คนที่ประสบความสำเร็จอาจประสบกับอาการโรควิตกกังวลแบบศักยภาพสูงแบบไม่รู้ตัว

ความวิตกกังวลที่ซ่อนเร้นภายในจิตใจของคนที่ประสบความสำเร็จ

ความวิตกกังวลที่ซ่อนเร้นภายในจิตใจของคนที่ประสบความสำเร็จ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ภายนอกแล้ว ดูเหมือนว่าจะจัดการกับชีวิต และ สถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี แต่ภายในจิตใจกลับรู้สึกวิตกกังวล เป็นอย่างมาก คุณอาจเป็นคนที่วิตกกังวลแบบมีศักยภาพสูง (High functioning anxiety) ภาวะนี้มักเกิดกับบุคคลที่ชื่นชอบความสมบูรณ์แบบ (Perfectionist) พวกเขามักจะรู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างมาก หากสิ่งที่ทำไม่เป็นไปตามแผนการที่ได้วางไว้ หรือ กับคนที่ประสบความสำเร็จมากๆ แต่ภายในจิตใจของพวกเขากลับไม่รู้สึกถึงความพึงพอใจกับความสำเร็จนั้นเลย หรือ คนที่ชอบจดรายการที่ต้องทำ ขีดฆ่าเมื่อทำกิจกรรมนั้นๆ สำเร็จ แต่อย่างไรก็ตาม ก็เพิ่มรายการที่ต้องทำเรื่อยๆ โดยไม่มีที่สิ้นสุด ส่งผลให้เกิดความเครียด และวิตกกังวล เนื่องจากไม่สามารถทำสิ่งต่างๆ ให้แล้วเสร็จได้ทั้งหมดเสียที แม้ว่าภาวะวิตกกังวลแบบมีศักยภาพสูง อาจไม่ถูกวินิฉัยอย่างเป็นทางการว่าเป็นโรคทางจิตเวช แต่ผู้ที่มีภาวะนี้ ก็ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจิต พวกเขามีความกังวลภายในจิตใจตลอดเวลา แม้ว่า ภายนอกจะดูเหมือนว่าสามารถจัดการกับเรื่องต่างๆ ได้ดี มีความเป็นมืออาชีพ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลอื่น ก็ตาม Jonathan Sikorki ผู้อำนวยการของ Wellness Education และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านจิตเวชที่ University of Nebraska Medical Center ใน Omaha …

ความวิตกกังวลที่ซ่อนเร้นภายในจิตใจของคนที่ประสบความสำเร็จ Read More »