พนักงานออฟฟิศที่กำลังเผชิญปัญหากับโรคอารมณ์สองขั้วแต่พยายามปกปิดอารมณ์ปั่นป่วนภายในผ่านการประสบสบความสำเร็จจากการทำงาน

คุณกำลังประสบความสำเร็จ หรือเพียงแค่พยายามเอาชีวิตรอดอยู่ โรคอารมณ์สองขั้วแบบศักยภาพสูง

คนที่เป็นโรคอารมณ์สองขั้วแบบมีศักยภาพสูง (High-functioning bipolar disorder) ใช้พลังงานอย่างมากในการจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกที่ตึงเครียดของเขา ซึ่งส่งผลเสียอย่างมากกับสุขภาพจิต

คนกลุ่มนี้ ดูภายนอกแล้ว เราอาจจะมองว่า พวกเขาดูเหมือนเป็นคนปกติทั่วไป ใช้ชีวิตอย่างปกติ มีหน้าที่การงานที่มั่นคง มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว ซึ่งล้วนแล้วมาจากผลของ ความพยายามเป็นอย่างมากในการจัดการอารมณ์ที่ปั่นป่วน สับสน วุ่นวาย ภายในจิตใจ อันเนื่องมาจากโรคอารมณ์สองขั้วของพวกเขา

การที่เรามองไม่ออกจากภายนอกว่า พวกเขามีความผิดปกติ อันเนื่องจากคนที่เป็นโรคอารมณ์สองขั้วแบบศักยภาพสูง มีความสามารถในการจัดการอารมณ์ของตัวเองที่แปรปรวนได้เป็นอย่างดี จนทำให้ภายนอกแล้ว พวกเขาดูปกติ ดูเป็นคนใจเย็น ความสามารถในการจัดการอารมณ์ของพวกเขานี้ยังส่งผลต่อความยากในการวินิจฉัย และ รักษาโรคด้วยเช่นกัน 

โรคอารมณ์สองขั้ว คืออะไร

โรคอารมณ์สองขั้ว สามารถอธิบายลักษณะอาการได้ดังนี้ กล่าวคือ ผู้ที่ป่วยด้วยโรคนี้ จะมีอาการแบบสุดโต่งแบบใดแบบหนึ่งอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง เช่น พวกเขาจะกระปรี้กระเป่า ร่าเริงสุดๆ และ ตามด้วยภาวะซึมเศร้า เป็นต้น ซึ่งความรุนแรงของอาการจะถูกแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ 4 ประเภทด้วยกัน สำหรับบุคคลที่มีอาการอารมณ์สองขั้วที่สามารถจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ เราเรียกกลุ่มนี้ว่า “โรคอารมณ์สองขั้วแบบมีศักยภาพสูง”

ประเภทที่ 1

ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีอาการรุนแรง ซึ่งจะมีอาการสุดโต่งอยู่อย่างน้อยประมาณ 1 สัปดาห์ และตามด้วยอาการของภาวะซึมเศร้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ขึ้นไป ซึ่งอาการสุดโต่งที่เกิดขึ้นนี้ บางกรณีรุนแรง จนไม่สามารถใช้ชีวิตปกติประจำวันได้ ต้องเข้ารับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล

ประเภทที่ 2

ผู้ป่วยกลุ่มนี้บ่อยครั้งถูกเข้าใจผิดว่าเป็นโรคซึมเศร้า เนื่องจาก อาการช่วงขาขึ้น นั่นคือ อาการร่าเริงแจ่มใส มีระยะเวลาที่สั้นกว่าประเภทที่ 1 (ทำให้ยากต่อการวินิจฉัยว่าพวกเขาเป็นโรคอารมณ์สองขั้ว) และตามด้วยอาการของโรคซึมเศร้า ซึ่งเห็นได้ชัดกว่า การวินิจฉัยเพื่อระบุว่าเป็นโรคอารมณ์สองขั้วสามารถได้โดย พิจารณาจากความรุนแรงของอารมณ์ ผู้ป่วยกลุ่มนี้ จะมีอารมณ์ดีในช่วงระยะเวลาที่สั้นและตามด้วยอาการของโรคซึมเศร้าที่รุนแรง นั่นเอง

โรคอารมณ์สองขั้ว (แบบไม่มีการแบ่งประเภท)

ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีอารมณ์แปรปรวนบ่อยๆ ขึ้นๆ ลงๆ ระหว่าง กระปรี้กระเปร่า ร่าเริงสุด จน ซึมเศร้าอย่างมาก ซึ่งระยะเวลาของแต่ละช่วงอารมณ์จะมีระยะเวลาที่สั้น ไม่เหมือนกับสองประเภทแรก ซึ่งใช้เวลาเป็นสัปดาห์ในขณะที่ประเภทนี้ กินระยะเวลาของแต่ละช่วงอาการเพียงแค่ไม่กี่วัน 

โรคอารมณ์สองขั้วแบบอ่อน (Cyclothymic Disorder)

คนที่เป็นโรคอารมณ์สองขั้วแบบอ่อน จะมีอาการของอารมณ์ที่ไม่คงที่ในช่วงเวลาสั้นๆ แต่ในบางกรณีอาจทวีความรุนแรงจนกลายเป็นโรคอารมณ์สองขั้วในประเภทที่รุนแรงขึ้น

ไม่แสดงอาการให้เห็น ไม่ได้หมายความว่าไม่มีผลต่อสุขภาพจิต : โรคอารมณ์สองขั้วแบบศักยภาพสูง (High-functioning bipolar disorder)

โดยส่วนมากแล้ว ผู้ที่ป่วยเป็นโรคอารมณ์สองขั้วแบบศักยภาพสูงจะไม่ทราบว่าตัวเองกำลังมีปัญหาด้านสุขภาพจิต คุณสามารถสังเกตได้ถึงอารมณ์ที่แปรปรวนภายในจิตใจของตนเอง ซึ่งคนภายนอกอาจะไม่สามารถรับรู้ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ คุณจะรู้สึกเหนื่อยในความพยายามที่จะควบคุมและจัดการอารมณ์ของตัวคุณเอง การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้นเป็นก้าวที่สำคัญในการวินิจฉัยว่า คุณเป็นโรคอารมณ์สองขั้วแบบศักยภาพสูงหรือไม่ เพื่อนำไปสู่การบำบัดรักษาโรคต่อไป

คำว่า “แบบศักยภาพสูง” เมื่อนำมาใช้กับโรคอารมณ์สองขั้วแล้ว ไม่ได้หมายถึง ความรุนแรงของอาการ แต่ หมายถึง ความสามารถในการจัดการกับอาการของบุคคลนั้นๆ นั่นคือ พวกเขาสามารถจัดการอาการของโรคที่เกิดขึ้น และใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีอาการของโรคอารมณ์สองขั้วแบบศักยภาพสูง และคิดว่า คุณไม่ต้องการความช่วยเหลือ บำบัดรักษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพราะคุณสามารถจัดการและใช้ชีวิตตามปกติได้ ซึ่งไม่เป็นความจริงเลย ความพยายาม และ พลังงานที่คุณใช้ในการจัดการกับอาการของโรคนี้กำลังส่งผลเสียโดยตรงกับสุขภาพของคุณอยู่

อาการของโรคอารมณ์สองขั้วแบบมีศักยภาพสูง

โรคอารมณ์สองขั้วแบบมีศักยภาพสูงมักแสดงอาการให้เห็นได้หลากหลาย ซึ่งบางอาการอาจเกิดขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์บางอย่าง อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เป็นโรคอารมณ์สองขั้ว การแสดงออกจะเป็นลักษณะวงจร (กระตือรือร้น มีความสุขมาก ไปจนถึงซึมเศร้า) และสามารถเกิดขึ้นได้แม้จะไม่มีอารมณ์ใดเป็นตัวกระตุ้น

อาการของอารมณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงขาขึ้น

 • กระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งรวมไปถึง การทำกิจกรรมบางอย่างที่เสี่ยงกับอันตราย
 • ไม่อยากนอน หรือ นอนไม่หลับ
 • พูดเร็ว
 • คิดเร็ว
 • รู้สึกขุ่นมัว ก้าวร้าว หรือ ดีใจแบบสุดๆ 
 • หัวใจเต้นเร็ว

อาการของอารมณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงขาลง (ซึมเศร้า)

 • ไม่มีแรง เหนื่อย อ่อนเพลีย
 • รู้สึกผิด หรือ รู้สึกว่าตัวเองไร้คุณค่า
 • รู้สึกเศร้า และ รู้สึกวิตกกังวล
 • สูญเสียความสนใจ และ การโฟกัส
 • มีความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตาย

ถ้าคุณกำลังเผชิญกับอาการดังกล่าวข้างต้น คุณควรได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยโรคว่า คุณเป็นโรคอารมณ์สองขั้วอยู่หรือไม่

ถ้าฉันมีอาการโรคอารมณ์สองขั้วแบบมีศักยภาพสูง ฉันควรที่จะได้รับการบำบัดหรือไม่?

การบำบัดส่งผลดีต่ออาการของโรคอารมณ์สองขั้วไม่ว่าจะเป็นประเภทไหน รวมถึง ประเภท แบบมีศักยภาพสูงด้วย เพราะการใช้ชีวิตไปกับโรคนี้ จะทำให้คุณเหนื่อยกับความพยายามที่จะจัดการและควบคุมอารมณ์ของตนเองตลอดเวลา ซึ่งแน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ความสัมพันธ์ในชีวิตส่วนตัว และ การทำงานของคุณด้วย การได้รับการรักษาบำบัดจากผู้เชี่ยวชาญจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของคุณโดยทันที

นอกจากนี้ ในระยะยาว ผลกระทบจากการไม่ได้รับการรักษา จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพร่างกาย และจิตใจของคุณเป็นอย่างมาก หากไม่ทำการรักษา อาการของโรคจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและรุนแรงมากจนคุณไม่สามารถที่จัดการกับอาการของโรคนี้ได้อีกต่อไป สร้างปัญหาต่อชีวิตการทำงาน การเรียน ความสัมพันธ์กับเพื่อน และคนในครอบครัว โรคอารมณ์สองขั้วที่ไม่ได้รับการบำบัดรักษา อาจนำคุณไปสู่การติดยาเสพติด ความคิดในการฆ่าตัวตาย จนถึงการลงมือฆ่าตัวตายในที่สุด

การบำบัดโดยผู้เชี่ยวชาญ สามารถช่วยให้คุณค้นพบและพัฒนาความสามารถในการควบคุมอาการของโรค โดยการระบุ และ จัดการกับต้นเหตุของความเครียด รวมไปถึง พัฒนาระบบความช่วยเหลือที่แข็งแกร่ง ซึ่งในที่สุด ด้วยสิ่งนี้จะช่วยทำให้คุณมั่นใจต่อสุขภาพของคุณในระยะยาว และบรรเทาอาการของโรค ช่วยให้คุณสามารถดำเนินชีวิตที่มีความสุขได้อย่างเต็มที่

รับการช่วยเหลือที่คุณต้องการที่เดอะดอว์น เชียงใหม่

หญิงสาวรับคำปรึกษาจากนักจิตบำบัดเพื่อแก้ปัญหาโรคอารมณ์สองขั้ว

ศูนย์สุขภาพจิต เดอะดอว์น  มีหลักสูตรการรักษาสุขภาพจิตที่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการรักษาทำความเข้าใจในโรคอารมณ์สองขั้ว รวมทั้งมอบวิธีจัดการกับอาการที่ตนเองกำลังประสบอยู่  ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านคลินิคของเราใส่ใจและดูแลคุณอย่างเข้าถึงรายบุคคล เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการรักษาไปตามความก้าวหน้าของคุณตลอดระยะเวลาที่อยู่กับเรา

การรักษาแบบองค์รวมครอบคลุมในที่เดียว

เดอะดอว์น ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองเชียงใหม่ คุณจะได้สัมผัสกับบรรยาการแบบรีสอร์ทที่เงียบสงบ ห่างไกลจากความวุ่นวาย และปัจจัยความเครียดที่พบเจอในชีวิตประจำวัน ผู้เข้ารับการรักษาสามารถเข้าถึงเทคนิคจิตบำบัดล่าสุดจากตะวันตก การพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม การดูแลทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง และ การรักษาสุขภาพจิตโดยใช้นวัตกรรมการรักษาล่าสุด

เมื่อคุณอยู่ที่ เดอะดอว์น คุณจะมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด และ สามารถจัดการกับโรคอารมณ์สองขั้วในแนวทางที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้ พักผ่อน และผ่อนคลายไปในตัวอีกด้วย ติดต่อเราวันนี้ เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อวางแผนการรักษากับผู้เชี่ยวชาญของเรา

ประกาศ

ณ ปัจจุบัน ศูนย์ของเรา ได้ยุติการให้บริการบำบัดภาคภาษาไทย

เดอะดอว์นขอขอบคุณทุกความไว้วางใจมา ณ ที่นี้

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

โทร: 083 204 8384