ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ 10 ประเภทพฤติกรรมเสพติดเซ็กซ์ ศูนย์บำบัดเซ็กซ์

10 ประเภทของพฤติกรรม “เสพติดเซ็กซ์” ที่คุณควรรู้จัก

คำจำกัดความของคำว่า “เสพติดเซ็กซ์” ไม่ได้เรียบง่ายหรือตรงไปตรงมาอย่างที่คุณคิด เพราะไม่ใช่แค่เพียงการหมกมุ่นกับการมีเซ็กซ์ แต่ยังมีพฤติกรรมที่ล่อแหลมอีกหลายอย่างที่เข้าข่ายการเสพติดเซ็กซ์ มาทำความรู้จักกับลักษณะของพฤติกรรมที่เป็นอาการของความผิดปกติประเภทนี้

10 ประเภทของพฤติกรรม "เสพติดเซ็กซ์" ที่คุณควรรู้จัก (อินโฟกราฟฟิก)
10 ประเภทของพฤติกรรม "เสพติดเซ็กซ์" ที่คุณควรรู้จัก (อินโฟกราฟฟิก)

การเสพติดเซ็กซ์…ความเป็นจริงที่ไม่อาจมองข้าม

เมื่อก่อนการเสพติดเซ็กซ์ถูกมองว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของตราบาปหรือความอัปยศทางใจ หากในปัจจุบันได้มีการตระหนักเพิ่มมากขึ้นถึงปัญหาของการเสพติดเซ็กซ์ว่า เป็นอาการที่ต้องได้รับการรักษา โดยงานวิจัยเผยว่า การเสพติดเซ็กซ์มีผลกระทบต่อผู้คนในทุกเพศมากกว่า 12 ล้านคนในสหรัฐฯ และการเสพติดเซ็กซ์สามารถแสดงออกมาในหลากหลายรูปแบบด้วยกั

การเสพติดเซ็กซ์คืออะไร

การเสพติดเซ็กซ์เกิดขึ้นเมื่อคนผู้นั้นมีพฤติกรรมทางเพศบางอย่างที่ไม่อาจหักห้ามตัวเองได้ มีความหมกมุ่น มีลักษณะที่ไม่สามารถควบคุมได้ และจะยังคงประพฤติเช่นนั้นต่อไปแม้จะเกิดผลที่เลวร้ายตามมาก็ตาม งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าการเสพติดเซ็กซ์โดยทั่วไปแล้ว เป็นสิ่งที่ถูกใช้เพื่อเป็นกลไกในการรับมือต่อบาดแผลทางใจหรือความเครียดอย่างรุนแรง แต่ก็อาจเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นร่วมกับปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ หรือเชื่อมโยงกับความผิดปกติทางระบบประสาทก็เป็นได้ โดยการเสพติดเซ็กซ์สามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะของพฤติกรรมได้ดังนี้

 • ฝันเฟื่องเรื่องเซ็กซ์ เซ็กซ์จะไม่มีความสุขถ้าปราศจากความฝันเฟื่อง หรือจินตนาการในเรื่องเซ็กซ์
 • การยั่วยุทางเพศ เซ็กซ์เป็นเรื่องของความสำเร็จจากการยั่วยวน และความสนใจในเรื่องนี้ก็จะหมดไปอย่างรวดเร็วหลังจากมีเซ็กซ์
 • ถ้ำมอง ความสุขทางเพศขึ้นอยู่กับการกระตุ้นทางสายตา
 • ชอบโชว์ เซ็กซ์คือการเรียกร้องความสนใจ และการได้เห็นปฏิกิริยาจากผู้อื่น
 • การจ่ายเงินเพื่อเซ็กซ์ ความสุขทางเพศเกิดจากการซื้อบริการที่เกี่ยวกับเรื่องทางเพศ
 • เซ็กซ์เพื่อการแลกเปลี่ยน เซ็กซ์คือการแลกเปลี่ยน เพื่อความรู้สึกที่เหนือกว่าหรือการเป็นผู้ควบคุมผู้อื่น
 • การคุกคามทางเพศ ความสุขทางเพศเกิดจากการได้คุกคามพื้นที่ส่วนตัวของผู้อื่น โดยที่ผู้นั้นไม่รู้
 • เซ็กซ์กับคนแปลกหน้า ความสุขทางเพศเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้า
 • เซ็กซ์ที่เจ็บปวด ความสุขทางเพศเกิดขึ้นจากการถูกลงโทษ หรือความเจ็บปวดทางร่างกาย
 • การล่วงละเมิดทางเพศ เซ็กซ์เป็นเรื่องของการมีอำนาจ และการกดขี่ผู้ที่อ่อนแอกว่า

ระดับของการเสพติดเซ็กซ์

การเสพติดเซ็กซ์ประเภทต่างๆ เหล่านี้ยังแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ วัดจากระดับของ “ความยินยอม” ของพฤติกรรมทางเพศนั้นๆ โดย

 • ระดับแรกเป็นกิจกรรมแบบย้ำคิดย้ำทำอย่างเช่น การช่วยตัวเอง การดูหนังโป๊ หรือการมีส่วนร่วมในเพศสัมพันธ์แบบสมัครใจ
 • ระดับที่สอง เป็นพฤติกรรมที่ไม่สมยอมแต่เมื่อพิจารณาแล้วเป็นการคุกคามหรือล่วงละเมิดที่รุนแรงน้อยกว่า อย่างเช่น การถ้ำมองหรือการอวดอวัยวะเพศ 
 • ระดับที่สาม เป็นพฤติกรรมที่เป็นอันตรายและข่มเหงผู้อื่น ทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ

ฉันกำลังเสพติดเซ็กซ์อยู่หรือเปล่า

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มีปัญหาการเสพติดเซ็กซ์มักจะรายงานถึงความรู้สึกเหมือนติดกับดัก จมอยู่ในวงจรที่ไม่รู้จบของการมีความใคร่อย่างไม่รู้จักอิ่ม ซึ่งส่วนใหญ่เพื่อทำให้ตัวเองผ่อนคลายจากความรู้สึกในแง่ลบ แต่ก็จะตามมาด้วยความรู้สึกละอาย ความวิตกกังวล และความนับถือตัวเองต่ำ โดยสัญญาณโรคเสพติดเซ็กซ์ที่พบบ่อยได้แก่

 • ความต้องการทางเพศครอบงำและมีอำนาจเหนือสิ่งอื่นในชีวิต
 • สำเร็จความใคร่ด้วยตนเองจนเป็นนิสัย
 • มีเซ็กซ์กับคู่นอนจำนวนมาก รวมถึงนอกใจคู่สมรสเป็นประจำ
 • มีกิจกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม หรือมีความเสี่ยง
 • ดูหนังโป๊ มีเซ็กซ์ทางโทรศัพท์ หรือเสพเรื่องเซ็กซ์ทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจำ

การเสพติดเซ็กซ์ก็คล้ายกับการเสพติดอื่นๆ นั่นก็คือทำให้ผู้ที่มีปัญหานี้มีความเสี่ยงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพและสัมพันธภาพกับผู้อื่นในระยะยาว ซึ่งหากคุณคิดว่าคุณอาจมีปัญหาการเสพติดเซ็กซ์ การพูดคุยกับนักบำบัดมืออาชีพเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดการให้ชีวิตตัวเองกลับสู่ภาวะปกติสุขได้อีกครั้ง

คืนความสุขสู่ความสัมพันธ์ที่เดอะดอว์น เชียงใหม่

ศูนย์บำบัดยาเสพติดเอกชน เดอะดอว์น เชียงใหม่ บำบัดเซ็กซ์และพฤติกรรมเสพติด ทุกประเภท และยาเสพติด

หากปัญหาการเสพติดเซ็กซ์ ทำให้คุณไม่อาจมีความสัมพันธ์ที่มีความสุขและมั่นคงกับผู้อื่นได้ ศูนย์บำบัดยาเสพติด เอกชน เดอะดอว์น เชียงใหม่ มีโปรแกรมการบำบัดเซ็กซ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาสามารถฟื้นฟูตัวเองจากการเสพติดได้ในระยะยาว ด้วยการพัฒนากลไกในการรับมือที่เหมาะสมและสร้างกิจวัตรที่ดีต่อสุขภาพ

โดยทีมงานของเราซึ่งประกอบด้วยที่ปรึกษาและนักจิตวิทยามืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีและมีประสบการณ์สูง จะช่วยคุณในการเจาะลึกลงไปยังรากเหง้าที่แท้จริงของปัญหา และค้นหาวิธีการที่เหมาะสมและได้ผลอย่างแท้จริงในการบำบัดรักษา

โทรหาเราได้เลย เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับการบำบัดเซ็กซ์ แบบอยู่ประจำ ให้เราช่วยเหลือคุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับผู้อื่นและตัวเองได้อีกครั้งหนึ่ง

ประกาศ

ณ ปัจจุบัน ศูนย์ของเรา ได้ยุติการให้บริการบำบัดภาคภาษาไทย

เดอะดอว์นขอขอบคุณทุกความไว้วางใจมา ณ ที่นี้

ให้เราช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางสู่สุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันนี้

โทร: 083 204 8384