เรียนรู้ 5 ขั้นตอนในช่วยเหลือเพื่อให้คนที่คุณรักเข้ารับการบำบัดยาเสพติด

5 ขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือคนที่คุณรักให้เข้ารับการบำบัด

5 ขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือคนที่คุณรักให้เข้ารับการบำบัด หลายๆ คน คงอาจเคยเห็นฉากของการไกล่เกลี่ยระหว่างคนในครอบครัวที่มีผู้เสพติดให้เข้ารับการบำบัดจากภาพยนตร์ต่างประเทศมาบ้างแล้ว ซึ่งการแทรกแซงหรือไกล่เกลี่ยในภาษาอังกฤษ คือคำว่า “Intervention” กระบวนการแทรกแซงก็คือ การที่คนในครอบครัว เพื่อนสนิทของผู้เสพติด หรือผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต รวมตัวกันเพื่อเข้าพูดคุยอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมากับผู้เสพติด หรือผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต เพื่อโน้มน้าวให้พวกเขาเข้ารับการบำบัดรักษาในสถานบำบัด ซึ่งการแทรกแซงที่ประสบผลสำเร็จโดยส่วนมากจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ช่วยไกล่เกลี่ยพูดคุย เป้าหมายหลักของการแทรกแซงคือ การทำให้ผู้เสพติดยอมเข้ารับการบำบัดในสถานบำบัด และอีกหนึ่งปัจจัยเชิงบวกของการทำ การแทรกแซงหรือไกล่เกลี่ยให้กับครอบครัวนั้นคือ ช่วยให้สุขภาพจิตของคนในครอบครัวดีขึ้นและพร้อมที่จะเปิดรับด้วยความสัตย์และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงปัญหาภาวะเสพติดของคนที่เรารัก การแทรกแซงนั้นทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่จะต้องรับฟังปัญหาเหล่านี้ก่อนการเข้าไกล่เกลี่ย การแทรกแซงที่จะประสบความสำเร็จได้ จำเป็นอย่างมากที่จะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือ พวกเขารู้ดีว่าจะต้องทำอย่างไร และจะคอยแนะนำขั้นตอน กระบวนการ สิ่งที่ควรทำ และ ไม่ควรทำ ร่วมวางแผนการแทรกแซง ไปจนถึงการซักซ้อมก่อนเข้าทำการแทรกแซงกับคนในครอบครัวและผู้เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญด้านการแทรกแซงจะให้ข้อมูลเพื่อให้คนในครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจว่า การเข้าพูดคุยในครั้งนี้ พวกเขาจะต้องเปิดใจ แสดงความรัก ความจริงใจ ความเข้าใจ และพร้อมที่จะสนับสนุนผู้เสพติดในการเลิกสิ่งเสพติด มากกว่าการพูดคุยในเชิงตำหนิ หรือแสดงความโกรธต่อพฤติกรรมของผู้เสพติด ผู้เชี่ยวชาญด้านการแทรกแซงจะแนะนำวิธีในการพูดคุยกับผู้เสพติด ในเชิงสร้างความเข้าใจเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากการเสพติด และให้ข้อมูลในการเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้อง เนื่องจาก การพูดคุยกับผู้เสพติดเกี่ยวกับอาการเสพติดเป็นสิ่งที่เปราะบาง หากทำด้วยแนวทางที่ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้ผู้เสพติด พยายามหลีกหนี และยากที่จะช่วยเหลือเขาได้ต่อไป การแทรกแซงสามารถช่วยเหลือผู้เสพติดได้จริงหรือไม่ คำตอบสั้นๆ ก็คือ การแทรกแซงสามารถช่วยเหลือผู้เสพติดได้ และส่วนมากของกระบวนการแทรกแซงโดยผู้เชี่ยวชาญมักจะประสบความสำเร็จ …

5 ขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือคนที่คุณรักให้เข้ารับการบำบัด Read More »