ลองทำแบบทดสอบที่จะบอกได้ว่าคุณกำลังให้ท้ายการเสพติดอยู่หรือเปล่า

แบบทดสอบที่จะบอกได้ว่า…คุณอาจกำลังให้ท้ายการเสพติดกับคนที่คุณรักโดยไม่รู้ตัวอยู่หรือเปล่า

หากคุณกำลังพยายามช่วยใครสักคนที่กำลังมีปัญหาการเสพติด คุณต้องดูให้แน่ใจว่าความรักและการสนับสนุนของคุณนั้นไม่ใช่การให้ท้าย เนื่องจากการกระทำเช่นนี้สามารถทำให้การเสพติดยืดเยื้อยาวนาน และเพิ่มความเสี่ยงที่มาจากการเสพติดให้มากยิ่งขึ้นด้วย

คุณกำลังให้ท้ายการเสพติดอยู่หรือเปล่า

การช่วยเหลือของคุณ กำลังก้าวข้ามไปสู่การเอื้ออำนวยการเสพติดอยู่หรือเปล่า โปรดตอบคำถามเหล่านี้ตามความสัตย์จริง

1 / 7

Enabling-quiz 1

2 / 7

Enabling-quiz 2

3 / 7

Enabling-quiz 3

4 / 7

Enabling-quiz 4

5 / 7

Enabling-quiz 5

6 / 7

Enabling-quiz 6

7 / 7

Enabling-quiz 7

Your score is

การได้เห็นบุคคลอันเป็นที่รักต่อสู้กับการเสพติดเป็นประสบการณ์อันยากยิ่ง และการให้ความเห็นอกเห็นใจและการสนับสนุนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นฟูและก้าวสู่เส้นทางการเลิกสิ่งเสพติดของพวกเขา แต่หากคำพูดหรือการกระทำของคุณทำให้คนๆ นั้นยังคงเสพติดต่อไป ด้วยการปกป้องพวกเขาไม่ให้เจอกับผลเสียที่ตามมาจากการเสพติด นี่เรียกได้ว่าเป็นการให้ท้าย 

ผู้ที่ให้ท้ายการเสพติดจะเป็นเสมือนกันชนจากผลกระทบอย่างเต็มที่ของการเสพติด จึงลดแรงผลักดันแก่ผู้ที่พึ่งพาสารเสพติดหรือพฤติกรรมเสพติด ไม่ให้ไปหาความช่วยเหลือที่เหมาะสม ผู้ที่ให้ท้ายยังจำเป็นต้องเข้าใจด้วยว่า การเสพติดเป็นความเจ็บป่วยทางสมอง และไม่ใช่ความอ่อนแอ หนทางเดียวที่จะเอาชนะการเสพติดได้ก็คือการเข้ารับรักษาจากมืออาชีพ เช่นเดียวกับที่เราต้องไปหาหมอเมื่อมีอาการเจ็บป่วยร้ายแรงอื่นๆ

ผลจากการให้ท้ายการเสพติด..ไม่มีจุดจบอันแสนสุข

โดยแท้จริงแล้ว การให้ท้ายเป็นการยืดเวลาการเสพติดให้นานขึ้นไปอีก และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลกระทบที่ร้ายแรงต่อผู้ที่พึ่งพาการเสพติดทุกอย่าง ซึ่งได้แก่ 

ผลข้างเคียงต่อสุขภาพ

การเสพติดทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการใช้สารเสพติด (อย่างเช่น ผู้ที่พึ่งพายาเสพติด หรือแอลกอฮอล์) หรือพฤติกรรมเสพติด (อย่างเช่น การติดการพนัน หรือติดเซ็กส์) มักเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสุขภาพทั้งกายและจิตใจในระยะยาว

ความเสียหายต่ออาชีพการงานและสัมพันธภาพ

ผู้ที่มีปัญหาเสพติดจะหมกมุ่นและพัวพันกับการเสพติดมากขึ้นเรื่อยๆ จนบ่อยครั้งตัดขาดจากความสัมพันธ์ส่วนตัวและภาระหน้าที่การงาน ซึ่งสามารถส่งผลให้ตกงาน ห่างเหินจากเพื่อนๆ และครอบครัว อีกทั้งเพิ่มความรู้สึกโดดเดี่ยว ซึ่งผู้มีปัญหาการเสพติดมักรู้สึกเช่นนั้นอยู่แล้ว

พฤติกรรมเสี่ยงหรือเป็นอันตราย

การพึ่งพิงสิ่งเสพติดสามารถพัฒนาไปจนถึงจุดที่คนเรายินดีที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อตนเองหรือคนอื่น เพื่อที่จะได้เสพติดต่อไปเรื่อยๆ ในบางกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพึ่งพิงสารเสพติด การเสพติดสามารถทำให้ขาดความยับยั้งชั่งใจและการตัดสินใจที่ดีพอ ซึ่งสามารถส่งผลให้เกิดผลกระทบ ที่ทำให้ทั้งชีวิตของผู้เสพติดและผู้คนที่อยู่รอบตัวต้องเปลี่ยนแปลงไป

ความช่วยเหลือที่แท้จริงคือการสนับสนุนโดยไม่ให้ท้าย

การสนับสนุนโดยปราศจากการให้ท้าย หมายความว่าคุณต้องถอยออกมา และให้คนๆ นั้นได้พบกับผลกระทบที่ตามมาจากการเสพติดของตัวเอง ที่จะทำให้เห็นถึงด้านลบของการเสพติดชัดเจนมากขึ้น และเพิ่มแรงจูงใจที่จะแสวงหาการรักษา

ถึงแม้การหยุดให้ท้ายจะเป็นสิ่งจำเป็นต่อการช่วยผู้เสพติดได้เห็นผลกระทบที่แท้จริงและตัดสินใจเข้ารับการรักษาภาวะเสพติดของตนเอง แต่นี่ก็เป็นขั้นตอนที่ยากยิ่งสำหรับเพื่อนๆ หรือครอบครัว จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้การช่วยเหลือจากมืออาชีพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวด การเสพติดเป็นโรคเรื้อรังที่มีผลยาวนานตลอดชีวิต ซึ่งผู้เสพติดต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตร่วมกับการเรียนรู้และจัดการกับสิ่งกระตุ้นที่จะกลับไปเสพอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับโรคเบาหวาน หรือโรคความดันโลหิตสูง ที่จะต้องอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญจากมืออาชีพและการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพให้ดีขึ้นไปตลอดชีวิต

การสนับสนุนอันแข็งแกร่งและการดูแลด้วยความเข้าอกเข้าใจที่เดอะดอว์น

การให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัดความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่มที่เดอะดอว์น

ที่ศูนย์บำบัดยาเสพติด เอกชน เดอะดอว์น เชียงใหม่ ทีมผู้เชี่ยวชาญที่เปี่ยมด้วยความเข้าอกเข้าใจ รู้ดีว่าการเสพติดสามารถส่งผลต่อคนๆ หนึ่งในแบบที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น การบำบัดรักษาของเราจึงใช้เทคนิคจิตบำบัดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาทั้งการเสพติดและปัญหาที่ซ่อนอยู่เบื้องลึกซึ่งเป็นต้นตอของการเสพติด

เรายังตระหนักดีถึงความสำคัญในการให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาให้แก่ครอบครัวในเรื่องภาวะเสพติดในขณะที่บุคคลอันเป็นที่รักอยู่ในระหว่างการบำบัดรักษา ผู้เชี่ยวชาญของเราจะร่วมมือกับคุณเพื่อจัดการกับผลกระทบของการเสพติดที่มีต่อครอบครัวของคุณ และให้คำแนะนำแก่คุณในเรื่องวิธีการสนับสนุนผุู้เสพติดที่ดีที่สุด และช่วยให้สมาชิกครอบครัวที่เคยเสพติดสามารถรักษาสุขภาพที่ดีของตัวเองเอาไว้ได้ เมื่อออกจากสถานบำบัดแล้ว

หากคุณสนใจพาคนที่คุณรักเข้ารับการบำบัดยาเสพติดแบบอยู่ประจำ โปรดติดต่อแผนกแรกรับของเราวันนี้ เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้ารับการรักษา และวิธีการที่เราจะสามารถสนับสนุนคุณและครอบครัวสู่เส้นทางของการฟื้นฟูสุขภาพจากการเสพติดได้อย่างไร

ประกาศ

ณ ปัจจุบัน ศูนย์ของเรา ได้ยุติการให้บริการบำบัดภาคภาษาไทย

เดอะดอว์นขอขอบคุณทุกความไว้วางใจมา ณ ที่นี้

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

โทร: 083 204 8384