น หรือ ภาวะตึงเครียดต่างๆ เมื่อกลับไปใช้ชีวิตปกติที่บ้าน อีกด้วย

การเสพติด และการบำบัดรักษาเพื่อเลิกการเสพติด เป็นเส้นทางที่ยากลำบาก มีงานวิจัยเปิดเผยว่า การใช้วิธีการบำบัดพูดคุยให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการให้คำปรึกษาแบบส่วนตัวแล้ว ยังช่วยให้ผู้เสพติด ได้มีโอกาสเชื่อมต่อและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งเป็นความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์ ทำให้เกิดกระบวนการแบ่งปันประสบการณ์ที่มีความคล้ายคลึงกัน แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็น สนับสนุนและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว ซึ่งประโยชน์เหล่านี้การปรึกษาแบบส่วนตัวไม่สามารถเติมเต็มได้

อย่างไรก็ดี การบำบัดแบบพูดคุยให้คำปรึกษาแบบส่วนตัว และ แบบกลุ่มสามารถทำควบคู่กันได้อีกทั้งยังส่งเสริมประสิทธิภาพในการรักษาอีกด้วย

ครอบครัวบำบัด

การเสพติดส่งผลกระทบอย่างมากต่อครอบครัว และผู้ใกล้ชิด ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีของคนในครอบครัวก็สามารถนำไปสู่การใช้ยาเสพติดได้ ดังนั้น ครอบครัวบำบัดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อที่คนในครอบครัวสามารถเรียนรู้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน และร่วมกันระบุถึงปัญหาต่างๆ ในครอบครัว ที่อาจส่งผลต่อการใช้ยาเสพติดของคนในครอบครัวได้

ที่ศูนย์บำบัด ที่คุณเลือกควรจะมีการให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวและอบรมเกี่ยวกับภาวะเสพติด โดยคนในครอบครัวจะเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองต่อผู้เสพติด รู้วิธีการที่จะเตือนสติไม่ให้ผู้เสพติดกลับไปใช้ยาอีก รวมไปถึงทำให้ครอบครัวกลับมามีความสนิทสนมกลมเกลียว และเป็นครอบครัวอีกครั้ง ด้วยการพัฒนาวิธีการสื่อสารซึ่งกันและกันแบบใหม่ มีความเข้าใจและหลีกเลี่ยงการกระตุ้นพฤติกรรมในเชิงลบ มีส่วนช่วยในการวางแผนเพื่อไม่ให้ผู้เสพติดกลับไปเสพยาอีกครั้ง รวมไปถึงการป้องกันไม่ให้มีการเสพติดในครอบครัวเพิ่มขึ้นอีกด้วย 

การป้องกันการกลับไปเสพยาอีกครั้ง 

ศูนย์บำบัดที่ดีจะรวมวิธีการป้องกันการกลับไปเสพติดอีกครั้งในโปรแกรมการบำบัด ซึ่งวิธีการบำบัดรักษาในรูปแบบนี้จะเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ผู้เสพติดสามารถพัฒนาและคงไว้ซึ่งพฤติกรรมในเชิงบวกที่สร้างขึ้นมาใหม่ได้ในระยะยาว ผู้เสพติดจำนวนมากมีความกังวลที่จะกลับไปเสพสารเสพติดอีกครั้ง เนื่องจากพวกเขารู้สึกว่า การใช้วิธีอื่นๆ นอกจากยาเสพติด เพื่อจัดการกับความเครียด และสิ่งกระตุ้นต่างๆ เป็นเรื่องยาก แต่อย่างไรก็ดี มีวิธีมากมายที่จะช่วยให้พวกเขาใช้แทนยาเสพติด และไม่กลับไปตกเป็นเหยื่อของมันอีกครั้ง 

ในระหว่างการบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกจะร่วมกับคุณในการระบุถึงตัวกระตุ้น และสถานการณ์ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้คุณกลับไปเสพสารเสพติดอีกครั้ง และร่วมมือกันเพื่อหาวิธีในการจัดการกับมันอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะมีความมั่นใจมากขึ้น รวมไปถึงการเปลี่ยนมุมมองต่อความล้มเหลว เป็นเพียงสิ่งที่เราได้เรียนรู้เป็นบทเรียนเท่านั้น 

การบำบัดด้วยการพูดคุยให้คำปรึกษาจะช่วยให้คุณ ระบุความคิดที่เป็นลบ ที่ส่งผลต่อความรู้สึก และพฤติกรรมที่จะนำไปสู่การเสพติด ทำให้คุณสามารถจัดการกับตัวกระตุ้น และสถานการณ์ต่างๆ ได้ โดยใช้เหตุและผลมากยิ่งขึ้น ด้วยวิธีนี้จะช่วยให้คุณไม่กลับไปใช้สารเสพติดอีกครั้ง

การบำบัดแบบไป-กลับ 

คุณจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านของคุณ และทำกิจกรรมต่างๆ ที่คุณมีหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างปกติ โดยคุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อเข้ามารับการบำบัด รับยา และ เรียนรู้วิธีการที่จะไม่กลับไปใช้ยาเสพติดอีก ซึ่งการบำบัดแบบผู้ป่วยนอกมีค่าใช้จ่ายถูกกว่า การบำบัดแบบอยู่ประจำ เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของที่พัก

แต่อย่างไรก็ตาม การรักษาแบบไป-กลับ คุณจะยังคงได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเดิมๆ ไม่ว่าจะเป็น ความเครียด กลุ่มคนที่มีอิทธิพลทางลบ มีงานวิจัยพบว่า ผู้ที่เข้ารับการรักษาแบบไปกลับ มักมีโอกาสที่จะบำบัดแล้วล้มเหลวสูงกว่าผู้เข้ารับการบำบัดแบบอยู่ประจำถึง 4 เท่า ไม่เพียงเท่านี้ เวลายังเป็นอุปสรรคที่สำคัญ เนื่องจากคุณจะต้องเสียเวลาในการเดินทางเพื่อเดินทางเข้ามารับการบำบัดรักษาแล้ว คุณต้องแบ่งเวลาประมาณ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นเวลานานถึง 2-4 เดือน เพื่อทำการบำบัดรักษา ในขณะที่การบำบัดแบบผู้เข้ารับการบำบัดแบบอยู่ประจำใช้เวลาเพียง 1 เดือนเท่านั้น

สำหรับผู้เสพติดยังคงสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ ที่มีความต้องการที่จะเลิกเสพติด ที่สามารถแบ่งเวลา 4 เดือนในการบำบัดรักษา การบำบัดแบบไป-กลับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพิจารณา อีกทั้งยังประหยัดเงิน และสามารถที่จะควบคุมการเลิกยาเสพติดด้วยตัวเองได้

การเลือกศูนย์บำบัดที่เหมาะสมกับคุณ 

การเข้ารับการบำบัดเพื่อเลิกสิ่งเสพติดจะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้น คุณควรจะได้รับประสบการณ์ที่ดีในระหว่างการบำบัดไม่ว่าจะเป็นด้านการสร้างสังคม หรือ การพัฒนาตัวเอง 

ศูนย์บำบัดยาเสพติดและสุรา เดอะดอว์น เชียงใหม่

ศูนย์สุขภาพจิต เดอะดอว์น เชียงใหม่ให้การรักษาสุขภาพจิตเพื่อให้คุณเริ่มต้นชีวิตที่สดใสอย่างยั่งยืน

ที่ เดอะดอว์น เราใส่ใจในการบำบัดตลอดกระบวนการ โดยคุณจะได้รับการบำบัดรักษาด้วยแผนการรักษาที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ เมื่อคุณเข้ามาอยู่ที่ศูนย์บำบัดของเรา คุณจะรู้สึก ปลอดภัย มั่นใจ และรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง

เดอะดอว์น เป็นศูนย์บำบัดยาเสพติดและสุรา อันดับต้นๆ ที่มีบริการในการถอนพิษด้วยยาที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย รวมไปถึงหลักสูตร สองเสาหลักเพื่อสุขภาวะที่ดี เป็นการผสมผสานเทคนิคบำบัดแบบตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน และ รักษาปัญหาทางสุขภาพจิตควบคู่ไปด้วยร่วม ไม่ว่าจะเป็น โรคซึมเศร้า และ บาดแผลทางจิตใจ ซึ่งจะช่วยให้คุณกลับไปสู่ชีวิตปกติ 

คุณจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้สิ่งแวดล้อมแบบรีสอร์ท พร้อมทั้งคุณจะได้รับการดูแลเรื่องอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

ทุกท่านที่เข้ารับการบำบัดภาวะเสพติดที่ศูนย์ของเราครบ 12 สัปดาห์ แล้วกลับไปมีปัญหาเดิมภายใน 1 ปี สามารถกลับมาบำบัดแบบอยู่ประจำกับเราเป็นเวลา 28 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม หากคุณสนใจในการเข้ารับการบำบัดที่ศูนย์บำบัดเดอะดอว์นเชียงใหม่ ติดต่อแผนกแรกรับของเราวันนี้ เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนสู่การเข้ารับการบำบัด

ประกาศ

ณ ปัจจุบัน ศูนย์ของเรา ได้ยุติการให้บริการบำบัดภาคภาษาไทย

เดอะดอว์นขอขอบคุณทุกความไว้วางใจมา ณ ที่นี้

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

โทร: 083 204 8384