ค้นพบหนทางออกจากวงวนแห่งการกลับไปเสพติดซ้ำจากบทความนี้

เลิกเสพติดอย่างไรให้หายขาด…ตัดวงจรอุบาทว์การเสพติดและไม่กลับไปเสพซ้ำ

ความซับซ้อนของการเสพติดทำให้การหาวิธีรักษาที่เหมาะสมเป็นเรื่องยาก และนำไปสู่การกลับไปเสพซ้ำครั้งแล้วครั้งเล่า แต่การใช้วิธีการบำบัดแบบองค์รวมที่เข้มข้นสามารถช่วยให้การฟื้นฟูตัวเองจากการเสพติดเป็นไปอย่างยั่งยืนได้

การบำบัดการเสพติด…ไม่มีอะไรง่าย และเมื่อคุณทุ่มเทให้กับการเรียกคืนสติตัวเอง เพื่อเริ่มสร้างชีวิตใหม่ที่ห่างไกลจากการพึ่งพิงสิ่งเสพติด การกลับไปเสพซ้ำก็เป็นเสมือนการพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ และยิ่งถ้าเป็นการกลับไปเสพซ้ำครั้งแล้วครั้งเล่า ก็จะยิ่งทำให้คุณตั้งคำถามว่า คุณจะสามารถเอาชนะการเสพติดได้จริงหรือ และสิ่งที่ตามมาคือความผิดหวังและความหงุดหงิดใจ ที่อาจทำให้คุณคิดว่า การเลิกเสพติดคงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคุณ

แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเลิกเสพติดเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เสมอ แต่มันอาจใช้เวลาในการหาเครื่องมือที่เหมาะสม ในการจัดการกับปัจจัยต่างๆ ที่เป็นต้นตอในการผลักดันให้เกิดการเสพติดของคุณ

ทำไมจึงเกิดการกลับไปเสพซ้ำครั้งแล้วครั้งเล่า

การกลับไปเสพซ้ำครั้งแล้วครั้งเล่าอาจทำให้คุณรู้สึกล้มเหลว แต่สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่าก็คือ การเสพติดไม่ใช่แค่การขาดความเข้มแข็งทางจิตใจ แต่เป็นเหมือนโรคเรื้อรังเหมือนโรคอื่นๆ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน หรือความดันสูง ซึ่งต้องค้นหาส่วนผสมของวิธีการรักษาที่เหมาะสม เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการจัดการกับมัน และกลับคืนสู่สุขภาพที่ดีดังเดิม

และการจัดการกับการเสพติด ไม่ใช่เพียงแค่การกำจัดสิ่งเสพติดที่กลืนกินเราเอาไว้ออกไปจากร่างกาย การหยุดเสพเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ช่วยจัดการกับปัจจัยด้านอื่นๆ อีกมากมายที่มีอิทธิพลต่อการเสพติด ไม่ว่าจะเป็นโรคร่วมทางจิตใจ เช่น โรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวล หรือประสบการณ์ในครอบครัวอันเจ็บปวด และการขาดกลไกที่ดีในการรับมือกับความเครียดและแรงกดดันจากชีวิตประจำวัน ซึ่งเมื่อปราศจากการแยกแยะและจัดการกับเรื่องพวกนี้แล้ว โอกาสที่จะกลับไปเสพซ้ำก็เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ เนื่องจากการเสพติดเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมอง การรักษาจึงต้องมีองค์ประกอบทางด้านจิตวิทยา เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนการทำงานของสมองที่เสียไปเหล่านี้ มิเช่นนั้นแล้วรูปแบบของความคิดและพฤติกรรมที่เคยเป็นมา ก็จะทำให้เรากลับสู่การเสพซ้ำได้อีก

ทางเลือกการบำบัดการเสพติดที่ทำให้ไม่กลับไปเสพซ้ำ

ในการเลิกสิ่งเสพติด บ่อยครั้งที่คนเรามักพยายามเอาชนะด้วยตัวเอง แต่บ่อยครั้งที่อาการของการถอนยา รุนแรงจนสามารถทำให้เลิกล้มความตั้งใจไปได้ง่ายๆ หลายคนจึงเลือกเข้ารับการบำบัดกับมืออาชีพด้านการเสพติด โดยการรักษาแบบคนไข้นอกมักเป็นตัวเลือกแรกที่หลายคนหันไปหา

สำหรับบางคน การรักษาแบบนี้อาจมีประสิทธิภาพ แต่หากคุณพบกับการกลับมาเสพซ้ำครั้งแล้วครั้งเล่า นี่ก็เป็นเครื่องบ่งชี้ชั้นดีว่า คุณต้องการแผนการบำบัดที่ครอบคลุมมากกว่านั้น

สำหรับผู้ที่ดิ้นรนกับการเสพติดมายาวนาน พบกับความล้มเหลวในการเลิกและการกลับไปเสพซ้ำครั้งแล้วครั้งเล่า การเข้ารับบำบัดการเสพติดแบบอยู่ประจำเป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพกว่า เพราะมีการบำบัดแบบเข้มข้นจากมืออาชีพ ที่มุ่งจัดการกับปัญหาทุกด้านของการเสพติด และสิ่งสำคัญก็คือการได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ห่างไกลจากแรงกระตุ้นที่ทำให้เกิดการเสพติดทั้งหลาย

ข้อดีของการบำบัดการเสพติดแบบอยู่ประจำในศูนย์บำบัดยาเสพติด

การรักษาการเสพติดแบบอยู่ประจำ มีทั้งการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บำบัดยาเสพติดเอกชน ซึ่งไม่ว่าคุณจะเลือกแบบใด ต่อไปนี้ก็คือข้อดีของการรักษาแบบอยู่ประจำที่จะช่วยคุณได้

1. มีการรักษาหลากหลายวิธีในที่เดียว

การบำบัดแบบอยู่ประจำจะทำให้คุณได้รับการรักษาโดยทีมที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในเรื่องการบำบัดภาวะเสพติดและโรคร่วม ซึ่งหลังจากประเมินความต้องการเฉพาะตัวของคุณแล้ว ก็จะสามารถออกแบบแผนรักษาเฉพาะบุคคล ที่อาจผสมผสานการวิธีการทางจิตบำบัดหลากหลายแบบ ซึ่งวิธีการเหล่านี้ก็อาจได้แก่

  • การบำบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioural Therapy: CBT) เป็นแนวทางการรักษาสุขภาพจิตที่ใช้บทสนทนา หรือการรับคำปรึกษาพูดคุยจากนักจิตบำบัดผู้เชี่ยวชาญ เป็นวิธีบำบัดที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสำหรับรักษาอาการหรือภาวะทางจิตหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล และการติดสารเสพติด
  • การบำบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivational Interviewing: MI) การบำบัดวิธีนี้มีพื้นฐานมาจากความเชื่อที่ว่า แรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะเกิดขึ้นในบรรยากาศของความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้ให้คำปรึกษากับผู้รับการบำบัด การบำบัดด้วยวิธีนี้เป็นการสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจจากภายใน และความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอ
  • จิตบำบัดรายบุคคล การพูดคุยกับนักจิตบำบัดประจำตัวแบบตัวต่อตัว เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงทางความคิดและพฤติกรรม พร้อมทั้งเสริมสร้างแรงจูงใจ ซึ่งเน้นการสำรวจความรู้สึกของผู้รับการบำบัด เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตัวเอง
  • จิตบำบัดแบบกลุ่ม ผู้เข้ารับการบำบัดจะได้ประโยชน์จากการรับฟังปัญหาของผู้อื่น แล้วสามารถสะท้อนถึงปัญหาของตัวเอง และค้นพบทางออกของปัญหาด้วยการสนับสนุนของเพื่อนร่วมกลุ่มบำบัด 
  • การให้คำปรึกษาครอบครัว หรือครอบครัวบำบัด เช่น แนวทางจิตบำบัดแบบซาเทียร์ในการให้คำปรึกษาครอบครัว เป็นการปรับปรุงการสื่อสารระหว่างสมาชิกครอบครัว เพื่อลดความขัดแย้ง และช่วยครอบครัวในการสนับสนุนผู้เข้ารับการบำบัดให้เลิกพฤติกรรมเสพติดได้อย่างยั่งยืน

2. มีกลุ่มคนที่ช่วยสนับสนุนและเป็นที่พึ่งพิงยามต้องการ

การเสพติดเป็นโรคที่ทำให้คุณแยกตัวออกจากจากคนที่รักและสนับสนุนคุณ ทำให้คุณอยู่ในโลกอันเปล่าเปลี่ยวเพียงลำพัง การหลุดออกจากชีวิตอันโดดเดี่ยวนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของการฟื้นฟูตัวเอง และการมีกลุ่มคนที่สนับสนุนและเข้าอกเข้าใจ ส่งผลกระทบในแง่บวกต่อความสามารถของคุณในการต่อสู้กับสิ่งต่างๆ ที่ผ่านเข้ามา รวมถึงการรู้สึกมีกำลังใจและแรงจูงใจที่จะเอาชนะการเสพติด

โปรแกรมรักษาแบบอยู่ประจำจะมีการบำบัดแบบกลุ่ม ซึ่งผู้รับการรักษาจำนวนมากต่างเห็นพ้องว่ามีคุณค่าอย่างมาก กับการได้แบ่งปันประสบการณ์และขอคำแนะนำจากกลุ่มคนที่ไม่เพียงแต่สนับสนุนการเลิกเสพติดของคุณ แต่ยังเป็นคนที่เข้าใจในสิ่งที่คุณต้องเจออย่างแท้จริงอีกด้วย

3. ได้เรียนรู้และฝึกฝนรูปแบบใหม่ของการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ

ความเชื่อมโยงระหว่างความเครียดและการเสพติดเป็นสิ่งที่รู้จักกันดี และความเครียดก็มีบทบาทสำคัญในการกลับมาเสพซ้ำเช่นกัน การรักษาแบบอยู่ประจำจะรวมวิธีการต่างๆ ในการจัดการและรับมือกับความเครียด รวมถึงกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพหลากหลายประเภท อย่างเช่นโยคะ การทำสมาธิ การออกกำลังกาย ศิลปะ และการจดบันทึกประจำวัน ทำให้คุณได้มีเวลาในการปลูกฝังกิจวัตรดีๆ เหล่านี้เข้าไปในชีวิตประจำวัน เพื่อที่คุณจะได้ออกจากสถานบำบัดไปด้วยนิสัยที่ดีต่อสุขภาพซึ่งสร้างขึ้นมาใหม่

4. มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและปลอดจากสิ่งเร้า

การเอาชนะการเสพติดเป็นสิ่งที่ยากอยู่แล้ว และยิ่งเมื่อมีความยั่วยวนใจและแรงกระตุ้นมาทำให้คอยแวกแวก ก็ยิ่งยากมากขึ้น ขณะที่การบำบัดแบบอยู่ประจำทำให้คุณมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและห่างไกลจากสิ่งเร้าทั้งหลาย เพื่อให้คุณสามารถใส่ใจกับการฟื้นฟูตัวเองได้อย่างเต็มที่ ท่ามกลางการดูแลทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสำคัญเป็นพิเศษหากคุณอยู่ในช่วงของการถอนยา

5. ได้วางแผนการป้องกันการกลับไปเสพติดซ้ำและการดูแลหลังการรักษาที่ชัดเจนและเหมาะกับตัวคุณเอง

ในระหว่างการรักษา คุณจะได้ร่วมกิจกรรมบำบัดที่หลากหลายเพื่อเรียนรู้ทักษะการสังเกตสัญญาณเตือนล่วงหน้าของการกลับไปเสพซ้ำ และวิธีในการรับมือกับปัญหาเหล่านั้น ก่อนออกจากศูนย์บำบัดยาเสพติด คุณกับนักจิตบำบัดประจำตัวจะร่วมกันทำแผนป้องกันการกลับไปเสพติดซ้ำ ซึ่งเป็นการจัดตารางกิจกรรมที่คุณจะทำในแต่ละวัน เพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงทั้งกายใจ และทำให้ผลดีของการรักษาคงอยู่อย่างยั่งยืน

และเมื่อคุณกลับไปอยู่ที่บ้านแล้ว นักจิตบำบัดประจำตัวคุณจะติดต่อคุณผ่านทางโทรศัพท์เพื่อติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเดือนแรกหลังการบำบัด ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้สำเร็จการบำบัดเปราะบางต่อปัจจัยกระตุ้นในสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ซึ่งนี่หมายความว่าเมื่อคุณออกจากสถานบำบัดแล้ว คุณจะไม่ได้อยู่ลำพังตัวคนเดียวแบบทันทีทันใด คุณจะกลับไปพร้อมแผนการที่ชัดเจนในการจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ และชุมชนเดอะดอว์นที่คุณสามารถเอื้อมมือมาหาได้เสมอ

ศูนย์บำบัดยาเสพติดเดอะดอว์น ช่วยคุณออกจากวังวนการเสพติดซ้ำ

ที่ศูนย์บำบัดยาเสพติด เอกชน เดอะดอว์นเชียงใหม่ช่วยให้คุณสามารถก้าวออกจากการเสพติดซ้ำสู่การกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อีกครั้ง

ศูนย์บำบัดยาเสพติดเอกชนเดอะดอว์น เชียงใหม่ เข้าใจดีถึงความซับซ้อนของการเสพติด ที่อาจทำให้คุณกลับไปเสพติดซ้ำ ทำให้ยากต่อการบำบัดรักษา หลักสูตรการบำบัดของเราจึงผสมผสานข้อดีทุกอย่างของการบำบัดรักษาแบบอยู่ประจำที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดไว้ในที่เดียว เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่ต้นตอของการเสพติด เรามีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง ที่จะช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูของคุณในระยะยาว ท่ามกลางสถานที่อันสงบงาม ห่างไกลจากความเครียดและสิ่งกระตุ้นต่างๆ ให้คุณได้เยี่ยวยาอย่างแท้จริง

ติดต่อแผนกแรกรับของเราวันนี้ เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนสู่การเข้ารับการบำบัดที่ศูนย์บำบัดของเราเพื่อจะช่วยให้คุณหันหลังจากเส้นทางของการกลับไปเสพซ้ำได้อย่างยั่งยืน

ประกาศ

ณ ปัจจุบัน ศูนย์ของเรา ได้ยุติการให้บริการบำบัดภาคภาษาไทย

เดอะดอว์นขอขอบคุณทุกความไว้วางใจมา ณ ที่นี้

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

โทร: 083 204 8384