ลองทำแบบทดสอบเพื่อดูว่าคุณมี 11 พฤติกรรมที่เข้าข่ายว่าติดเหล้า

11 พฤติกรรมที่เข้าข่ายว่าติดเหล้า ลองทดสอบตัวคุณเองดู

ในประเทศไทยผู้คนนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันอย่างแพร่หลาย จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม อาการเสพติดสุราอาจจะระบุได้ยาก การสังเกตตัวเองหรือพฤติกรรมของคนที่เรารักจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อรับรู้ถึงสัญญาณเตือน และเข้ารับการบำบัดรักษาอาการเสพติดสุราได้ทันท่วงที

หากคุณชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นชีวิตจิตใจ ดื่มเป็นประจำพร้อมมื้ออาหาร ดื่มทุกงานเลี้ยงและเทศกาล ดื่มทุกสุดสัปดาห์ คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ใช่อาการเสพติดสุรา

แบบทดสอบดังต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสังเกตและประเมินพฤติกรรมของตัวเองว่าเข้าข่ายผู้ที่มีอาการเสพติดสุรา

1. คุณดื่มเพื่อให้มีความสุขใช่หรือไม่?

ถึงแม้ว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยสร้างบรรยากาศที่สนุกสนาน และทำให้ผู้ดื่มอารมณ์ดีก็ตาม แต่ผู้เสพติดสุรามักต้องการดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากๆ จนเกินขีดจำกัดของตนเอง โดยเชื่อว่าการดื่มจะช่วยลดความเครียด หรือทำให้ลืมความเศร้า

2. คุณดื่มเพื่อให้เมาใช่หรือไม่?

ข้อแตกต่างระหว่างผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมมื้ออาหารกับผู้เสพติดสุรา คือการที่ผู้เสพติดสุรามักจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้ตัวเองเมา และมักจะรู้สึกว่าดื่มเท่าไหร่ก็ไม่พอ ทำให้เมื่อเริ่มต้นดื่มแล้ว จะไม่สามารถหยุดดื่มได้ง่ายๆ 

3. คุณรู้สึกว่าการดื่มเพื่ออุ่นเครื่องไม่ได้ผลใช่หรือไม่?

หลายคนที่ต้องการประหยัดมักจะดื่มอุ่นเครื่องก่อนออกไปเที่ยวกลางคืน เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผับบาร์จะมีราคาค่อนข้างสูง ทำให้ไม่สามารถดื่มได้อย่างเต็มที่ แต่สำหรับผู้เสพติดแอลกอฮอล์แล้ว การดื่มเพื่ออุ่นเครื่องไม่ได้ทำให้ความต้องการดื่มลดลง อีกทั้งยังสามารถดื่มหนักได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะเริ่มมีอาการมึนเมาแล้วก็ตาม

4. เมื่อดื่มแอลกอฮอล์ คุณมักจะทำอะไรโดยขาดสติใช่หรือไม่? 

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้เราขาดสติ กล้าทำสิ่งต่างๆ โดยไม่ยั้งคิด และมีความสามารถในการตัดสินใจลดลง ผู้เสพติดสุราจึงมักแสดงพฤติกรรมที่รุนแรงหรือไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่อตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ การดื่มอย่างหนักจะทำให้ผู้เสพติดมีความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจวาย และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีกด้วย

5. คุณมักจะเมาจนไม่สามารถจำเรื่องที่เกิดขึ้นใช่หรือไม่?

ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนไม่สามารถทรงตัวได้ มีอาการอาเจียน และมึนเมาจนไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ จะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอันตราย หากเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยๆ แสดงว่าคุณมีอาการเสพติดสุรา

6. คุณมักจะซ่อนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่หรือไม่?

เมื่ออยู่ที่บ้านหรือที่ทำงาน ผู้ที่มีอาการเสพติดสุรามักจะซ่อนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้ไม่ให้ใครเห็น ไม่ว่าจะเป็นลิ้นชักโต๊ะทำงาน ตู้เก็บของในครัว หรือตู้เสื้อผ้า เพื่อที่จะสามารถหยิบมาดื่มได้ง่ายๆ และเมื่ออยู่ในงานเลี้ยงสังสรรค์ ผู้ที่มีอาการติดสุรามักจะซ่อนเครื่องดื่มไว้ในที่ต่างๆ เนื่องจากกลัวว่าจะมีคนขโมยเครื่องดื่มของตนเองไป

7. คุณมักจะดื่มสุราในสถานที่ที่ไม่ควรดื่มใช่หรือไม่?

ผู้เสพติดสุรามักจะไม่เลือกสถานที่ในการดื่ม ถึงแม้สถานที่นั้นๆ จะไม่เหมาะกับการดื่มก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารประจำทาง สวนสาธารณะ ข้างถนน ที่ทำงาน หรือการดื่มระหว่างวัน หากคุณมีพฤติกรรมเหล่านี้บ่อยๆ แสดงว่าคุณมีความเสี่ยงต่อการติดสุรา

8. คุณรู้สึกว่าการดื่มเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตใช่หรือไม่?

ผู้เสพติดสุราจะรู้สึกว่าการดื่มเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต และเลือกที่จะใช้เงินส่วนใหญ่ไปกับการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มากกว่าการซื้อสิ่งของจำเป็นและการใช้จ่ายอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ผู้เสพติดมักจะเลือกดื่มเพียงลำพังคนเดียวแทนที่จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและพบปะเพื่อนฝูง จนส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับครอบครัวและคนใกล้ชิดตามมา

9. คุณโกหกบ่อยใช่หรือไม่?

ผู้เสพติดแอลกอฮอล์มักจะปิดบังความจริงและโกหกคนรอบข้าง เนื่องจากไม่อยากให้ผู้อื่นรับรู้ว่าตัวเองมีอาการเสพติด ผู้เสพติดอาจโกหกคนรักว่าเลิกงานดึกเพื่อที่จะได้ใช้เวลาไปดื่ม หรือโกหกเจ้านายว่าไม่สบายเพราะมีอาการเมาค้างจากการดื่มอย่างหนัก หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่ค่อยมีกลิ่นอย่างวอดก้าเพื่อไม่ให้คนอื่นจับได้

นอกจากการโกหกคนรอบข้างแล้ว ผู้เสพติดสุรายังโกหกตัวเอง ด้วยการปฏิเสธและไม่ยอมรับว่าตัวเองมีอาการเสพติด รวมถึงไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากคนในครอบครัว โดยการยอมรับตัวเองจะเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุด และถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้ผู้เสพติดได้รับการบำบัดรักษาได้อย่างทันท่วงที

10. คุณเริ่มละเลยหน้าที่ของตัวเองใช่หรือไม่?

ผู้เสพติดสุรามักจะละเลยภาระหน้าที่ที่ต้องทำเป็นประจำ เช่น ลืมซื้อของ ลืมไปรับลูกที่โรงเรียน ลืมจ่ายค่าบัตรเครดิต หากอาการเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง อาจส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานและความสัมพันธ์ในครอบครัวได้

11. เมื่อหยุดดื่ม คุณจะมีอาการถอนพิษสุราที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตใช่หรือไม่?

อาการถอนพิษสุรา จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เสพติดหยุดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างฉับพลัน โดยผู้ป่วยมักแสดงอาการปวดหัว คลื่นไส้อาเจียน ใจสั่น มือสั่น เครียด ความดันโลหิตสูง และอาจมีอาการรุนแรง เช่น เห็นภาพหลอน หรือเกิดอาการชัก หากผู้ป่วยมีอาการเหล่านี้ติดต่อกันหลายชั่วโมง ควรรีบพบแพทย์ทันที เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นถึงชีวิต นอกจากนี้ผู้เสพติดสุราควรเข้ารับการบำบัดรักษาภาวะติดสุรากับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

เลือกศูนย์บำบัดเหล้าที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ศูนย์บำบัดเหล้า เดอะดอว์น เชียงใหม่ ช่วยให้คุณก้าวพ้นการเสพติดสุราอย่างยั่งยืน

หลักสูตรเลิกเหล้าของเดอะดอว์น เชียงใหม่ เป็นหลักสูตรที่มีการผสมผสานศาสตร์การรักษาแบบองค์รวม โดยเริ่มจากการประเมินอาการ หากต้องมีการถอนพิษสุรา ซึ่งสามารถทำภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง และการใช้จิตบำบัดโดยนักจิตวิทยาคลีนิคในการรักษาต้นตอของปัญหา ร่วมกับการออกกำลังกาย และการทำสมาธิ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการเลิกเหล้า ศูนย์บำบัดสุราและยาเสพติด เอกชน เดอะดอว์น เชียงใหม่ ตั้งอยู่นอกตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ติดริมแม่น้ำปิง ช่วยให้ผู้เข้าบำบัดรักษาอยู่ห่างไกลปัจจัยกระตุ้นเดิมๆที่ทำให้เกิดการอยากดื่ม และมีสมาธิในการเลิกเหล้า 

หากคุณสนใจในการเข้ารับการบำบัดที่ศูนย์บำบัด เดอะดอว์น เชียงใหม่ ติดต่อแผนกแรกรับของเราวันนี้ เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนสู่การเข้ารับการบำบัดที่ศูนย์ของเรา

ประกาศ

ณ ปัจจุบัน ศูนย์ของเรา ได้ยุติการให้บริการบำบัดภาคภาษาไทย

เดอะดอว์นขอขอบคุณทุกความไว้วางใจมา ณ ที่นี้

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

โทร: 083 204 8384